Categorie Advocatuur

Advocaten De Roy onder druk gezet?

OOK PIM DE VOS GOOIT DE BEF ERBIJ NEER INZAKE EDWIN DE ROY

Opnieuw is Edwin De Roy van Zuydewijn zijn advocaat kwijt; nu gooit Pim de Vos de bef erbij neer. Het is de zoveelste advocaat die De Roy de rug toekeert. Steeds weer wordt gesuggereerd dat dit te maken zou hebben met het niet betalen van declaraties, maar in het geval van De Vos leek dat probleem nu juist te zijn opgelost omdat De Roy zei te beschikken over een kapitaalkrachtige sponsor binnen een ideeele stichting. Trouwens: de betrouwbaarheid van de berichten over de financieen van De Roy en Margarita is afdoende duidelijk geworden door de flater van Maartje van Weegen die op het huwelijk van PWA en Maxima verklaarde dat zij ‘daar niet bij konden zijn wegens financiele problemen’. Op zijn eigen weblog suggereert Edwin dat er een conflict ontstond over wat hij allemaal openbaar maakte op dat weblog. Dat is geloofwaardig, want advocaten hebben altijd de neiging alles in eigen hand te willen houden en hebben een natuurlijke afkeer van publicatie van processtukken en andere vormen van transparantie. In het geval van De Roy komt daar dan nog bij dat er wellicht best veel advocaten zijn die voor hem willen werken en het ook juridisch interessant en belangrijk vinden, maar terugschrikken voor al te veel publieke exposure uit angst te zeer te worden vereenzelvigd met deze client. Maar als het gaat over de relatie tussen De Roy en advocaten speelt er veel meer. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de advocaten van De Roy door duistere krachten onder druk worden gezet hun client te laten vallen.

Lees verder

Parmalat-affaire dreunt nog na in Nederland

‘PARMALAT-BESTUURDER’ WEG BIJ ADVOCATENKANTOOR MET ONBEKENDE BESTEMMING

Ex-bestuurder Joan van Marwijk Kooij verlaat Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Londen, Brussel, Luxemburg, New York) per dit jaar. Dat wordt bevestigd door Bureau Van Kempen dat de mediacontacten voor Nauta verzorgt. Vorig jaar keerde collega-bestuuder Job van der Have Nauta ook al de rug toe. Thans heeft dus het complete oude Nauta-bestuur het kantoor verlaten. In de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur is het nog niet eerder gebeurd dat een compleet bestuur zo kort na het aftreden het kantoor verlaat. En dat nog wel zonder nieuwe functies bekend te maken.

Lees verder

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek

BONNETJES-ONDERZOEKER ELZINGA IS LID VAN DE PVDA

De ?onafhankelijke deskundige? die voor de gemeente Amsterdam de ?bonnetjes-affaire? heeft uitgezocht, is lid van de PvdA. En laat nou uitgerekend die partij, als een der weinigen in de Amsterdamse raad, niet hebben gefraudeerd! Althans volgens Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht.
Gisteren presenteerde burgemeester Cohen het eindrapport van het onderzoek dat Douwe Jan naar de fraude heeft ingesteld. Vijf politieke partijen moeten in totaal 2,2 ton terugstorten, omdat zij hun budgetten voor fractie-ondersteuning voor andere doeleinden hebben gebruikt. De SP, die zowat stikte van verontwaardiging toen de VVD en het CDA door de bonnetjes-affaire in opspraak raakten, blijkt zelf geen haar beter te zijn: de Amsterdamse SP-fractie sluisde haar fractie-ondersteuning linea recta door naar het landelijk partijkantoor. De fractie moet nu 65.000 euro terugstorten. Dan zijn er nog Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam, die eveneens publiek geld hebben verduisterd. Zij moeten respectievelijk 70.000 en 15.000 euro terugstorten. De partijen hebben overigens al laten weten zich niet zomaar bij de plicht tot terugstorten te zullen neerleggen. Dat kan nog leuk worden!

