BREAKING: rechter Westenberg pleegde meineed

pinokkio.jpgHans Westenberg, de vice-president van de rechtbank Den Haag, heeft zich schuldig gemaakt aan het delict meineed. Dat is in feite vastgesteld door het Amsterdams/Haagse gerechtshof. Lees hier een beschouwing op de website Advocatie over het arrest in de zaak van advocaat Hugo Smit tegen Westenberg. Deze website constateerde reeds in 2006 dat Westenberg meineed pleegde. Lees hier een verslag van een van de zittingen waarop de meineed werd gepleegd. We zullen ons er hard voor maken dat er een aangifte tegen Westenberg wegens meineed wordt ingediend. Meineed wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Gezien het feit dat de meineed is gepleegd door een vooraanstand lid van de rechterlijke macht ten eigen bate en om eigen gecorrumpeerdheid te verhullen, moet dat haalbaar zijn. Een ernstiger vorm van meineed dan door Westenberg gepleegd is niet voorstelbaar.

Print Friendly, PDF & Email
Share