Categorie Accountancy

KPMG laat site uit de lucht halen

KPMG IN DE TEGENAANVAL

KPMG heeft vorige week mr. F. Waardenburg van De Brauw Blackstone Westbroek opdracht gegeven de kleine internetprovider IPD Hosting BV zodanig te intimideren dat deze de website www.interintelligence.net uit de lucht zou halen. Dit geschiedde. Op deze website was een opsomming te lezen van alle veroordelingen van de forensische accountants van KPMG door de tuchtrechter voor accountants. De forensische accountants van KPMG opereren thans onder de naam KPMG Integrity and Investigation Services.
Elders op deze site (Accountancy nog verder onder vuur) is de aard beschreven van de getuchtigde handelingen van deze accountants. De verantwoordelijke voor de website heeft zich in felle bewoordingen beklaagd bij de provider en schreef hem: “U heeft op grond van slechts een niet geverifieerd telefoontje van een mij onbekend persoon die volgens uw zeggen optreedt voor of namens KPMG besloten mijn site af te sluiten.”

Lees verder

Accountancy nog verder onder vuur

KPMG OPNIEUW AFGESTRAFT

Forensisch accountant Bob Crouwel van KPMG Integrity & Investigaion Services is op 11 december 2003 voor de vijfde achtereenvolgende maal veroordeeld voor zijn werkwijze inzake een onderzoek naar de directievoering bij het bedrijf Chipshol Forward door drs. J. Poot. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Forward Business Parks NV waarmee Poot verwikkeld was in een juridisch conflict.
Ditmaal oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat KPMG veel meer voorbehouden had moeten maken op zijn eindconclusies. Daarnaast schrijft de beroepsrechter dat ?Crouwel niet heeft gemotiveerd waarom de door Poot gegeven duidingen van de gebeurtenissen door hem onjuist zijn bevonden en waarom hij in plaats daarvan andere conclusies en kwalificaties op zijn plaats acht.? De rapportage, aldus het College, is ?niet voorzien van een toereikende grondslag?. Deze veroordeling is een nieuwe slag voor de forensische accountancy die, zo blijkt maar weer eens te meer, in opdracht van evidente belanghebbenden partijdige, reputatiebeschadigende rapporten produceert die met de waarheid niets van doen hebben. Deze rapporten zijn dan wel voorzien van de ?vertrouwenwekkende? logo?s van KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Ernst & Young.

Lees verder

Noodklok over vernietiging KLM

KLOKKENLUIDERS: KLM IS ZONDER EFFECTIEF BESTUUR NAAR DE SLACHTBANK GELEID

Normaal gesproken zijn het hoogtijdagen voor een Raad van Commissarissen als een bedrijf op het punt staat te fuseren of te worden overgenomen. Neemt het bestuur wel de juiste beslissing? Kloppen de feiten waarop het de beslissing zegt te baseren? Moet er worden ingegrepen? Het zijn de klassieke kwesties waar elk controlerend orgaan mee zou worstelen, dus zeker de RvC van de KLM daags voor het belangrijkste moment in de bijna honderdjarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. Laten we deze RvC eens onder de loep nemen.

Lees verder