BRIEF VAN SIETZE ‘NIEUW IRT’ PLANTING

NEDERLANDSE STAAT PROBEERT EEN NIEUWE FRED SPIJKERS TE SCHEPPEN * KLOKKENLUIDER PLANTING MEER STRONT OP HET SPOOR DAN FRED SPIJKERS * TERREUR TEGEN KLOKKENLUIDERS NEEMT EXTREME VORMEN AAN * ‘KRIKKE-GATE‘ NIET MEER TE ONTKENNEN

Beste ‘Klokkenluiders’,

Het begon met het schrijven van twee brieven, ze waren hard en duidelijk. Een brief ging naar Rutte om hem te wijzen op de aanwezigheid van pedofielen en drugscriminelen in zijn directe omgeving en een aan een rechter te Almelo om hem te wijzen op zijn plicht aangifte te doen inzake Joris Demmink gelet op het wetboek van strafvordering de artikelen 160 en 162 en ter voorkoming van het schenden van o.a. artikel 361 uit het wetboek van strafrecht. Immers lag er al een aangifte van soortgelijke strekking tegen een van zijn collega’s proces-verbaalnummer PLO5CF 2011106252-2. Naar aanleiding van deze twee aangiftes werd ik aangehouden en moest in eerste instantie drie dagen zitten

en namen de rechercheurs mijn verklaring op. Daarbij ben ik uitgebreid ingegaan op de zaken die mij waren overkomen naar aanleiding van de aangifte gedaan in Arnhem door een toenmalige cliënt van mij tegen Demmink. Het betrof een aangifte inzake seksueel misbruik minderjarigen en mijn eigen meldingen en aangiftes. Deze aangifte is toen uitgebreid in het nieuws geweest en zowel de Panorama als de Gay krant hebben erover gepubliceerd. Deze cliënt is schandalig behandeld door de overheid en meneer Donner Rook nog vuur! De Advocaat Generaal te Zwolle gaf mij een schorsing van gevangenneming onder voorwaarde dat ik zou meewerken aan een psychologisch onderzoek. Na drie gesprekken weigerde ik verder mee te werken omdat er zaken werden geconcludeerd door mensen die mij nog nooit hadden gesproken en of totaal geen kennis dragen van het voortraject en de reden van mijn activisme tegen het seksueel misbruik van minderjarigen. Daarnaast speelde ook dat er in mijn omgeving mensen onder zogenoemde psychologische medicatie de een naar de ander het zij-terrein in verdween en op gewelddadige wijze door eigen toedoen overleden. Ben er weg gegaan onder achterlating van de flyer over Demmink. Trouwens staat de huidige wetenschappelijke status van de vaderlandse psychologie ook in een kwaad gesternte. Resultaat gericht onderzoek is de huidige stand van zaken van onze psychologische wetenschappelijke kringen ook daar is geld en status maatgevend.

Omdat ik me dus niet aan de schorsingsvoorwaarde heb gehouden ben ik vervolgens weer opgepakt en verdween nu voor langere periode in het Huis van Bewaring te Almelo. Natuurlijk niet nalatend mijn relaas te doen aan een ieder wie ervoor open stond. Mooi was dat ik daarbinnen mijn speurwerk heb kunnen voortzetten. Ik heb daar weer bruikbare contacten gelegd. Er moet wat van mijn hart, ik ben zeer correct behandeld door politie Twente en medewerkers van het Huis van Bewaring, geen kwaad woord hierover. Er zaten zelfs ex leerlingen van mij aan beide kanten van de lijn zowel voor de celdeur als erachter en ze waren allemaal gedeeltelijk al op de hoogte van het relaas. Geruchten gaan snel in zo’n inrichting. Ook kwam een ouder van een van mijn leerlingen aldaar werkzaam langs om een persoonlijk woord te spreken van steun. Een uur later stond ik dan ook klaar om te vertrekken. Ook mijn collega’s hebben me enorm gesteund door hun getuigenis voor de rechters. Daaruit bleek dat ik geen lonely nutcase was aldus de Telegraaf maar een betrokken burger, een goede en geliefd docent, misschien te betrokken maar kan dat te betrokken bij het seksueel misbruik van minderjarigen? Er rust een taboe in Nederland op het onderwerp integriteit openbaar bestuur en dat is dodelijk wanneer de omgeving en het recht vragen om transparantie en verantwoording! De Katholieke kerk keek weg, velen keken weg, wordt tijd dat we met z’n allen eens de realiteit onder ogen zien wat seksueel misbruik vond en vindt niet alleen plaats bij de paters, priesters en nonnen. Het wordt een louterende en zware tijd maar als beschaving evoluerend zullen we er doorheen moeten.

Print Friendly, PDF & Email
Share