Categorie Rechterlijke macht

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht

PRICEWATERHOUSECOOPERS HEEFT ‘EIGEN’ RECHTERS

Minimaal twee Nederlandse rechters staan op de payroll van PricewaterhouseCoopers. Hun fuctie bij de accountancy- en adviesgigant was niet vermeld in het verplichte openbare register van nevenfuncties dat voor elke burger toegankelijk is via de website www.rechtspraak.nl. Het gaat om M. Feteris en G. Kampschoer. Feteris is partner van PwC belastingadvieurs en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Kampschoer is als belastingspecialist verbonden aan het bureau Vaktechniek van PwC en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem. Het feit dat ht hier gaat om raadsheren van Gerechtshoven is van groot belang, omdat er in Nederland slechts vijf Hoven zijn. Aldus heeft PwC een ?voet tussen de deur? bij twee van de vijf instanties waar zaken in hoger beroep worden behandeld. Dit kwam naar voren in een rapport van de Lijst Pim Fortuijn van 7 november dat de titel draagt ?Herstelplan Rechtsstaat?. Kort na het uitkomen van het rapport werden de hiaten op het register van nevenfuncties ingevuld.

Lees verder

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek

BONNETJES-ONDERZOEKER ELZINGA IS LID VAN DE PVDA

De ?onafhankelijke deskundige? die voor de gemeente Amsterdam de ?bonnetjes-affaire? heeft uitgezocht, is lid van de PvdA. En laat nou uitgerekend die partij, als een der weinigen in de Amsterdamse raad, niet hebben gefraudeerd! Althans volgens Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht.
Gisteren presenteerde burgemeester Cohen het eindrapport van het onderzoek dat Douwe Jan naar de fraude heeft ingesteld. Vijf politieke partijen moeten in totaal 2,2 ton terugstorten, omdat zij hun budgetten voor fractie-ondersteuning voor andere doeleinden hebben gebruikt. De SP, die zowat stikte van verontwaardiging toen de VVD en het CDA door de bonnetjes-affaire in opspraak raakten, blijkt zelf geen haar beter te zijn: de Amsterdamse SP-fractie sluisde haar fractie-ondersteuning linea recta door naar het landelijk partijkantoor. De fractie moet nu 65.000 euro terugstorten. Dan zijn er nog Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam, die eveneens publiek geld hebben verduisterd. Zij moeten respectievelijk 70.000 en 15.000 euro terugstorten. De partijen hebben overigens al laten weten zich niet zomaar bij de plicht tot terugstorten te zullen neerleggen. Dat kan nog leuk worden!

Lees verder

Pieter Lakeman legt verklaring af tegen Westenberg

LAKEMAN: WESTENBERG WAS PARTIJDIG

Pieter Lakeman, de gezaghebbende voorzitter van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie), heeft op 24 januari een belangrijke verklaring afgelegd in de zaak die rechter Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, heeft aangespannen tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Lakeman raakte bij deze zaak betrokken in 1994 als adviseur van Chipshol, de door Westenberg in meedere procedures benadeelde partij. In 1994 kwam voor het eerst aan het licht dat Westenberg er merkwaaridige praktijken op na houdt waar het gaat om zijn (on)afhankelijkheid. In dat jaar leidde zijn optreden reeds tot grote consternatie. In 1994 verklaarde Lakeman echter nog, ook toen gevraagd naar zijn oordeel over het optreden van Westenberg, dat hij geen reden had te twijfelen aan diens integriteit. Nu, in 2005, denkt hij hier geheel anders over. Dit is wat hij op schrift verklaarde en wat door de gedaagde partij Kat als produktie in de procedure zal worden ingebracht:

Lees verder

Vice-president Haagse rechtbank intimideert advocaten

‘MR WESTENBERG SCHREEUWDE EN SNAUWDE!’

