BREAKING: PEDIGRAAF WEER IN AANVAL

MISBRUIKTE SJUUL PARADIJS MEISJES EN VROUWEN TUSSEN DE MOORKOPPEN EN KOFFIEBROODJES VAN ZIJN PAPPA? * “PORNO-BAKKERIJ PARADIJS IN DE PIJP ‘SODOM EN GOMORRA'” * BEKIJK VIDEO OVER KAT EN DE PEDIGRAAF

Vandaag trof uw webmaster de volgende email van Pedigraaf-advocaat Bas le Poole van Houthoff Buruma aan in zijn mailbox:

Geachte heer Kat,

U bent nog steeds een bedrag van EUR 1.436,52 aan proceskosten verschuldigd. Daar komt nog bij de wettelijke rente over dit bedrag van 1 juli 2010 tot de dag der voldoening.

Het verzoek tot betaling van die kosten is er niet op gericht om u het zwijgen op te leggen. U bent die kosten simpelweg verschuldigd omdat u het kort geding heeft verloren. Graag zie ik het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente uiterlijk 1 februari a.s. tegemoet op de derdenrekening van mijn kantoor nummer 21.33.31.241 onder vermelding van mijn dossiernummer 480000257.

Van de gelegenheid maak ik gebruik u ook het volgende verzoek te doen. Op de website dnhnieuws.wordpress.com is een bericht geplaatst met de kop: “Sjuul Paradijs is veroordeeld geweest voor pedofilie!”. Ik verzoek u te bewerkstelligen dat dit bericht, dat evident onjuist en onrechtmatig is, per omgaande verwijderd wordt.

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,

R.S. Le Poole

HOUTHOFF BURUMA
Bas Le Poole (R.S.)
advocaat

De proceskosten waar Pedigraaf-advocaat le Poole over spreekt betreffen de zaak die de Nazi-krant tegen Micha Kat meende te moeten aanspannen omdat die laatste het ochtendblad confronteerde met de ongehoord schofterige wijze waarop hij in 2008 door Wakker Nederland is behandeld. De twee boxen visite-kaartjes die hij toen door Sjuul Paradijs kreeg uitgereikt mocht hij van Bas le Poole en de andere Pedigraaf-bobo’s niet gebruiken en toen hij dat bij wijze van grap wel deed besloten ze hem zelfs te dagvaarden [video van proces]. De rechtbank van de totaal corrupte en hysterisch incompetente president Carla Eradus om wiens aftreden thans zelfs door Elsevier wordt geroepen veroordeelde uw webmaster, maar die heeft daar natuurlijk geen enkele boodschap aan laat staan dat hij bereid is ‘kosten’ te betalen. Hier is immers geen sprake van recht dan wel rechtspraak, maar van een weerzinwekkende vendetta vanuit een Nazi-krant die criminelen en pedofielen beschermt [backgrounds] tegen een onafhankelijk en kwetsbare journalist die probeert aan waarheidsvinding te doen.  In feite is de schaamteloosheid van le Poole stuitend en onvoorstelbaar: zijn client De Telegraaf als krant van Nazi’s en pedofielen -ex-topman Kees Lunshof was een kinderverkrachter in het Demmink-netwerk- gaat een grote mond opzetten tegen Micha Kat, hierbij gesteund door malafide en perverse toga’s die ook met Kat willen afrekenen omdat hij de journalist is die de rechterlijke macht als geen ander controleert en rechters als Carla Eradus en Hans Westenberg heeft ontmaskerd als criminelen, hiermee de rechterlijke macht in een ongekende crisis stortend! Je zou er bijna om gaan schaterlachen als het niet zo triest zou zijn, zo schaamteloos arrogant en stompzinnig!

We beschikken trouwens over meer en meer informatie over de weerzinwekkende praktijken van De Pedigraaf! Zo manipuleert journalist Bart Mos berichtgeving over het Europees Arrestatiebevel -hij weigert op te schrijven dat Joris Demmink de grote architect is van deze wetgeving die er anno 2011 voor verantwoordelijk is dat er na 70 jaar opnieuw Nederlanders op transport worden gesteld naar Polen om daar in vernietigingskampen te worden kapot gemaakt: Bart Mos heeft de opdracht Demmink en de andere top-pedofielen ten allen tijde uit de wind te houden! En dat terwijl hij in 2007 met Joost de Haas het pedo-netwerk van toga’s en beffen -waartoe overigens ook de kantoorgenoot van Le Poole Rutger Schimmelpenninck (curator van DSB) behoort- verregaand in kaart bracht (zie afbeelding)! En dan is er het Stan Huygens-journaal van Willem Kool dat steeds meer functioneert als een ‘witwasrubriek’ voor criminelen, fascisten en pedofielen waarin kinderverkrachters als Frits Huffnagel en Jan Wolter Wabeke ‘in het zonnetje worden gezet’ wegens hun ‘grote verdiensten’ voor Volk en Vaderland [binnenkort veel meer over de linken van De Telegraaf met het pedo-netwerk]. Vandaag was Kool nog te gast op de nieuwjaarsreceptie van het Nazi-kantoor Russell Advocaten [meer over Russell] van de familie die in de oorlog zo opzichtig collaboreerde [we hebben de bewijzen in handen], dat er vandaag de dag nog mensen zijn die spontaan het schuim op de bek krijgen als de naam ‘Russell’ valt! De Telegraaf heeft zijn Nazi-orientatie tot op de dag van vandaag vastgehouden en heeft desondanks de arrogantie de Jood Kat te dagvaarden en leeg te schudden! Tot slot nog het artikel over Sjuul Paradijs en zijn verkrachtingen tussen de slagroomsoezen van zijn bakkerij. Wat dit betreft melden wij thans dat wij niet zullen voldoen aan de sommatie van Le Poole. We zien de procedure met vertrouwen tegemoet.

Print Friendly, PDF & Email
Share