BRUNING: NVJ HOORDE BART MOS WEL

COMING ON THIS WEBSITE: HET COMPLETE INTERVIEW MET THOMAS BRUNING VAN DE NVJ

BIJ DE BESLISSING OM MICHA TE ROYEREN WERD BART MOS VAN DE TELEGRAAF WEL GEHOORD MAAR MICHA NIET * WEDERHOOR BIJ DE NVJ? COME ON! * HOGER BEROEP BESTAAT NIET VOOR DE NVJ

EXTRA NVJ-NIEUWS: NVJ STEUNT SYMPOSIUM OVER ‘ONDERZOEKSJOURNALISTIEK’ MET ALS KEY NOTE SPEAKER EEN LID VAN DE CRIMINELE ORGANISATIE NEWS CORP * CENSUUR-KONINGIN WILMA HAAN VAN NU.NL WORDT VOORZITTER VAN DE NVJ-SECTIE INTERNET

In de aanloop naar de beslissing Micha te royeren als lid in 2011 [de stukken] heeft de NVJ wel gesproken met de ‘met de dood bedreigde’ Pelegraaf-journalist Bart Mos, maar niet met Micha. Dat heeft NVJ-secretaris Thomas Bruning verklaard tegen deze site. Bruning geeft tevens aan dat de verklaring van Mos ‘in combinatie met de veroordeling door de rechtbank’ voldoende basis bood voor het royement. Hij ‘zal dit alles graag komen uitleggen’ als de NVJ wordt gedagvaard indien men Micha niet per 1 september weer toelaat tot lid in de afwachting van zijn definitieve veroordeling in hoger beroep. Bruning geeft aan geen enkele betekenis te willen hechten aan het hoger beroep noch aan de feiten en omstandigheden die een rol spelen zoals Micha’s conflict met De Telegraaf, de reeds aangetoonde en toegegeven leugens van Mos en Micha’s conflict met de rechterlijke macht na reeksen onthullingen over fraude en corruptie bij de togadragers. Wel is hij ‘blij’ met Micha in een ‘open gesprek’ te kunnen zijn. Tevens zegt hij Micha toe dat de NVJ de beslissing wel wil heroverwegen, maar pas in november op een bestuursvergadering.

Print Friendly, PDF & Email
Share