Categorie Kindermisbruik

Joris Demmink en het Koninklijk Huis

beaqueen.jpgGisteravond met veel belangstelling naar de Reporter-uitzending gekeken over de invloed van Beatrix op belangrijke benoemingen. Ondanks alle ‘nuanceringen’ van de door ZKH ‘bewerkte’ bewindslieden werd duidelijk genoeg dat de wil van ZKH in (te) veel gevallen wet is, zeker als ze ‘een tandje bijzet’. Deze website krijgt naar aanleiding van de uitzending de vraag: is het mogelijk dat ZKH haar invloed ook heeft laten gelden bij de dramatische benoeming van Demmink tot SG op Justitie per november 2002? Natuurlijk is dat mogelijk (als ze zich zelfs al bemoeit met de functie van president van de Algemene Rekenkamer…) maar bewijzen hebben we uiteraard niet. Wat we wel hebben zijn indicaties voor banden tussen Demmink en het Koninkijk Huis die nadere studie op dit punt zeker noodzakelijk maken.
De primaire band loopt via de voormalig advocaat van ZKH, Frits Salomonson, waarvan is vastgesteld dat deze een pedofiel is. Salomonson was een van de verdachten in het Rolodex-onderzoek dat door Demmink (Runderkamp-papers) vanuit Justitie met meer dan de wettelijk toegestane belangstelling werd gevolgd, vooral wegens zijn betrokkenheid bij kindersmokkel uit Oost-Europa onder ‘leiding’ van Rolodex-verdachte en ‘pedo-professor’ Ger van Roon. Zoals wordt onthuld in het artikel Linksgestrickt (via Stan de Jong) gaan de banden tussen ZKH en Salomonson terug tot hun Leidse studentenjaren en de studentensocieteit Minerva waarvan ook Demmink lid was. De nauwe banden tussen Salomonson en Claus komen ondermeer naar voren in het beroemde verhaal over hun gezamelijke homo-escapades in New York (ondermeer bij Portein). Dit alles maakt het onmogelijk dat er in dit playing field geen banden bestaan tussen ZKH en Demmink. Met andere woorden: Demmink is een intimus inzake het (seksuele) prive-leven van de wijlen Prins-gemaal. Hierin zou een motief gevonden kunnen worden voor ZKH hem te benoemen op een van de meest gevoelige posities van Nederland waarbij de omstandigheid dat bij die benoeming ‘rond de 40 AIVD-meldingen over Demmink’s prive-leven’ terzijde zijn geschoven natuurlijk ‘voer is voor komplotdenkers’, om het maar even voorzichtig te zeggen. Maar er is meer dat wijst op (nauwe) banden tussen de pedofiele Justitie-SG en het Huis van Oranje.

Lees verder

Kees Lunshof was lid pedo-netwerk

lunshofpedo.jpgHiermee verklaring voor het Telegraaf-berufsverbot tegen webmaster!

Kees Lunshof, voormalig lid van de hoofdredactie van De Telegraaf, maakte deel uit van het Nederlandse pedofielen-netwerk onder ‘leiding’ van Joris Demmink. Dat melden twee bronnen: een ‘AIVD-informant’ en een medewerker van Justitie. Via deze link een overzicht van het pedofielen-netwerk in kwestie dat zich niet alleen bezig hield met kindermisbruik, maar ook met ‘import’ van kinderen uit ondermeer Oost-Europa en met sadisme. Kees Lunshof overleed op 19 november 2007 aan kanker. Opvallend is dat hij als nimmer een journalist eerder in de Nederlandse geschiedenis op een voetstuk werd geplaatst: zo betrachtte de volledige tweede kamer enige minuten stilte om de pedofiel te ‘herdenken’ en werd er zelfs een ‘Kees Lunshof-lezing‘ in het leven geroepen onder het wapperend banier van het Ministerie van Algemene Zaken. MP Balkenende sprak bij gelegenheid van de eerste lezing de woorden: “Alleen een overheid die eerlijk en open is over wat wel en niet kan,  behandelt burgers als volwassen mensen.” Deze website was reeds eerder op de hoogte gebracht van de nauwe banden tussen Kees Lunshof en Joris Demmink. Oud-minister Hilbrand Nawijn maakte in een interview met toenmalig Panorama-journalist Fred de Brouwer reeds melding van

