Categorie Finance

Accountancy nog verder onder vuur

KPMG OPNIEUW AFGESTRAFT

Forensisch accountant Bob Crouwel van KPMG Integrity & Investigaion Services is op 11 december 2003 voor de vijfde achtereenvolgende maal veroordeeld voor zijn werkwijze inzake een onderzoek naar de directievoering bij het bedrijf Chipshol Forward door drs. J. Poot. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Forward Business Parks NV waarmee Poot verwikkeld was in een juridisch conflict.
Ditmaal oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat KPMG veel meer voorbehouden had moeten maken op zijn eindconclusies. Daarnaast schrijft de beroepsrechter dat ?Crouwel niet heeft gemotiveerd waarom de door Poot gegeven duidingen van de gebeurtenissen door hem onjuist zijn bevonden en waarom hij in plaats daarvan andere conclusies en kwalificaties op zijn plaats acht.? De rapportage, aldus het College, is ?niet voorzien van een toereikende grondslag?. Deze veroordeling is een nieuwe slag voor de forensische accountancy die, zo blijkt maar weer eens te meer, in opdracht van evidente belanghebbenden partijdige, reputatiebeschadigende rapporten produceert die met de waarheid niets van doen hebben. Deze rapporten zijn dan wel voorzien van de ?vertrouwenwekkende? logo?s van KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Ernst & Young.

Lees verder

AHOLD-transactie Boonstra in heel ander licht

‘BOONSTRA HAD WEL DEGELIJK VOORKENNIS. EN NIET ZO’N BEETJE OOK’

4 September 2000. Deze datum noemde Ahold als antwoord op de vraag van Pieter Lakeman wanneer de Raad van Commissarissen van Ahold voor het eerst op de hoogte was van tekortkomingen in de administratie van U.S. Foodservice. In deze raad van commissarissen had op dat moment zitting de heer C. Boonstra.
Op 11 september 2001 deed de toenmalige STE aangifte tegen Boonstra wegens zijn handel in effecten van Ahold. Hij is in mei 2003 veroordeeld tot een boete voor het niet melden van deze transacties bij de STE. Waarom Boonstra de stukken Ahold ter waarde van 700.000 gulden van de hand deed is nooit precies duidelijk geworden, dit in tegenstelling tot zijn transactie in aandelen Endemol waar met de overname door Telefonica wel een duidelijk motief aanwezig was. Nu is het motief voor de Ahold-tranactie er wel: Boonstra verkocht precies op het moment dat hij als commissaris (dat was hij op dat moment pas drie maanden) op de hoogte raakte van de fraude bij U.S. Foodservice. “Boonstra had wel degelijk voorkennis en niet zo’n beetje ook” zegt een topadvocaat die als klokkenluider optreedt en deze causaliteit onder de aandacht bracht van klokkenluideronline.

Lees verder

klokkenluider worden?

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding).

Lees verder

Noodklok over vernietiging KLM

KLOKKENLUIDERS: KLM IS ZONDER EFFECTIEF BESTUUR NAAR DE SLACHTBANK GELEID

Normaal gesproken zijn het hoogtijdagen voor een Raad van Commissarissen als een bedrijf op het punt staat te fuseren of te worden overgenomen. Neemt het bestuur wel de juiste beslissing? Kloppen de feiten waarop het de beslissing zegt te baseren? Moet er worden ingegrepen? Het zijn de klassieke kwesties waar elk controlerend orgaan mee zou worstelen, dus zeker de RvC van de KLM daags voor het belangrijkste moment in de bijna honderdjarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. Laten we deze RvC eens onder de loep nemen.

Lees verder