Categorie Rechterlijke macht

Topadvocaat en journalist gedagvaard

VP HAAGSE RECHTBANK ZET SMAADZAAK DOOR

Een vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat laten dagvaarden op 20 april. Reden voor deze hoogst ongebruikelijke stap van een rechter is een passage in het boek Topadvocatuur van Kat. Hierin wordt Smit als volgt aangehaald: “Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.”

Lees verder

Rechter verzet zich tegen advocaten-boek

WESTENBERG: MIJN EER EN GOEDE NAAM WORDEN AANGETAST

nu met alle bijbanen van deze buitengewoon druk bezette rechter

“Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.”
Dit citaat aan het einde van het vierde hoofdstuk van het boek Topadvocatuur van journalist Micha Kat, afkomstig van de ervaren ‘topadvocaat’ Hugo Smit, partner bij Simmons & Simmons Trenite in Rotterdam, was voor de genoemde rechter J.W. Westenberg aanleiding een advocaat in de arm te nemen en een brief te sturen naar Smit, auteur Kat en de uitgever van het boek.

Lees verder

Klokkenluideronline weer voor de Raad

ADVOCAAT SPRINGT IN BRES VOOR FOUTE VRIEND

De Amsterdamse advocaat Jan van der Steenhoven heeft op 2 februari een klacht ingediend tegen ondermeer deze website inzake het artikel ‘Rise and fall van een topadvocaat’, een van de bestgelezen stukken van de site. Van der Steenhoven maakt vooral bezwaar tegen de passage ‘Op de vraag of Van der Steenhoven Kolle een gevaar acht voor de advocatuur is het even stil. Dan zegt hij: ik zal dat tegenover u niet ontkennen.’ Volgens hem heeft hij dat zo nooit gezegd.

Lees verder

Nog meer juridische horror

ZAAK-VAN DEN HEMEL IS TE GRUWELIJK VOOR OPENBAARHEID

door Gert Hage
Wat begon met een ongeluk met een ogenschijnlijk eenvoudige schuldvraag ontaardde in een jarenlange tocht door de krochten van de Nederlandse en Europese rechtstaat. Op die tocht liep Joop van den Hemel tegen de meest bizarre dingen op. Rechters met ongerijmde nevenfuncties, witwaspraktijken in de advocatuur, grootscheepse fraude bij de ziekenfondsen en journalisten die onder druk worden gezet om niet over zijn zaak te publiceren. Van den Hemel kwam het, naar eigen zeggen, allemaal tegen.
Het was op een ongelukkige avond in 1989 toen Van den Hemel, destijds orthodontist in Utrecht, met zijn auto botste tegen een onverlicht karretje dat door uitvoerder KWS werd gebruikt voor wegwerkzaamheden. Hij liep ernstig rugletsel op, maar hij hoefde zich absoluut niet ongerust te maken, zo werd hem door verzekeraar Royal Nederland een dag later toevertrouwd. De fysieke en de materiele schade kwam voor hun rekening.

Lees verder

Thriller rond topambtenaren ‘Joris’

HAAGS PEDOFIELENSCHANDAAL BREIDT ZICH UIT

Net nu de storm rond het vermeende pedofiele leven van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie weer wat is gaan liggen, komen er nieuwe feiten aan het licht die in feite te bizar zijn voor woorden.
Een klokkenluider wijst deze site op een uitzending van actualiteitenrubriek Netwerk van 20 april 1998. Het betrof hier het eerste deel van een tweeluik over handel en misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie. Hier volgt de volledige beschrijving van deze uitzending zoals aangetroffen in de archieven van Beeld en Geluid:

Lees verder

Amsterdamse rechtbank heeft ‘spookpresident’

PRESIDENT CARLA ERADUS ‘WIL ER NIET OVER PRATEN’

“Nee. mevrouw de President wil er niet over praten. Ze wil eigenlijk alleen iets zeggen over haar beleid op de Amsterdamse rechtbank.” Aldus voorlichter Mercedes Grootscholten van de Amsterdamse rechtbank. Haar was gevraagd of president Carla Eradus nu eindelijk eens wil gaan praten over haar dubieuze optreden als ‘nepotistische president’ van het Hof te Leeuwarden en over haar veroordeling door de Ombudskamer van de Hoge Raad in 1991wegens het nodeloos toebrengen van leed aan een procespartij.

Lees verder