Categorie Advocatuur

‘Moszkowicz heeft informatie over corruptie bij Justitie’

MOET BRAM MOSZKOWICZ KAPOT OM WAT HIJ WEET OVER JUSTITIE?

Een feit: de Amsterdamse topcrimineel Mink K. runde een ‘speciaal fonds’ voor het omkopen van justitie-mensen. Deze onthulling door De Telegraaf ligt ten grondslag aan de behandeling die journalisten Bart Mos en Joost de Haas van De Telegraaf ten deel is gevallen zonder dat er sprake was van welke onrechtmatigheid dan ook van hun kant. Het betrof hier pure intimidatie.
Een feit: niemand heeft ooit de vraag druven stellen: welke justitiemensen zijn dan omgekocht met de ‘miljoenen van Mink’? Volgens De Telegraaf zijn er ook hoge mensen omgekocht zoals officieren van justitie. We kunnen gerust aannemen dat deze officieren niet verbonden zijn aan de parketten van Assen of Almelo.
Een feit: met de ‘miljoenen van Mink’ (en wellicht ook met ander geld) is door de ‘mafia’ ‘informatie’ gekocht bij politie en OM. Deze informatie werd aangeleverd in de vorm van floppy’s en memory-sticks. Toen de informatie die daarop stond was ‘veiliggesteld’ zijn deze ‘informatiedragers’ weer ‘teruggebracht’ naar de ‘rechtmatige eigenaren’ door ze bewust overal te laten ‘rondslingeren’. Dit bij wijze van ‘contra-strategie’ om Justitie nog verder in diskrediet te brengen.
Een feit: Bram Moszkowicz heeft vanuit zijn jarenlange relatie met Willem Holleeder die natuurlijk weer allerlei contacten had met Mink K. en vanuit andere bronnen uitgebreide kennis van de corruptie-praktijken van de ‘groep Mink’.
De conclusie: Moszkowicz weet welke mensen van Justitie zich hebben laten omkopen en is dus van levensgevaar voor de Staat! Het antwoord van de Staat is even voorspelbaar als effectief: de criminalisering van Moszkowicz zelf!

Lees verder

Meer aanwijzingen voor samenzwering tegen strafpleiter

WAAROM MOET BRAM KAPOT? WIE ZITTEN HIER ACHTER?

In een titanengevecht om de publieke opinie staan op dit moment advocaat Bram Moszkowicz en zowat het hele Nederlandse establishment in de boksring in een gevecht met als inzet: wie wint de publieke opinie? Moszkowicz’ vriend Leon de Winter scheerf op de website van Elsevier een uitstekend stuk waarin hij alle leugens en halve waarheden die over Moszkowicz in de media worden verspreid nog eens de revue laat passeren. Maar tegen de achtergrond van dit alles dient zich een steeds prangender vraag aan: wie zitten achter de campagne tegen Moszkowicz? Waarom moet hij kapot? Hieronder een overzicht van de belangrijkste spelers in deze strijd die de hele Nederlandse juridische wereld in zijn greep krijgt.

Lees verder

Operatie ‘sloop Moszkowicz’ beeindigd: 100% succes

EXIT BRAM MOSZKOWICZ, EINDE VAN EEN TIJDPERK, EINDE RECHTSTAAT?

door Micha Kat
Nadat ik op 26 januari al een uitgebreid stuk met links schreef op deze site over de achtergronden van de operatie ‘sloop Bram Moszkowicz’ die is ingezet door Justitie in samenwerking met enkele andere partijen, blijkt dit weekeind dat deze operatie succesvol is afgerond: mission accomplished. ‘Dramatische val is schuld van Moskowicz zelf’ constateert een site als Elsevier juichend. Natuurlijk, er is veel leedvermaak over de harde landing van de arrogante en in veel opzichten ongetwijfeld dubieuze strafpleiter. Maar dat er aan de andere kant een smerig spel wordt gespeeld met Bram, dat is 100% zeker. Daarvoor maakt de hele operatie een te gecoordineerde indruk en bovendien is het niet de eerste keer dat het Justitie-establishment zich tegen Moszkowicz keert op een wijze die nimmer eerder is vertoond en tal van alarmerende vragen oproept. De Telegraaf van dit weekeind is het enige medium dat ook wat vraagtekens zet bij de gang van zaken, vooral bij de rol van Haico Endstra, opeens de grootse vriend van Justitie (ik schreef al eerder dat het er alle schijn van heeft dat hij is aangezet de tuchtklacht in te dienen) en het opvallende zwijgen van de Orde van Advocaten die geen pink wil uitsteken om Bram te redden. Ik constateer dat de berichtgeving over de zaak dermate veel vragen oproept en zo veel oncontroleerbare elementen bevat, dat ook dat een red flag vormt die het ergste doet vrezen. Laten we eens wat feiten op een rij zetten om te zien of we daaruit een beeld kunnen creeeren over de bejegening die Moszkowicz ten deel valt.

