BREAKING: VISSERS-MOSZKOWICZ OPGEHEVEN

JUIST OP DE DAG DAT MICHA AANGIFTE DOET TEGEN YEHUDI MOSZKOWICZ * BINNENKORT BEHANDELING HOGER BEROEP IN TUCHTKLACHT TEGEN MARJOLEIN VISSERS EN YEHUDI MOSZKOWICZ * KANTOOR WON NOOIT EEN ZAAK EN HAD GEEN CLIENTEN MEER

LEES HIERONDER DE AANGIFTE VAN MICHA KAT TEGEN YEHUDI MOSZKOWICZ

Het door schandalen en wanbeleid geteisterde kantoor Vissers-Moszkowicz Advocaten te Utrecht dat al meer dan een jaar een ongekende hetze voert tegen Micha Kat is per dit jaar ontbonden. Yehudi Moszkowicz gaat solo verder in een nieuw pand. Recent intimideerde Yehudi Micha nog op de Haagse rechtbank zoals hier valt te lezen. De reden voor deze onverwachte ontbinding van het schandaal-kantoor is niet bekend. Opvallend en veelzeggend is wel dat er op de site van het ontbonden kantoor geen enkele mededeling wordt gedaan. Eerder wist Moszkowicz de handen te leggen op de domeinnaam klokkenluideronline.is. De oorzaak van de oorlog tussen het kantoor en Micha is

het feit dat Vissers zich totaal onverwacht terugtrok als advocaat van Micha in de claimzaak tegen Hans Westenberg (nu bekend als de ‘Micha-claim’) en daarover vervolgens loog en bedroog. Hierover gaat de tuchtzaak. Ongeveer gelijktijdig met de behandeling van deze tuchtzaak dient voor hetzelfde Hof het hoger beroep van Bram Moszkowicz in zijn tuchtzaak. De door Yehudi en zijn moeder Marjolein Vissers gesponsorde en aangestuurde website Camilleri.nl heeft de veranderingen reeds doorgevoerd. Thans fungeert het kantoor van Moszkowicz als sponsor. Deze site werd door beide advocaten gebruikt om Micha te demoniseren en te beschadigen. Ook ‘kroonde’ deze door Yehudi betaalde site hem recent tot ‘de derde beste strafpleiter van Nederland’. Recent werd er zelfs op opgeroepen Micha in elkaar te slaan. Bij de deken van de Orde van Advocaten in Utrecht loopt thans een onderzoek tegen Moszkowicz wegens het opnemen van gesprekken met Micha en deze ter beschikking stellen van Justitie. Hiermee overtrad Yehudi de gedragsregels voor advocaten.

Hieronder volgt de tekst van de aangifte die Micha Kat vandaag per aangetekende brief verstuurde naar de hoofdofficier van justitie te Den Haag:


De Haagse hoofdofficier van justitie Henk Korvinus, verantwoordelijk voor de vervolging van Micha. Zijn broer Cees Korvinus spant samen met Justitie en verraadde eerder zijn toenmalige client Robert Horchner. Ironisch genoeg zit Robert nu bij Yehudi. Een zus van Henk en Cees, Dien Korvinus, was tot 2006 rapporteur Mensenhandel bij het OM. Zij vertrok vol walging over de wantoestanden bij Justitie onder leiding van Joris Demmink.

Aan de hoofdofficier van justitie
mr. H. Korvinus
Parket Den Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag Schiedam, 1-1-2013

Geachte heer Korvinus,

Dit schrijven betreft een aangifte tegen mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht. De aangifte ziet op de volgende feiten:

*Op 19 november heeft de heer Moszkowicz mij tijdens een zitting van de raadkamer van de rechtbank Den Haag tot twee keer toe proberen te intimideren met het kennelijke oogmerk een gewelddadige reactie van mij uit te lokken. De betreffende zitting van de raadkamer was door Moszkowicz persoonlijk in gang gezet samen met mijn zaaksofficier N. Vogelenzang. De RC besloot ten nadele van Moszkowicz en Vogelenzang. De gang van zaken op deze dag is beschreven in bijlage 1.

*Het kantoor van Moszkowicz werkt nauw samen met een website, www.camilleri.nl. De eigenaar/hoofdredacteur van deze website, de heer M. Hoorn uit Zoetermeer, is een gekende oplichter en crimineel waarover reeds veel is gepubliceerd. Moszkowicz gebruikt deze website, die door hem wordt gesponsord en is voorzien van een prominent logo van zijn kantoor, voortdurend om mij te demoniseren, criminaliseren en op te roepen te geweld tegen mijn persoon. In het colofon van de website staat het kantoor van Moszkowicz prominent genoemd als de ‘huisadvocaat’.

