BURGER BETAALT DOOFPOTAFFAIRES


Om de voor hen onwelgevallige passages uit boeken geschrapt te krijgen, stappen bewindslieden en topambtenaren naar de rechtbank. De juridische kosten worden verhaald op de belastingbetaler, ontdekte journalist Alexander Nijeboer op basis van gegevens die vrijkwamen na een WOB-procedure.

Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie en oud-minister Job de Ruiter (Justitie) spanden juridische procedures aan tegen Alexander Nijeboer vanwege zijn boek “Een man tegen de Staat” over de klokkenluiderszaak van oud-defensiemedewerker Fred Spijkers. Het ministerie van Defensie betaalde de rechtsgangen tegen zijn boek.

Ook Micha Kat, hoofdredacteur van klokkenluideronline.is die voor zijn kritische uitvallen met alle zonden van de wereld wordt overladen en zelfs in de gevangenis werd opgesloten, kreeg veelvuldig met overheidscensuur en met door de overheid betaalde gerechtelijke procedures te maken.
In zijn boek Topadvocatuur voerde Micha Kat advocaat Smit op, die stelde dat rechters nogal eens ‘nerveus’ worden in zaken die gaan over grote schadeclaims. In de daaropvolgende juridische procedures tegen Smit en Kat, betaalde de Raad van de Rechtspraak € 77.856,97 om de gewraakte passages uit het boek van Kat te bestrijden.

Thomas Bruning, secretaris van journalistenvakbond NVJ, stelde dat de “financiële drempel voor de media om zich tegen kapitaalkrachtige partijen (zoals de overheid) voor de rechter te verdedigen zeer hoog is”.
Dat is misschien de reden voor het feit dat tal van Nederlandse journalisten niet meer kunnen schrijven wat ze willen en dat de onderzoeksjournalistiek bijna onbestaande is.
LEES VERDER: PERSVRIJHEID.SKYNETBLOGS.BE

LEES OOK:
NOS suggereert dat Micha Kat een ‘terrorist’ is

Klokkenluideronline – Micha Kat: Wat de pers verzwijgt

Met dank aan Localmc

Print Friendly, PDF & Email
Share