Categorie Media

NRC verliest supertalent

JORIS LUYENDIJK VERLAAT NRC HANDELSBLAD

Joris Luyendijk, deskundige op het gebied van Islam en Midden-Oosten en voormalig correspondent van NRC in Israel en de bezette gebieden, heeft de krant de rug toegekeerd. Na berichten hierover van klokkenluiders bij NRC van al enige maanden geleden wordt dit nu ook bevestigd door chef Buitenland Hans Nijenhuis. “Joris is thans een boek aan het schrijven in een instituut. We weten niet of hij terugkomt, maar hij blijft lid van de NRC-familie. Als hij een aanbieding krijgt, bijvoorbeeld om een televisieprogramma te presenteren, zal hij dat zeker doen. Het is jammer dat het zo loopt, maar we kunnen mensen niet met ijzeren kettingen aan de krant vastketenen”.

Lees verder

Groen Links en SP onder extremistisch vuur

?EXTREMISME’ GROEN LINKS EN SP VOOR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Sinds de moord op Pim Fortuyn komen steeds meer schokkende feiten boven water over extremistische activiteiten van de achterbannen van SP en Groen Links . Hoezeer de ?radicalo?s? met deze partijen zijn verweven bleek op vrijdag 31 oktober toen bij de Raad voor de Journalistiek twee zaken dienden die waren aangespannen door de gematigde krachten binnen deze partijen. De gedaagden: HP/de Tijd en De Telegraaf. Beide media publiceerden artikelen waarin de partijen direct in verband werden gebracht met extremistisch en gewelddadig gedrag. Het werd een memorabele middag.

Lees verder

Leuren met Ottolien Lels

OTTOLIEN-PRIMEUR EERST AANGEBODEN AAN NOS JOURNAAL

Het verhaal waarmee De Volkskrant op 7 oktober opende en waarin psychologe Ottolien Lels verklaarde dat zij en niet Mabel Wisse Smit een relatie met Klaas Bruinsma heeft gehad en dat er sprake was van een ‘persoonsverwisseling’ blijkt eerst te zijn ‘aangeboden’ aan het NOS-Journaal. Dat bevestigt hoofdredacteur Hans Laroes. De Volkskrant heeft bij monde van zijn ombudsman Jos Klaassen aangegeven dat deze ‘primeur’ voortkwam uit het ‘eigen speurwerk’ van de redacteuren Marc van den Eerenbeemt en Weert Schenk.

Lees verder

klokkenluider worden?

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding).

Lees verder

De van der Vaart-connection

‘Als de voorlichting faalt’

BROER NRC-COMMENTATOR EUROPESE TOP-LOBBYIST

Met dank aan Volkskrant-columnist Ronald Plasterk

De broer van Joost van der Vaart, gewezen lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en fungerend commentator, is dit voorjaar benoemd als hoofd van het Haagse Bureau van het Europarlement. Het gaat om Sjerp van der Vaart, voormalig adjunct-directeur van het ANP en hoofdredacteur van de Staatscourant. De taak van het Eurobureau, de facto een lobbykantoor, is ‘het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, politici en journalisten’.

Lees verder

Kelly en de media

BERICHTEN OVER MOORD KELLY ZELFMOORD VOOR BRITSE MEDIA?

Midden in de oorlog die er in Groot-Brittanni? woedt tussen de regering Blair en de BBC heeft de Britse minister van Cultuur, Tessa Jowell, een onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop de BBC wordt gefinancierd. Op die manier probeert de regering Blair de BBC te straffen voor haar onafhankelijke berichtgeving rondom het feit dat Blair en Bush ons met keiharde leugens een oorlog in gerotzooid hebben. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de berichtgeving rondom de (zelf?) moord op de Britse wapendeskundige dr. David Kelly zo eenzijdig is. De Britse media durven het woord moord in verband met Kelly niet eens in de mond te nemen. Terwijl daar alle aanleiding toe is.

Lees verder