Categorie Rechterlijke macht

Weer ruineert OM familie

Na de Puttense en Deventer-moordzaken is er nu de affaire-Horchner

NIEUWE STAATSTERREUR DOOR HET OM

Hollands tafereeltje, anno 2003. Een journalist van een weekblad is op bezoek bij de familie H?rchner in St.-Michielsgestel. ?Kijk?, zegt huisvader Robert (51). ?Dit is het offici?le verslag van het afgeluisterde telefoongesprek dat die criminelen hebben gevoerd. En hier heb je het proces-verbaal voor de rechter, waarin die telefoontap zogenaamd aangehaald wordt. Het citaat is zo aangepast, dat het lijkt alsof ik in het complot zit.” Robert is nog niet uitgesproken of de telefoon gaat. Als hij weer neerlegt, zegt hij tegen de journalist, die opkijkt uit de stukken: “Je gelooft het niet. Het was het politiebureau. Ze doen aangifte tegen ons wegens smaad. Ik ben opnieuw verdachte.” Het lijkt een sc?ne in een ver, totalitair land. Hoe kon de politie het exacte moment weten om haar voormalige slachtoffers te intimideren, samen met een journalist die daarover een publicatie voorbereidt?
Het is het zoveelste kafkaiaanse element in de affaire H?rchner, die de gemoederen steeds meer bezighoudt.

Lees verder

Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam.

Lees verder