BREAKING: TERMIJN DEMMINK VERLENGD

EXTRA EN EXCLUSIEF: ADAM CURRY OVER ZIJN HISTORISCHE DEMMINK-INTERVIEW MET MICHA KAT DAT ZIJN BAAN BIJ ARROW CLASSIC ROCK KOSTTE EN LATER HET HELE STATION OM ZEEP HIELP

DE HORRORFILM OVER JORIS DEMMINK KRIJGT EEN MACABERE EPILOOG: DE KINDERVERKRACHTER MAG EXTRA LANG BLIJVEN ZITTEN ALS SG * “DONNER EN OPSTELTEN ACHTER VERLENGING VAN TERREUR-REGIME DEMMINK” * DE MACHT IS ERGENS BANG VOOR, HEEL ERG BANG

MAFIA-ADVOCAAT MATTHIJS KAAKS SOLLICITEERT VIA DEMMINK NAAR TOPFUNCTIE: DEZE BEDRIEGER VALT VOOR 100% DOOR DE MAND ZOALS VOORSPELD

Joris Demmink, de SG van Justitie die reeds vanaf 1994 in verband wordt gebracht met het misbruiken, martelen en vermoorden van kinderen [zie geupdate feitenoverzicht] krijgt een extra termijn als SG van Justitie. Deze informatie waarover deze site reeds beschikte zoemde rond op het Amsterdamse Hof tijdens het verhoor van de pedofiel en is ondermeer bekend bij de journalisten Jeroen de Jager (NOS) en Koen Voskuil (AD). Volgens onze informatie is binnen het kabinet op instigatie van Donner -die Demmink ook benoemde in 2002- en Opstelten direct nadat begin september de nieuwe aangiftes bekend werden van Adele van der Plas besloten Demmink opnieuw te benoemen voor twee jaar extra.

Over de redenen voor deze verbijsterende move kan slechts worden gegist, maar fraai zullen ze niet zijn. Vermoedelijk is de angst voor het definitief exploderen van de beerput zo groot, dat elke verandering van de situatie nu als zeer bedreigend wordt gezien voor veel mensen. Donner wordt zelf al jaren nadrukkelijk genoemd als mede-kindermisbruiker dus er zou sprake kunnen zijn van een klassieke ‘dodendans’ waarbij de lijken zich aan elkaar moeten blijven vastklampen tot ze gezamenlijk ten onder gaan. Dat Demmink tijdens zijn verhoor zijn eigen leeftijd niet juist wist te noemen -63? 64?- zou te maken kunnen hebben met deze verlenging van zijn periode als SG.

We krijgen thans de eerste getuigenverslagen binnen [ZIE OOK CRIMESITE] van het verhoor van Demmink. Voorop staat dat mafia-advocaat Kaaks zijn rol met verve heeft vervuld en binnenkort zijn beloning bij Demmink kan komen ophalen. In een fatale regie-keuze -wie heeft dit bedacht?- mocht Kaaks met de ondervraging beginnen hetgeen als effect had dat de aanvankelijk wat zenuwachtig ogende Demmink geheel tot rust kon komen en zijn zelfvertrouwen en arrogantie een enorme boost kregen. Het hele verhoor heeft Kaaks geen enkele zinnige vraag gesteld, louter gestotterd en gehaspeld en als hij dan een vraag stelde lag de ontsnappingsweg voor Demmink er reeds direct in besloten via formuleren als ‘in uw beleving’. Later wisten Toon van Mierlo, de andere advocaat van Chipshol en Peter Poot zelf de SG wel enigszins in verlegenheid te brengen. Maar het verbijsterende is dat er op geen enkel punt werd doorgevraagd, zelfs niet over de precieze gang van zaken rond de benoeming van Frits Bakker als president te Den Haag nadat hij in Haarlem verantwoordelijk was geweest voor de omstreden rechterswissel hetgeen nu juist de reden was de pedofiele SG vanuit Den Haag te laten overkomen. Peter Poot bracht op een gegeven moment nog de ‘Turkse jongens’ ter sprake, maar werd direct afgekapt door de RC en aangevallen door de landsadvocaat. Een passage hierover zou zijn opgenomen in het PV van de zitting.

Opvallend was dat Demmink extreem goed werd bewaakt en beveiligd door gorilla’s met oortjes; tijdens het verhoor werd de positie direct achter hem door zo’n hooligan ingenomen en ook elders in de zaal zag het zwart van de stillen en andere engerds. Politie was in groten getale maar niet excessief aanwezig.

Print Friendly, PDF & Email
Share