CHIPSHOL: COUNTERCLAIM VAN MILJARDEN

CHIPSHOL IS BEZIG MET EEN MILJARDENCLAIM TEGEN DE NEDERLANDSE STAAT IN DE VS NAAR AANLEIDING VAN DE AANKONDIGING VAN KALBFLEISCH EEN CLAIM IN TE DIENEN TEGEN CHIPSHOL

De Chipshol-horror story nadert de climax. Vanochtend zei directeur Peter Poot op Radio1 dat hij overweegt zijn zaak voor de rechter te brengen in de VS. Dat is mogelijk als de rechter daar ervan kan worden overtuigd dat het in Nederland niet mogelijk is de zaak behandeld te krijgen door onpartijdige rechters. In dit verband sprak Poot van denial of justice. Op grond van internationale verdragen is Nederland dan gehouden aan de tenuitvoerlegging van het vonnis. Poot voegde daar nog aan toe als een soort dreigement: Maar Schiphol heeft ook belangen in de VS. Dus zelfs als de corrupte pedo-rechters in Nederland geen uitvoering zouden willen geven aan een Amerikaanbse uitspraak, is het nog mogelijk dat Chipshol (gedeeltelijk) wordt gecompenseerd. Reden voor deze nog nooit eerder vertoonde stap

is het corrupte arrest van het Hof te Arnhem in de meineed-zaken tegen Westenberg en Kalbfleisch. Hoewel vast staat dat deze rechters meineed pleegden, werden ze toch vrijgesproken. Het Hof hanteert daarbij de constructie dat de meineden weliswaar wettig zijn bewezen, maar ‘net niet overtuigend genoeg’ waarbij de invulling van het begrip ‘overtuigend’ natuurlijk naar believen kan geschieden door de staats-rechters. Op grond van dit corrupte arrest meent Kalbfleisch zelfs recht te hebben op een schadevergoeding van zowel de familie Poot als van het OM/de Staat. Voor Chipshol is deze hele gang van zaken eens te meer een bevestiging van de corruptheid van de Nederlandse rechtspraak en reden op zoek te gaan naar een locatie waar nog wel sprake is van eerlijke rechtspraak.

Print Friendly, PDF & Email
Share