In de zaak die de vice-president van de Haagse rechtbank mr. J. Westenberg heeft aangespannen tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat (zie ook de eedere stukken over deze zaak) heeft zich thans een Rotterdamse advocate gemeld als getuige. Zij heeft een verklaring op schrift gesteld waaruit blijkt dat Westenberg haar telefonisch heeft geintimideerd voorafgaand aan een zitting die hij zou leiden. Deze verklaring is van groot belang, want in de procedure stellen Smit en Kat dat Westenberg advocaten belt voor zittingen en deze intimideert. Westenberg heeft met alle klem ontkend, ook op een zitting in deze zaak, dat hij met advocaten belt. Deze verklaring lijkt thans steeds moeilijker houdbaar. De gedaagden denken zelfs al over een strafrechtelijke aangifte tegen Westenberg wegens meineed.

Lees verder

Zaak-Westenberg escaleert: partijdige rechter?

TELEFOONGESPREK VAN TIEN JAAR GELEDEN CRUCIAAL IN ZAAK ROND OMSTREDEN RECHTER

Topadvocaat Hugo Smit (Simmons & Simmons Trenite): “President Westenberg belde me op kantoor terug na een procedureel gesprek dat ik had met zijn griffie. Hierbij vertelde hij me niet alleen dat hij ‘geen behoefte had aan mijn pleidooi’, maar ook dat hij uitvoerig over de zaak had gesproken met de advocaten van mijn wederpartij die hij ook bij naam noemde. Hij beschreef dat als een vorm van ‘mediation’ die zou passen bij een ‘moderne rechter’. Toen het gesprek klaar was zat ik verbijsterd op mijn stoel.” Westenberg, vice-president van de rechtbank in Den Haag: “Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Ik heb Smit niet teruggebeld” Smit: “Mijn secretaresse kan getuigen.”
Het conflict tussen enenzijds Westenberg en anderzijds Hugo Smit en journalist Micha Kat over een passage in het boek ‘Topadvocatuur’ waarin Smit Westenberg ervan beschuldigt voor een cruciale zitting in de Chipshol-zaak uitvoerig te hebben getelefoneerd met zijn wederpartij is vrijdag 8 oktober ernstig vescherpt. Die ochtend vond er op de rechtbank te Rotterdam een comparitie plaats.
(zie ook de eerdere stukken over deze uitgebreide zaak waarin voor het eerst in de Nederlandse juridische geschiedenis de vermeende partijdigheid van een rechter inzet is van een geding).

Lees verder

Rechterlijke macht verder in diskrediet

RECHTSWEIGERING RAAD VAN STATE INZ. ‘DRIE VAN ARNHEM’

De Raad van State heeft recent een verrassende uitspraak gedaan. Minister Zalm moet een kopie van het offici?le ontslagbesluit van mr. Tilleke de Kroon overleggen. Inmiddels is er een kopie overgelegd die echter niet het authentieke ontslagbesluit kan zijn. Wel levert dit document, hoewel slechts enkele regels lang, een onverwachte onthulling op: het blijkt dat mr. de Kroon door haar werkgever, het ministerie van Financi?n, was gedetacheerd bij de Raad van State zelf. De Raad blijkt betrokken bij een affaire waarin het zelf uitspraak doet. Een uitspraak die nu juist tot bestuurlijke openheid had moeten leiden maar het tegengestelde bewerkt: rechtsweigering en rookgordijnen.
De benoeming tot raadsheer van mr. De Kroon als een van de ‘drie van Arnhem’ geschiedde bij Koninklijk Besluit. Dat brengt de positie van de Majesteit in het geding. De Majesteit is echter ook voorzitter van de Raad van State. Het ontslagbesluit onthult nu dat mr. De Kroon vanuit de Raad van State, om zo te zeggen Majesteits eigen rechtscollege, is overgegaan naar het Gerechtshof Arnhem. En daar doet diezelfde Raad, onder haar formele voorzitterschap, nu ook nog eens uitspraak over.

Lees verder