Categorie Corporate

Endstra had nauwe banden met ING

WORDT KURHAUS-SOAP ENDSTRA NOODLOTTIG?

Zo zout hebben we het in Nederland nog nooit gegeten: daags nadat het OM bekend maakte dat het onroerend goed-magnaat Willem Endstra niet zal vervolgen wegens diens mogelijke rol bij het witwassen van criminele gelden via belangrijke OG-transacties wordt de man vermoord. Over deze verassende ontwikkeling is zeker het een en ander te melden. Centraal hierin staat het Kurhaus in Scheveningen.
Op 7 mei stuurde ING het volgende persbericht naar de bladen van de GPD: “Het ING-vastgoedbedrijf Real Estate probeert te achterhalen wie de nieuwe eigenaar is van het Kurhaus. Half februari verkocht ING het bekende Scheveningse badhotel voor 46 mio Euro aan vier Zwitserse families, maar in de vastgoedwereld circuleert het hardnekkige gerucht dat de Amsterdamse vastgoedhandelaar W. Endstra achter de koop zit. Endstra is recent door crimineel Mieremet betiteld als ‘bankier van de onderwereld’.

Lees verder

Noord-Holland handelde onrechtmatig

MEGACLAIM CHIPSHOL SCHUIFT DOOR NAAR SCHIPHOL

De schadeclaim van 118,5 mio Euro die bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol had neergelegd bij de Provincie Noord-Holland (zie ook de eerdere artikelen op deze site over Henry Meijdam van 8 november en 1 december 2003) dient te worden doorgeschoven naar Schiphol. Dat heeft de rechtbank te Haarlem op 21 januari bepaald. Tevens stelde de rechter echter vast dat de Provincie wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol en daarom de rente over het claimbedrag over twee jaar dient uit te keren, de periode waarin als gevolg van het handelen door de Provincie het proces van het claimen van de schade is opgehouden. Dit bedrag wordt door Chipshol geschat op 14 mio Euro. De claim aan het adres van Schiphol valt dus wat lager uit en is 97,2 mio Euro.

Lees verder

AHOLD-transactie Boonstra in heel ander licht

‘BOONSTRA HAD WEL DEGELIJK VOORKENNIS. EN NIET ZO’N BEETJE OOK’

4 September 2000. Deze datum noemde Ahold als antwoord op de vraag van Pieter Lakeman wanneer de Raad van Commissarissen van Ahold voor het eerst op de hoogte was van tekortkomingen in de administratie van U.S. Foodservice. In deze raad van commissarissen had op dat moment zitting de heer C. Boonstra.
Op 11 september 2001 deed de toenmalige STE aangifte tegen Boonstra wegens zijn handel in effecten van Ahold. Hij is in mei 2003 veroordeeld tot een boete voor het niet melden van deze transacties bij de STE. Waarom Boonstra de stukken Ahold ter waarde van 700.000 gulden van de hand deed is nooit precies duidelijk geworden, dit in tegenstelling tot zijn transactie in aandelen Endemol waar met de overname door Telefonica wel een duidelijk motief aanwezig was. Nu is het motief voor de Ahold-tranactie er wel: Boonstra verkocht precies op het moment dat hij als commissaris (dat was hij op dat moment pas drie maanden) op de hoogte raakte van de fraude bij U.S. Foodservice. “Boonstra had wel degelijk voorkennis en niet zo’n beetje ook” zegt een topadvocaat die als klokkenluider optreedt en deze causaliteit onder de aandacht bracht van klokkenluideronline.

Lees verder

klokkenluider worden?

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding).

Lees verder