Lees verder

Pedo-professor Ger van Roon in Vrij Nederland

frankenstein.jpegIn de naspeuringen inzake het Nederlandse pedofielen-netwerk van hooggeplaatsten dat als een aftakking te beschouwen is van het Belgische Dutroux-netwerk wordt een centrale plaats ingenomen door ‘pedo-professor’ Ger van Roon. In het Rolodex-onderzoek neemt Van Roon een hoofdrol voor zijn rekening: de jongetjes die vanuit Oost-Europa werden geimporteerd door de groep-Glandorf werden na aankomst op Amsterdam CS naar zijn appartement gebracht in Amsterdam-Noord. Lees dit eerdere stuk op deze site voor meer backgrounds over Van Roon. Naar thans blijkt is Ger van Roon in 1998 (10 januari) uitgebreid geinterviewd door Vrij Nederland (Rinke van den Brink). Dat was dus vlak voordat het Rolodex-onderzoek zou worden afgebroken door waarnemend PG Rene Ficq (zie feitenoverzicht). Het interview gaat over zijn historische werkzaamheden die zich concentreerden op een historische zoektocht naar ‘goede Duitsers’ en ‘foute Nederlanders’ in en voor de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe fout van Ger van Roon zelf? Is hij een haar beter dan de kapo’s te Auschwitz die Joden doodknuppelden voor hun eigen plezier? Verbijsterend maar ook fascinerend is wat Vrij Nederland schrijft in een biografisch kadertje over de pedo-professor die er -getuige de foto van Hans van den Bogaard- uitziet als een waarlijk monster van Frankenstein.

Lees verder

De Demmink-namenlijst van Zembla en Can

rolodex1.jpgZembla was serieus bezig met de zaak-Demmink. Heel serieus. Tot het moment dat het actualiteitenprogramma onder het juk doorliep van staat, macht en intimidatie: journalist/researcher Sinan Can werd met de dood bedreigd en Zembla stopte niet alleen met het onderzoek, maar probeerde ook andere journalisten via omkoping te weerhouden van het onthullen van de waarheid en het controleren van de macht. Blijkbaar gaat ‘de macht’ geen zee te hoog de zedendelicten van Demmink taboe te verklaren voor onderzoek en vervolging.
Deze website kreeg een delicaat stuk in handen van Zembla waarin in kaart is gebracht welke belangrijke mensen en partijen pro-Demmink zijn, welke neutraal en welke contra. Lees hieronder deze ‘Demmink-namenlijst’ van Zembla en Sinan Can.

Lees verder

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens

lippens.jpgDe auteur van het binnenkort in Belgie te verschijnen boek Dutroux, the cover-up (“John Stevens”, echte naam bekend bij de webmaster) begint zijn uiteenzetting over het bewijs tegen Maurice Lippens –hij wijdt een apart hoofdstuk aan Maurice en Leopold Lippens- aldus: Now, when I first went through the (X)-files, I was on the lookout for anything that might somehow constitute proof of Regina’s (Regina Louf, alias ‘X1’) testimony. I shared the view, expressed by certain investigators, that if ten percent of her claims were proved to be true, then it would be enough to bring down the state of Belgium. There is one part of her testimony, however, which immediately drew my attention. It is her descriptions of the activities of two brothers, who both formed part of the same pedophile ring. This stood out because it is so unusual for brothers to operate in this way. What made this testimony of Regina so compelling is that other witnesses also denounced the same two brothers. Finally, independently from the X’s, a series of anonymous letters and phone calls were made denouncing the brothers.

De verklaring van Regina Louf (X1)

X1 was aged 10 when she became pregnant for the first time
When the contractions began her grandmother telephoned
The brothers LIPPENS, VANDENBOEYNANTS and the Commisioner-Adjunct of Knokke arrived. DE BONVOISIN and VANDERELST arrived later

One of the LIPPENS pushed her onto the bed and held up her arms
The other brother puts his fingers into her vagina then into her mouth and rapes her
The commissioner maker her perform oral sex on him

VANDENBOEYNANTS sodomises her
VANDERELST holds a knife to her throat while DE BONVOISIN rapes her
When she faints because of the contractions, VANDERELST and DE BONVOISIN cut her to keep her awake

Lees verder

Kinderporno-activist Belgie wordt ‘geliquideerd’

morkhoven.jpgBelgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit de weg 

Brussel, 5.8.2008 – Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende kritiek in binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk wil opsluiten. Het parket-generaal van Antwerpen denkt met de snelle opsluiting van Marcel Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof komt. Zoals men weet, verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd. Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in honger- en dorstaktie zal gaan.  Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om Carine en Gino Russo, Marie Françoise-Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, besloten heeft om Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen omdat zij daarmee hoopt de kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te kunnen stoppen.

Lees verder