CEO PELS RIJCKEN IN BED MET HAAGSE HOF

BREAKING: DE VOORZITTER VAN PELS RIJCKEN -DE LANDSADVOCAAT- BLIJKT IN BED TE LIGGEN MET EEN LID VAN HET HAAGSE HOF DAT MICHA MOET BERECHTEN IN TWEE ZAKEN IN HOGER BEROEP * VOGELENZANG-ZAAK VAN MICHA NU WAARSCHIJNLIJK DOORVERWEZEN NAAR ANDER HOF * KAN HET NOG ERGER? NOG SMERIGER? JA, ALTIJD!

EXTRA: ADVOCAAT-GENERAAL BLUNDERT OPNIEUW IN ZAAK TEGEN MICHA KAT

kiers

De bestuursvoorzitter van advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Rene Kiers (foto), blijkt te naaien met een ‘lid van het Haagse Hof’. Of dit ‘lid’ een man of een vrouw is, wilden de raadsheren vanmiddag niet zeggen net zomin als ze de naam van deze mystery lover wilden prijsgeven -het zou dus ook kunnen gaan om de voorzitter van het college zelf dat vanmiddag kwam opdraven voor een van de meest bizarre zittingen uit de geschiedenis. Dat bleek vanmiddag op een regiezitting van dat Haagse Hof in de Vogelenzang-zaak. In deze zaak heeft datzelfde hof Kiers, die in samenspanning met Joris Demmink, Hans Westenberg en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (allen clienten van zijn kantoor) een gefalsificeerde aangifte deed tegen Micha wegens een ‘valse bommelding’, opgeroepen om onder ede te komen verklaren over zijn machinaties tegen Micha. Om deze reden werd het Kiers -en het Hof- te heet onder de voeten. Dus is -naar alle waarschijnlijkheid- besloten tot een kamikaze-achtige poging tot damage control waarbij het Hof zelf de liason van de CEO van de landsadvocaat naar buiten bracht in een kennelijke poging van deze zaak af te komen. Immers: het Hof gaat nu -uitspraak 30 december- bepalen of niet een ander Hof beter kan beoordelen of Micha al dan niet ‘een crimineel’ is die maanden moest zitten wegens ‘stalking, smaad, bedreiging en valse bommeldingen’. Deze amoureuze band tussen de baas van Pels Rijcken en het Haagse Hof mag verbijsterend worden genoemd in het licht van de reeds overdadig aangetoonde samenspanning tussen dat kantoor en de rechterlijke macht. In een vlammend betoog van ruim 15 minuten wees Micha het Hof op de absurditeit van de vervolgingen tegen hem, op de bij elkaar gelogen en verzonnen dossiers en op de weerzinwekkende rol van Pels Rijcken, het kantoor dat om meerdere redenen een persoonlijk belang heeft bij het uitschakelen van Micha. Bizar was opnieuw het optreden van de advocaat-generaal die niet wist of hij nu moest pleiten voor doorverwijzing of niet. “Deze zaak is zo bijzonder van aard, dat ik in principe wel zou voelen voor doorverwijzing, maar toch meent het OM dat de zaak bij het Haagse Hof moet blijven.” Micha maakte gehakt van deze double speak die ook werd opgemerkt door de raadsheren: de president vroeg de AG ‘wat vindt u nu eigenlijk?’. Micha wees op de gestaakte vervolging van klokkenluider Ad Bos na twaalf jaar en voorspelde een vergelijkbare afloop van de zaken tegen hem: “Het OM moet gewoon ophouden klokkenluiders te vervolgen op basis van bij elkaar gelogen dossiers”. De zitting werd gefilmd door JDTV. Ook Camilleri was aanwezig en maakte zowel vooraf als achteraf een interview met Micha dat binnenkort op de site te zien zal zijn.


De voorzitter van het kantoor dat Micha in opdracht van Hans Westenberg voor de recher sleepte op basis van leugenachtige conclusies, van het kantoor waarvan de nieuwe vestiging werd geopend door Joris Demmink en van het kantoor dat nu de Raad voor de Rechtspraak bijstaat in de Micha-claim, blijkt te naaien met een lid van het Haagse Hof dat Micha moet berechten.

Wat we eerder over deze zitting berichtten -dat het zou gaan om de ‘Leidse actie’ waarin graffiti werd aangebracht bij de kamer op de Leidse Universiteit van Bilderberger Victor Halberstadt- klopt dus niet. Het is inmiddels ook heel lastig in de zaken van Micha nog te weten wat precies speelt in welke zaak. Zo is de Leidse graffiti-actie gevoegd bij de feiten in de Vogelenzang-zaak en maakt dus geen onderdeel uit van wat we de ‘graffiti-zaak’ hebben genoemd: het huis van Demmink, het Bilderberg-pand en Leiden en de panden van Justitie in Den Haag. Maar dit doet er thans allemaal nog maar weinig toe. De kern is dat de leugens, de manipulaties, de vervalsingen en de belangenverstrengelingen in de strafzaken tegen Micha inmiddels zo extreem zijn geworden, dat er nog maar een zinnige weg voor het OM open ligt: het afblazen van de -door Demmink persoonlijk ingestoken– vervolgingen en het aanbieden van een forse schadevergoeding aan Micha. Want hoe langer dit doorgaat, hoe meer verwoestende feiten over Justitie en hun samenspanning met de aangevers aan het licht zullen komen.

Print Friendly, PDF & Email
Share