Chantage Demmink op VPRO-radio

DEZE SITE LOOPT VIER JAAR VOORUIT OP MSM * IS DIT EEN DOORBRAAK IN DE STRIJD TEGEN DE CRIMINEEL DEMMINK? * VANMIDDAG VANAF 13:00 IN DEN HAAG: DE CRIMINEEL DEMMINK TEGEN JOURNALIST KAT

LUISTER VOOR HET ECHTE EN COMPLETE DEMMINK-VERHAAL NAAR DE VERBODEN UITZENDING VAN ADAM CURRY UIT 2008 IN DRIE DELEN DIE HEM DE KOP KOSTTE BIJ ARROW CLASSIC ROCK

Meer dan vier jaar nadat deze website het stuk publiceerde met de kop Nederlandse staat gechanteerd door Turkije waarmee de entree van Micha Kat in het Demmink-dossier werd ingeluid is dit deel van de affaire uitgebreid aan de orde gekomen bij de VPRO op Radio 1 [nabeluisteren]. De vraag is nu: is het in Nederland mogelijk dat de hoogste man op Justitie op Radio 1 op dergelijke wijze over de tong gaat zonder dat wordt ingegrepen? Waarom zoekt de VPRO zelf deze affaire trouwens niet verder uit? Helaas verzuimde Adele van der Plas Joris Demmink bij naam te noemen en ook De Demmink Doofpot werd niet genoemd, maar het cumulatieve effect van de uitzending was groot genoeg. Komt allen vanmiddag naar de rechtbank Den Haag en steun Micha Kat en ook Adele van der Plas in de strijd tegen het criminele en duivelse Justitie-monster!

Print Friendly, PDF & Email
Share