Op 22 december publiceerde deze site een artikel met als kop ‘Kinderporno op website Micha Kat’. In dit stuk wordt het OM Den Haag en de zedenpolitie Haaglanden er onder meer toe aangezet mij te gaan vervolgen en mijn website uit de lucht te halen.

Op 30 december publiceerde deze site een artikel met als kop ‘Micha Kat in grote levensbedreigende problemen’. Hierin komt ondermeer de volgende passage voor: Dit kale netekopventje is niets gewend Wat denkt hij wel niet dat hij boven alles en iedereen staat. Ik ga  Micha opwachten voor zijn huis in Schiedam. Of bij zijn holmaat in Lisserbroek. Ik heb al zijn mogelijke verblijfadressen. En dan schop ik hem net zo lang tot dat hij het lekker gaat vinden. Een flink pak slaag die hij zich heel lang zal heugen. Daarna mogen al zijn vriendjes en vriendinnetjes hem zielig vinden dat hij door een slangetje maandenlang te eten krijgt. Als ze deze pisvlek als held willen, kunnen ze hem als nepheld krijgen. En als ik met hem klaar ben, dan komen na mij nog heel wat echte vrienden. Vrienden, zoals Micha niet kent. Erger dan een pedofiele overheid is een klootzak als Micha Kat die de geschiedenis vervalst.

De stukken van de genoemde website zijn bijgevoegd als bijlage 2.

Deze feiten, afzonderlijk en in combinatie, leveren het delict op van belaging zoals verwooord in art. 285b Str.

Hierbij zij aangetekend, dat Moszkowicz ook optreedt als aangever in de strafzaak die thans tegen mij loopt bij uw parket. Dat geeft hem een extra motief voor deze belaging. Eerder trad Moszkowicz’ kantoor namens mij op als advocaat in een civiele procedure gericht tegen een voormalig vice-president van de rechtbank die mij thans gaat berechten. Over deze bijstand ontstond een ernstig conflict als gevolg waarvan Moszkowicz samen met uw parket tegen mij is gaan ageren. Ondermeer heeft hij vertrouwelijke gesprekken van mij met zijn kantoor opgenomen en ter hand gesteld aan uw parket. De deken van Utrecht heeft deze zaak thans in onderzoek omdat Moszkowicz hier duidelijk fundamentele regels die voor advocaten gelden heeft overtreden. Daarnaast blijkt uit emails dat Moszkowicz vriendschappelijke banden onderhoudt met zaaksofficier Vogelenzang en ‘op afroep’ kan beschikken over haar diensten zoals ook bleek uit de genoemde raadkamerzitting van 19 november 2012.

Tevens herinner ik u eraan dat er ook een aangifte ligt bij uw parket tegen de heer Peter R. de Vries op basis van hetzelfde wetsartikel. Daarnaast kan ik u melden dat ik ook op andere websites wordt bedreigd. Zo schreef de grote website Foknieuws op 12 december: Micha Kat. Debiele psychopaat die je daar bent. Honderdduizenden euro’s zijn er al aan rechtszaken tegen jouw persoon uitgegeven. Terwijl een kogel voor een nekschot nog te veel is! Tegen deze website heb ik geen aangifte gedaan.

Naast deze aangifte tegen Moszkowicz is ook aangifte gedaan tegen de Amsterdamse agent Bous, ook aangever in de strafzaak die thans tegen mij loopt bij uw parket. Uit getuigenverhoren is gebleken dat Bous heeft samengespannen met Justitie om tegen mij ‘creatief te gaan’: met andere woorden: hij sprak de bereidheid uit, naar alle waarschijnlijkheid tegen uw parket, een zaak tegen mij te willen ‘verzinnen’.

Ik wijs u erop dat uw parket in ernstige mate blijk geeft van onrechtmatig en zelfs crimineel handelen tegen mijn persoon. De voorzitter van de strafkamer, Steenhuis, heeft mijn recht op een ‘eerlijk proces’ bevestigd, hetwelk ook is opgenomen in het pv. Tot dit ‘eerlijke proces’ behoort ook een ‘eerlijke vervolging’ door het OM. Hiervan is thans geen sprake.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share