Lees verder

Rise and fall van een topadvocaat deel 2

BESLAGLEGGING HUIS TOPADVOCAAT KOLLE AFGEWEND

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan te Amsterdam heeft zijn voormalige managing partner Till Kolle voorlopig niet gedwongen uit zijn huis in Amsterdam-Zuid te vertrekken. Het kantoor had medio 2003 executoriaal beslag op het kapitale (1,2 mio Euro) pand aan de Prinses Margrietstraat 10 (direct tegenover station WTC midden op de Zuidas) laten leggen omdat Kolle zijn oude kantoor nog geld schuldig was. (zie het vorige stuk over de rise and fall van deze topadvocaat) Op de vraag of dit nu ook betekent dat het conflict de wereld uit is antwoorden zowel Kolle als Kennedy-bestuurder Gerrard Boot met de ondubbelzinnige woorden ?hierop geven wij geen enkel commentaar?. Kolle wil nog wel kwijt dat ?Kennedy zich in deze zaak heel nobel heeft opgesteld?.

Lees verder

Joep’s faillissementen: all in the family?

ZIT JOEP’S ZWAGER TE DICHT OP ZIJN FAILLISSEMENTEN?

Vier onderdelen van Joep van den Nieuwenhuyzen’s Rotterdamse bedrijvenimperium zijn in april failliet verklaard: RDM Technology, RDM Submarines, Nevesbu en Flycam. Hier werken samen rond de 400 mensen. De rechtbank heeft als curatoren aangesteld Willem Merens en Paul Peters van advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen te Rotterdam.
Vrij snel na deze benoeming begon het in Rotterdam te rommelen. Immers: een belangrijke insolventiepartner van AKD in Rotterdam, Michael Bouma (zie foto), is gehuwd met Joep?s zus. Gezien de praktijk op grote kantoren om omvangrijke klussen met de insolventiesectie als geheel aan te pakken, zou dit een delicaat belangenconflict opleveren. Toen eind augustus bovendien het grote ?havenschandaal? uitbraak waarbij duidelijk werd dat Joep ruim 100 mio Euro heeft ?gekregen? van het Havenbedrijf en daar dubieuze zekerheden tegenoverstelde, vroeg het Rotterdamse advocatenwereldje zich eens te meer af of de Joep-insolventies bij AKD wel in goede en onpartijdige handen zijn. Immers: nu staat ook de reputatie van Joep als zakenman op het spel. Ligt er geen evident belang bij AKD om eventuele ?lijken? die uit de kast rollen bij de vier faillissementen daar snel weer in terug te stoppen?

Lees verder

Omstreden rechter intimideert wederpartij

WESTENBERG WIL CRUCIALE STUKKEN NIET IN GEDING

De vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft zijn wederpartij in een procedure die hij zelf heeft aangespannen geintimideerd om bepaalde cruciale stukken niet in het geding te brengen. Het betreft hier stukken die zijn onpartijdigheid in twijfel trekken in een omstreden rechtsgang. Deze wederpartij, advocaat Hugo Smit van Simmons & Simmons Trenite, heeft Westenberg er in het boek Topadvocatuur van journalist Micha Kat van beschuldigd in deze rechtsgang ‘uitvoerig te hebben gebeld met advocaten buiten de zitting’. Voor Westenberg was deze beschuldiging reden een procedure op te starten tegen zowel Smit als Kat. In de dagvaardig stelt de advocaat van Westenberg dat de aantijging van Smit ‘diens onpartijdigheid en onafhankelijkheid als rechter in twijfel trekt doordat mr. Smit in strijd met de waarheid suggereert dat mr. Westenberg onderonsjes met advocaten zou hebben gehad in zaken waar hij als rechter bij betrokken is’. Ook stelt hij dat de rechter ‘nimmer met advocaten heeft gebeld in verband met de voormelde procedures’.

Lees verder