Open brief aan Victor Lebesque

MICHA KAT CS. DIENEN VERZOEK TOT HERZIENING IN BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK IN DE VAATSTRA-ZAAK * ALLE ACHTERGRONDEN EN STUKKEN OP NRCOMBUDSMAN * HOE GAAT DE RAAD OM MET DE GROTE CONFRONTATIE TUSSEN DE OUDE EN DE NIEUWE JOURNALISTIEK?

Geachte heer Lebesque,

Ik richt me tot u als voorzitter van de Raad voor de Journalistiek op een beslissend moment in de geschiedenis van de moderne journalistiek. Overal ter wereld rekent men af met de zogeheten ‘main stream media’ (MSM) die thans dankzij ‘tycoon’ R. Murdoch versneld worden ontmaskerd als corrupt en zelfs als crimineel. Gisteren konden we lezen dat deze ongekende shake out nu zelfs The Wall Street Journal heeft bereikt. Reeds meer dan tien jaar zien we als reactie op deze MSM een geheel nieuwe richting in de journalistiek ontstaan die ook wel wordt aangeduid als de ‘nieuwe media’; via het internet hebben deze nieuwe media een lezerspubliek opgebouwd dat dat van de MSM begint te naderen en in sommige landen zoals de VS zelfs al heeft overvleugeld. Nederland staat midden in deze revolutie in de journalistiek. Ook in ons land hebben de MSM

zich ongeloofwaardig gemaakt door schandalen met strafrechtelijke repercussies (zoals de GPD-afluisteraffaire eind 2007), belangenverstrengelingen (Marc Chavannes van NRC die naar de Bilderberg-conferentie gaat) en functie-wisselingen met politiek en bedrijfsleven (tientallen voorbeelden). En ook ons land ziet een gestage opkomst van de genoemde ‘nieuwe media’ met websites en fora zoals argusoog.org, xandernieuws.punt.nl, zaplog.nl, klokkenluideronline.is en jdtv.nl. Deze nieuwe media zijn op internet al veel groter en machtiger dan de websites van de MSM.

De MSM zien de geschetste ontwikkelingen met afgrijzen aan. Hun ooit zo gekoesterde ‘nieuwsmonopolie’ en hun macht en invloed verkruimelen in hun handen. Daarom slaan ze terug, met name door ‘internet’ steeds weer te demoniseren als ‘onbetrouwbaar’ een een ‘jungle’ waar ‘cowboys’ woest ‘om zich heen schieten’ en zich niet houden aan de ‘regels’ die kenmerkend zouden zijn voor ‘kwaliteitsjournalistiek’. Hierbij vergeten ze uiteraard, dat zij zelf van dat zelfde internet steeds afhankelijker worden. Ook vergeten zij, dat het juist de MSM zijn -kijk naar de Murdoch-affaire- die zich schuldig maken aan de grofste en meest verwerpelijke inbreuken op de journalistieke integriteit.

Eind vorige week heeft mijn gemachtigde Andre Vergeer een verzoek bij u ingediend tot herziening van uw uitspraak inzake de klacht die ik samen met anderen heb ingediend tegen een groep regionale dagbladen onder leiding van de Leeuwarder Courant. Uw uitspraak in eerste aanleg was met name zo onbevredigend, omdat daar op geen enkele manier in doorklonk wat er rond deze klacht werkelijk speelt: een compleet corrupte krant die 100% aan de leiband loopt van de macht publiceert in opdracht van de macht leugens en gaat vervolgens de nieuwe media die de waarheid tegen deze machtige stroom in toch proberen te onthullen demoniseren -opnieuw met leugens. De Leeuwarder Courant blijft het monopolie op nieuws en berichtgeving claimen en op het moment dat dat wordt bedreigd, deinst men niet terug voor het inzetten van de grofste middelen die ons vak kent: valse beschuldigingen, verdachtmakingen en andere ‘wapens’ uit de ‘demoniseringsdoos’ van de MSM die we zo goed hebben leren kennen vanaf 2001 toen de MSM Pim Fortuyn begon te vergelijken met Hitler, Le Pen en Mussolini.

De Leeuwarder Courant verlaagt zichzelf niet alleen tot een verlengstuk van het OM, maar handelt daarbij vanuit eigenbelang als het concurrenten die zich op hun terrein begeven en die als levensgevaarlijk worden gezien juist omdat zij de waarheid brengen willens en wetens en met aantoonbare leugens probeert kapot te maken. Het is thans aan uw Raad te erkennen dat er een nieuwe periode op uitbreken staat in de journalistiek met nieuwe media, nieuwe namen en nieuwe partijen. Dat kan uw Raad doen door in onze zaak de onweerlegbare feiten zoals die zijn neergelegd door Andre Vergeer in zijn herzienzingsverzoek te erkennen en zich niet in weerwil van deze feiten op te werpen als beschermer van een type journalistiek dat stervende is. De Murdoch-zaak in Engeland en de VS laat duidelijk zien dat het tijdperk van de MSM voorbij is.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share