BREAKING: ADVOCATUUR VOLLEDIG CORRUPT

TERWIJL IN DE MSM DISCUSSIES WORDEN GEVOERD OVER ‘NO CURE NO PAY’ KOMT AAN HET LICHT DAT DE ‘TOPADVOATUUR’ VAN DE GROTE KANTOREN TOTAAL CORRUPT IS * GROTE KANTOREN LIGGEN -OOK VAAK LETTERLIJK- IN BED MET DE RECHTERLIJKE MACHT * KANTOREN WEIGEREN TE ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER HET ‘INHUREN’ VAN RECHTERS

Op 29 maart zond ik onderstaande email naar een flink aantal grote, gevestigde advocatenkantoren (De Brauw Blackstone Westbroek, Nauta Dutilh, Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn, AKD Prinsen, Stibbe, Allen & Overy, DLA Piper, Ploum Lodder Princen en Boekel de Neree) alsmede naar Orde van Advocaten (Amsterdam en landelijk) en enkele juridische media (Advocatie, Mr. Advocatenblad en NRC Handelsblad). Van geen van de kantoren mocht ik tot nu toe antwoord ontvangen en geen van de media toont zich bereid te berichten over omkoping van rechters door advocatenkantoren.

In verband met een tuchtklacht tegen Houthoff Buruma [meer achtergronden] zou ik van jullie willen weten of op jullie kantoren rechters actief zijn als opleiders van advocaten in het kader van interne opleidingen.

Bij Houthoff Buruma was gedurende vele jaren de corrupte en criminele rechter Westenberg actief in het kader van een intern opleidingsprogramma. Hij stuurde het kantoor rekeningen ten bedrage van miminaal 65.000 Euro (nog niet alles is onderzocht). Tegen deze gang van zaken is thans een tuchtklacht ingediend bij de Amsterdamse deken wegens schending van gedragsregel 15. Landelijk deken Loorbach heeft reeds te kennen gegeven dat er ‘nadere normstelling’ moet komen inzake het optreden van rechters ‘in de besloten kring’ van een advocatenkantoor.

Houthoff heeft als een van de weren naar voren gebracht dat het op deze wijze inhuren van rechters ‘volstrekt gebruikelijk is’ binnen de (top)advocatuur en dat de bedragen die aan Westenberg zijn betaald ‘marktconform’ zijn, hiermee suggererend dat er ‘een markt’ zou zijn voor het inhuren van rechters door advocatenkantoren. Een verzoek aan de Amsterdamse deken deze stelling ambtshalve te onderzoeken viel op ruwe bodem. Derhalve valt de last van dit onderzoek op de schouders van klager.

De vragen zijn dus de volgende:

1. Maken jullie gebruik van rechters ten behoeve van interne opleidingen op jullie kantoren cq. voor het geven van lezingen/optredens ‘in besloten kring’?

2. Betalen jullie deze rechters hiervoor en zo ja, om welke bedragen gaat het dan?

Ik ben immer breschikbaar voor het geven van nadere info.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share