Categorie Politiek

Vragen van Buitenen over Neelie Kroes

PAUL VAN BUITENEN WIL OPHELDERING OVER NEELIE KROES

Europarlementarier Paul van Buitenen zal zowel op nationaal als op Europees niveau vragen gaan stellen over de kandidatuur van Neelie Kroes als Europees Commissaris Mededinging. Dit heeft hij zelf bekend gemaakt in een reactie op het artikel over Kroes op deze website. Hij vraagt mensen die hem informatie kunnen verschaffen over het verleden van Kroes expliciet zich tot hem te wenden via
[email protected]
Binnenkort meer over wat nu al ‘de affaire Kroes’ mag worden genoemd.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Lees verder

Neelie Kroes mega-chantabel

NEELIE KROES TIKKENDE TIJDBOM IN EUROPA

Het wekte wel enige bevreemding, de wijze waarop Neelie Kroes werd binnengehaald als ‘onze Europese hoofdprijs’. Geen woord van kritiek klonk op in onze media. En dat terwijl Neelie toch een verleden heeft dat haar nog veel parten kan gaan spelen in haar nieuwe Europese carriere. Want Neelie, die overal als ‘super-netwerker’ wordt omschreven maar nergens als ‘super-intrigante’, heeft enkele saillante en pijnlijke feiten op haar conto die haar hoogst chantabel maken mochten ze bekend worden bij een Fransman of Fin die haar wil vloeren omdat hij het niet eens is met haar Europese mededingingsbeleid…

Lees verder

Update beerput ARN

VERDACHTE AUTOSLOPER: IK HEB BURGERS NIET VERMOORD

Door Pamela Hemelrijk
De 58-jarige autosloper P.K. die sinds september vorig jaar door justitie wordt vastgehouden op verdenking van de moord op Jan Burgers (zie het stuk ‘Beerput afvalverwerker ARN’ van 1 maart op deze site) bleek zich bij de behandeling bij Arnhemse rechtbank van de reconstructie van de moord op 19 mei weer prima te herinneren wat er op 18 september 2003 is gebeurd. Hij ontkende de dader te zijn. Volgens hem is Burgers voor zijn ogen doodgeschoten door een ander. Burgers had op zijn kantoor een gesprek gehad met K. Toen ze samen naar buiten kwamen werd Burgers aan zijn schouder opzij getrokken door een donkere man met een rode zakdoek voor zijn mond, die het vuur op hem opende. K. zou het vervolgens op een lopen hebben gezet. De schutter is volgens hem ontkomen door over een hek te klimmen. K. claimde tot nu toe dat hij zich niets meer van de fatale dag kon herinneren, maar de reconstructie van de moord, op 9 mei j.l., heeft zijn geheugen kennelijk opgefrist. Hij blijft in voorlopige hechtenis. De definitieve procesdatum is nu bepaald op 19 juli.

Lees verder

Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?

BEDREIGER MELKERT & ROSENMOLLER LOST OP IN LUCHT

door Pamela Hemelrijk
Met de recente aanhouding en berechting van kogelbriefschrijver Peter S. lijkt de golf van bedreigingen (Katja Schuurman, Jeroen Pauw, Guus Hiddink, Mat Herben, koningin Beatrix en twintig anderen) die Nederland na de moord op Fortuyn teisterde tot ieders tevredenheid opgehelderd. Het OM in Rotterdam blijkt alles op alles te hebben gezet om de dader op te sporen: er is forensisch onderzoek gepleegd naar vingerafdrukken, lettertypen en DNA, er zijn daderprofielen opgesteld en ook het tv-programma Opsporing Verzocht is ingeschakeld.
Wat echter opvalt is dat er met geen woord meer wordt gerept over de dreigbrieven die indertijd in de media verreweg de meeste ophef hebben veroorzaakt: die aan Melkert (‘met pistool!’) en Rosenmoller. De afzenders daarvan lopen nog steeds vrij rond. Wordt er eigenlijk nog jacht op hen gemaakt? Of is het onderzoek nu gesloten?

Lees verder

Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN

OOK KLOKKENLUIDER ZEGT: FRAUDE BIJ ARN

In het proces tegen de 58-jarige autosloper P.K. die verdacht wordt van de moord op Jan Burgers heeft zich een klokkenluider aangediend. Zowel bij K.?s raadsman als de officier van justitie is een anonieme brief bezorgd waarin afvalverwerkingsbedrijf ARN ? niet voor het eerst -wordt beschuldigd van frauduleuze praktijken (zie ook het verhaal op deze site Beerput Afvalverwerking ARN). Al jaren lang zouden bij ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) drugs en wapens die door de politie in beslag zijn genomen illegaal worden doorverkocht in plaats van vernietigd. K.?s advocaat mr. J. Kuijpers kwam met de brief op de proppen tijdens de pro-forma zitting waar over de verlenging van K.?s voorarrest moest worden beslist. K. zit inmiddels een half jaar vast onder maximale beperkingen. Het OM had ook zo?n brief ontvangen, maar die was ongeopend gebleven ‘omdat de officier op vakantie is’ en zijn vervangster van niks wist.

Lees verder

Beerput afvalverwerking ARN

AUTORITEITEN, AFVAL, LEUGENS EN MOORD

door Pamela Hemelrijk
Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik onlangs een rechtszaak verloren: volgens de Amsterdamse rechter mevr. Mr. Poelman heb ik de Beuningse burgemeester Zijlmans beschuldigd van medeplichtigheid aan moord. (Wat trouwens niet waar is: ik heb verklaard dat ik van de offici?le lezing die ons over die moord wordt voorgeschoteld niets geloof. Dat ik nog wel een paar anderen weet die voor verdenking in aanmerking komen. Meer niet.) Het ging, als ik uw geheugen even mag opfrissen, over de moord op Jan Burgers, de man die een hooglopend conflict had met het gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen), waarvan burgemeester Zijlmans commissaris is. Zijlmans poogde dit conflict uit de wereld te helpen door met de plaatselijke officier van justitie, mr. Leeman, maatregelen te treffen om Burgers gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Wat niet lukte omdat het Riagg weigerde daaraan mee te werken. Waarna Burgers de burgemeester aanklaagde wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Waarna het OM weigerde de burgemeester te vervolgen. Waarna het OM daartoe van hogerhand werd gedwongen. Waarna het OM de zaak met grote tegenzin aanbracht, maar bij voorbaat alvast vrijspraak eiste. Waarna de rechtbank burgemeester Zijlmans vrij sprak. Waarna er een poosje niks gebeurde. Tot Jan Burgers eind september vorig jaar op zijn eigen bedrijfsterrein werd doodgeschoten.

Lees verder