Lees verder

We worden bestolen, bestolen, bestolen (4)

WAT GING ER MIS BIJ BINCK-COMMISSARIS CHARLES LANGEREIS?

Het Nederlandse advocatenwereldje is met verbijstering geslagen. Een van de coyfeeen, professor Belastingrecht in Leiden, voorzitter van de VVD-commissie Belastingen, partner van Spigthoff Advocaten en Belastingadviseurs, voormalig partner van Stibbe en Freshfields, is verdachte in een voorkenniszaak en wordt onderzocht door het OM. Vorige week legde Langereis zijn commissariaat bij Binck Bank neer (‘om persoonlijke redenen’) maar een week later ging hij door het stof: hij had een ‘ernstige fout’ gemaakt door als commissaris misbuik te maken van zijn insider-kennispositie en de kwartaalcijfers van Q1 2006 een week voor officiele bekendmaking door te spelen aan zijn vriendje Bob Sijthoff naar wie het OM reeds een onderzoek had lopen wegens handel met voorkennis. Langereis was dus de ‘bron’ van de voorkennis. Een ‘enorme blunder’, zeg dat wel voor een man van zijn statuur die alles weet (moet weten) van corporate governance, effectenrecht en meldingsplichten. Zowel Sijthoff als Langereis hebben enorme persoonlijke belangen in Binck; het belang van Langereis bedraagt (volgens het FD) zelfs 5 mio Euro. Deze zaak stinkt enorm. Dat er volgens Langereis niet gehandeld is op basis van de via hem uitgelekte voorkennis (als dat al waar zou zijn) doet nauwelijks iets af aan de schending van het vetrouwen die het gevolg is van zijn ‘enorme blunder’. Hoe kan zoiets gebeuren? De ervaring leert dat aan dit soort gedrag maar een oorzaak ten grondslag ligt: hebzucht. Verdiende Langereis dan niet genoeg? Laten we eens kijken naar de omgeving waarin hij opereerde. Wie is Charles Langereis?

Lees verder

Oorlog tussen Advocatenorde en strafpleiters

JUSTITIE-BOBO’S HEBBEN BESLOTEN: BRAM MOET KAPOT

Sids jaar en dag is de Nederlandse Orde van Advocaten een club die wordt gedomineerd door grote, commerciele (civiele) kantoren. Deze kantoren op hun beurt onderhouden weer warme banden met de rechterlijke macht en de politiek. Deze banden worden geformaliseerd door de honderden advocaten van deze kantoren die ook rechter zijn en door de talrijke adviesfuncties van deze advocaten in wetgevende commissies van de overheid. Aan strafpleiters als Gerard Spong en Bram Moszkowicz heeft de machtige Orde een ‘confrere dood’. Om meerdere redenen: uit jaloezie om de aandacht die de strafpleiters naar zich toe weten te trekken, maar vooral om de bedreiging die zij vormen voor het establishement de status quo. Een duidelijk voorbeeld hiervan zagen we in de zaak van Desi Bouterse: Desi moest hangen, coute que coute, zo hadden de ‘hoge heren’ in Den Haag besloten, en dan zit men niet te wachten op een advocaat als Moszkowicz die spaken tussen de wielen gaat steken.

Lees verder

Website om juristen in de gaten te houden

PAUL RUYS BEGINT CONSUMENTEN-SITE VOOR JURIDISCHE DIENSTEN

Vanaf vandaag is de website courtwatch.nl in de lucht. Op deze site kunnen consumenten hun ervaringen spuien met advocaten, notarissen en rechters maar ook met dekens en tuchtrechters. De site is een initiatief van de bekende ‘juridische klokkenluider’ Paul Ruys die naam maakte als criticaster van tal van misstanden in de juridische wereld zoals advocaten met dubbelbelangen die hun client op het moment supreme keihard laten vallen, partijdige rechters met conflicerende belangen en een falende tuchtrechtspraak die blunderende advocaten steevast de hand boven het hoofd houdt. Op de site zijn tal van voorbeelden te lezen van dergelijke misstanden. Ruys publiceerde enige jaren geleden het boek ‘Wij Zien U Wel In De Rechtszaal’ waarin ook tal van juridische misstanden de revue passeerden.

Lees verder