Categorie Schiphol

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek

BONNETJES-ONDERZOEKER ELZINGA IS LID VAN DE PVDA

De ?onafhankelijke deskundige? die voor de gemeente Amsterdam de ?bonnetjes-affaire? heeft uitgezocht, is lid van de PvdA. En laat nou uitgerekend die partij, als een der weinigen in de Amsterdamse raad, niet hebben gefraudeerd! Althans volgens Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht.
Gisteren presenteerde burgemeester Cohen het eindrapport van het onderzoek dat Douwe Jan naar de fraude heeft ingesteld. Vijf politieke partijen moeten in totaal 2,2 ton terugstorten, omdat zij hun budgetten voor fractie-ondersteuning voor andere doeleinden hebben gebruikt. De SP, die zowat stikte van verontwaardiging toen de VVD en het CDA door de bonnetjes-affaire in opspraak raakten, blijkt zelf geen haar beter te zijn: de Amsterdamse SP-fractie sluisde haar fractie-ondersteuning linea recta door naar het landelijk partijkantoor. De fractie moet nu 65.000 euro terugstorten. Dan zijn er nog Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam, die eveneens publiek geld hebben verduisterd. Zij moeten respectievelijk 70.000 en 15.000 euro terugstorten. De partijen hebben overigens al laten weten zich niet zomaar bij de plicht tot terugstorten te zullen neerleggen. Dat kan nog leuk worden!

Lees verder

PricewaterhouseCoopers aangeklaagd om Schiphol

LAKEMAN: PwC VERHULT JUIST BEELD POSITIE SCHIPHOL

Pieter Lakeman, voorzitter van SOBI, heeft vandaag een klacht ingediend bij de Raad van Tucht voor Registeraccountants tegen PricewaterhouseCoopers in de hoedanigheid van accountant van de NV Luchthaven Schiphol. Aanleiding voor de klacht is dat PwC in de jaarrekening van 2004 verzwijgt dat de luchthaven recent is veroordeeld door de rechtbank te Haarlem tot het betalen van een schadevergoeding aan gebiedsontwikkelaar Chipshol die wordt geschad op rond de 100 mio Euro. Schiphol trof een voorziening van slechts 10 mio Euro en PwC keurde dat goed zonder verdere argumentatie te verlangen. Eerder schreef deze site al uitvoeriger over deze kwestie. De complete tekst van de tuchtklacht is te lezen op de site van sobi.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Lees verder

Kamervragen over schadevergoeding Chipshol

JURIDISCHE ZEGE CHIPSHOL VERSCHERPT CONFLICT SCHIPHOL-MINISTERIE

Het harde vonnis van de Haarlemse rechtbank van 12 januari dat Schiphol ontwikkelingsbedrijf Chipshol dient te compenseren voor de schade die het heeft opgelopen als gevolg van het tegenhouden van bouwplannen kan verregaande politieke gevolgen krijgen. Zoals uit eerdere publicaties op deze site bleek (zie ook het stuk Megaclaim Chipshol schuift door naar Schiphol) is er namelijk een hooglopend conflict ontstaan tussen Schiphol en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over wie er voor deze schade (geclaimd is 97,2 mio Euro) dient op te draaien. Begin vorig jaar heeft Schiphol, dat de nederlaag zag aankomen, het ministerie in vrijwaring gedaagvaard voor dezelfde Haarlemse rechtbank. De eis: de staat moet Schiphol vrijwaren van het schadeloos stellen van Chipshol. Het kamerlid W. Duyvendak (Groen Links) heeft over de kwestie inmiddels kamervragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Lees verder

Wie is Ronald Eissens?

PORTRET VAN ‘ONZE’ INTERNET-POLITIEAGENT

‘Wij krijgen regelmatig rare briefjes van mensen die zich onderzoeker of journalist noemen. Wij hebben daar een speciaal postvakje voor, genaamd “oh really”. (.) Nee, wij hebben geen zwarte lijst van journalisten, maar als wij die zouden hebben stond u er bij deze op.’
Zo reageert Ronald Eissens (1963), directeur van het Meldpunt Discriminatie
Internet, op onze vragen. Haantje de voorste om iemand af te blaffen die kritische vragen durft te stellen. Maar achter het toetsenbord is hij een held, al waakt er wel continu een camera boven de buitendeur van zijn woon-werkpand. En mocht het alsnog uit de hand lopen, staat de politie altijd voor hem klaar, iets wat moeilijk gezegd kan worden van al die mensen die hij nu al acht jaar te kust en keur beschuldigt van discriminatie op internet.
Zijn collega-activisten noemen hem Oom Ronald. In hun gezelschap blaakt hij van zelfvertrouwen. Een oud-medewerkster van een discriminatiemeldpunt: ‘Hij
brult altijd van het lachen. Om zijn eigen flauwe grapjes. En hij beschikt over een woordenstroom die niet valt in te dammen.’ Wie is Ronald Eissens?

Lees verder

Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio

WIE STELT CHIPSHOL SCHADELOOS?

Geachte mevrouw Van Lier Lels,

Conform uw verzoek heb ik een ontwerpbesluit genomen inzake bouwontwikkelingen die het gebruik van de Aalsmeerbaan zouden belemmeren. Hiervan heeft u een afschrift ontvangen. Zoals u weet is eventuele planschade die uit het besluit kan voortvloeien conform de Luchtvaartwet voor uw rekening. Ten einde misverstanden hierover te voorkomen wens ik zeker te stellen dat u zich van deze mogelijke financiele kwestie bewust bent. Gaarne ontvang ik hiervan een schriftelijke bevestiging.

Met vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze
DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART
Prof. dr. F.L. Bussink

Lees verder

Noord-Holland handelde onrechtmatig

MEGACLAIM CHIPSHOL SCHUIFT DOOR NAAR SCHIPHOL

De schadeclaim van 118,5 mio Euro die bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol had neergelegd bij de Provincie Noord-Holland (zie ook de eerdere artikelen op deze site over Henry Meijdam van 8 november en 1 december 2003) dient te worden doorgeschoven naar Schiphol. Dat heeft de rechtbank te Haarlem op 21 januari bepaald. Tevens stelde de rechter echter vast dat de Provincie wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol en daarom de rente over het claimbedrag over twee jaar dient uit te keren, de periode waarin als gevolg van het handelen door de Provincie het proces van het claimen van de schade is opgehouden. Dit bedrag wordt door Chipshol geschat op 14 mio Euro. De claim aan het adres van Schiphol valt dus wat lager uit en is 97,2 mio Euro.

Lees verder