Categorie Politiek

Junger-Tas over justitieel pedofielenboek

TOPCRIMINOLOGE TWIJFELDE AAN PEDOFIELENBOEK

Op 25 januari berichtte deze site (Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.) over de opmerkelijke subsidie van het Ministerie van Justitie, eind jaren tachtig, aan een boek dat een lans brak voor pedofilie. Speelde de van pedofilie verdachte SG van het Ministerie Joris D. (die daar ten tijde van deze subsidieverlening reeds werkte) hierin een rol? Op vragen hierover volgen woedende reacties. Een van de deskundigen die over dit omstreden boek om advies is gevraagd is criminologe Josine Junger-Tas, destijds werkzaam bij het WODC, het onderzoekscentrum van Justitie. Zij reageert nu alsnog op deze kwestie met een brief aan klokkenluideronline. Hieruit blijkt dat het verlenen van de subsidie nog omstredener was dan gedacht omdat de deskundige grote kritiek had op de kwaliteit van het onderzoek.

Lees verder

Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.

JUSTITIE SUBSIDIEERDE PEDOFIELENBOEK

Het ministerie van Justitie subsidieerde in 1988 een boek waarin seks met kinderen wordt verdedigd. De verdenkingen tegen de vermeende pederast en secretaris-generaal Joris D. hopen zich op. Maar zijn secretaresse bijt heftig van zich af. We schrijven 1999. Officier van Justitie Fred Teeven doet opmerkelijke uitspraken. ‘Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het overheidsapparaat. Op landelijk niveau. Ik praat over het beinvloeden van politici. Tweede-Kamerleden, onder anderen. En ik praat ook over het beinvloeden van rechters.’ Aldus Teeven destijds in het juristen-magazine Mr. De officier stuurde vervolgens een lijst met zo’n tachtig namen van in chantabele posities verkerende politici, rechters en topambtenaren naar het college van procureurs-generaal en minister van Justitie Korthals (VVD). Deze tikte Teeven vervolgens stevig op de vingers omdat hij ‘voorbarig’ had gesproken. Tot het materiaal dat Teeven aanleverde behoorde tips over hoge politici en ambtenaren die seks hadden en/of hebben met minderjarige jongens van homo-escortbureaus. Of Teeven ook materiaal aanleverde over Joris D. is niet bekend. Maar speelde Joris D. ruim tien jaar eerder een rol bij het subsidieren door zijn ministerie van een boek dat aanzet tot pedofilie?

Lees verder

Thriller rond topambtenaren ‘Joris’

HAAGS PEDOFIELENSCHANDAAL BREIDT ZICH UIT

Net nu de storm rond het vermeende pedofiele leven van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie weer wat is gaan liggen, komen er nieuwe feiten aan het licht die in feite te bizar zijn voor woorden.
Een klokkenluider wijst deze site op een uitzending van actualiteitenrubriek Netwerk van 20 april 1998. Het betrof hier het eerste deel van een tweeluik over handel en misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie. Hier volgt de volledige beschrijving van deze uitzending zoals aangetroffen in de archieven van Beeld en Geluid:

Lees verder

Meijdam geen VVD-voorzitter

HENRY MEIJDAM AFGESTEMD

Het heeft slechts weinig kranten mogen halen, maar de superambitieuze gedeputeerde Henry Meijdam, de gedoodverfde winnaar van de eerste directe verkiezing van de VVD-partijvoorzitter die de laatste maanden bezig was met een zegetocht door de media, heeft het moeten afleggen tegen de Utrechtse wethouder Jan van Zanen. Die laatste won met ruim 500 stemmen verschil, een ruime marge omdat van de 46.000 VVD-leden slechts ongeveer 6500 ook een stem uitbrachten.

Lees verder

Begin van eerherstel voor Fred Spijkers

FRED SPIJKERS KRIJGT RIDDERORDE

“Niet iedereen bij Defensie was daar even blij mee” zei staatssecretaris Cees van der Knaap (CDA) op 27 november in het voorlichtingscentrum van Defensie in Den Haag. Met deze verkapte ‘schuldbekentenis’ verwees de bewindsman naar de jarenlange tegenwerking en zwartmakerij door zijn ministerie van ‘klokkenluider’ Fred Spijkers. Van der Knaap reikte Spijkers de versierselen die horen bij de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het is de eerste concrete invulling van de toezegging die Van der Knaap een jaar geleden aan de Tweede Kamer deed om aan de al negentien jaar voortslepende kwestie een einde te maken.

Lees verder

ING speelt dossiers Arnold Heertje door

HETZE TEGEN ARNOLD HEERTJE DOOR BETUWELIJN?

de tekst is afkomstig van een anoniemje klokkenluider

De tweede aanval van De Telegraaf op Arnold Heertje, ingezet door de Betuwelijnkliek inclusief de ING-bank, is afgelopen weekeind gelanceerd. Heertje is -net als zes andere (emertitus)hoogleraren- een fervent tegenstander van de Betuwelijn. In het artikel (De Telegraaf van 15 november)Volkseconoom met de grote mond grossiert in schulden en conflicten: het ware gezicht van Arnold Heertje wordt het dossier dat de ING-bank aan een journalist van de Telegraaf te lezen had gegeven, verder uitgediept. Is het normaal dat een bank een dossier van een client aan de media doorspeelt?
Deze hetze van de belangenverstrengelende organisaties van havenbaronnen, grote banken, het Rotterdams Havenbedrijf en megalomane politici tegen Arnold Heertje is getriggerd door een mede door Heertje ondertekende oproep tot een moratorium op de bouw en een parlementaire enquete over de Betuwelijn uit juni van dit jaar, de grootste politieke beerput van na de oorlog waarvoor de verantwoordelijken panisch van angst zijn om ooit verantwoording af te leggen.

Lees verder