BREAKING: PEDO-CORRUPTIE ERADUS BEWEZEN

PRESIDENT VAN AMSTERDAMSE RECHTBANK DEFINITIEF ONTMASKERD ALS KEY PLAYER IN DE PEDO-NETWERKEN * CARLA ERADUS EEN VAN DE GROOTSTE CRIMINELEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK * ERADUS SPANT SAMEN MET CORRUPTE MISBRUIK-TOP [WAARINHOLLAND] VAN KINDEROPVANG-GIGANT ESTRO

EXTRA: OOK CARLA ERADUS WIL -NET ALS JORIS DEMMINK- DAT HAAR SMERIGE DELICTEN WORDEN ‘VERGETEN’ DOOR GOOGLE

Eradus

Nadat Micha Kat reeds in 2004, dus tien fucking jaren geleden, samen met de vermoorde Pamela Hemelrijk wees op de weerzinwekkende banden van de Amsterdamse rechtbankpresident Carla Eradus met de pedo-netwerken in ons land (De Eradus-files) is thans opnieuw het bewijs geleverd voor de endemische corruptie binnen de rechtbank Amsterdam -die Micha in een serie nooit vertoonde horror-showprocessen probeerde kapot te maken- en voor samenspanning tussen Eradus en de criminele misbruik-top van de grootste kinderopvang-onderneming van Nederland, Estra. De top van Estra blijkt een maand voor het bankroet het hoofdkantoor ‘op papier’ te hebben verplaatst naar Amsterdam om zo te kunnen vallen onder de pedo-jurisdictie van het monster Eradus die in haar bestaan als kinderrechter honderden kinderen heeft uitgeleverd aan de pedofielen waarbij zij kinderen door de politie hun huizen uit liet slepen terwijl ze wist dat hun ouders in de rechtbank waren. Eradus is hiervoor door de Hoge Raad veroordeeld. Desalniettemin kon zij dankzij de pedo-mafia van Demmink worden benoemd als president te Amsterdam. Hieronder het artikel over Estra uit het FD van vandaag:

Ruim een maand voor het bankroet op 5 juli heeft de top van Estro het hoofdkantoor op papier verplaatst van Amersfoort naar Amsterdam, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. Het faillissement van het crêchebedrijf Estro onder een stille bewindvoerder met een snelle doorstart als resultaat, lijkt een zorgvuldig voorbereide operatie.

Een gecontroleerd bankroet
Door de verplaatsing omzeilde het crêchebedrijf de lastige rechtbank Midden-Nederland, waar Estro aanvankelijk onder viel. Het bedrijf week uit naar Amsterdam, waar de rechtbank wél positief staat tegenover de aanstelling van een stille bewindvoerder. De onderneming wilde een gecontroleerd bankroet, zo bevestigen twee ingewijden, die anoniem willen blijven. Een stille bewindvoerder praat met alle betrokkenen over een mogelijke doorstart van een bedrijf. Na de ‘verhuizing’ benoemde de rechtbank Amsterdam Wouter Jongepier tot stille bewindvoerder. Deze nam al op 10 juni de regie en regelde een snelle overname van het grootste deel van Estro.

eradus
Carla Eradus probeert zich net als Joris Demmink te laten witwassen door Google. Dit is opnieuw een bewijs voor haar criminele inslag

Een publiek geheim
Uit gegevens die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel blijkt dat het crêchebedrijf op 3 juni de statuten van de vennootschap bij de notaris heeft gewijzigd. De statutaire zetel werd Amsterdam in plaats van Amersfoort.
De twee rechtbanken staan verschillend tegenover de proef met stille bewindvoering die eind dit jaar moet uitmonden in landelijke wetgeving. Het is een publiek geheim dat de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht tegenstander is van de proef. De rechter vindt de aanstelling van een stille bewindvoerder geen verbetering ten opzichte van de bestaande praktijk.

Niet onomstreden
Estro maakte uiteindelijk een snelle doorstart, waarbij het Britse Smallsteps 250 van de 350 crèches voortzet. De vorige eigenaar was de bekende Amerikaanse durfkapitalist KKR. De gevolgde procedure is niet onomstreden. Zeker twee grote kinderopvangbedrijven, Partou en SWKGroep, toonden ook interesse voor een complete of gedeeltelijke overname van Estro. Zij voelen zich buitenspel gezet. Directeur Ad Doorneveld van SWKGroep: ‘Eind mei heb ik mijn interesse al kenbaar gemaakt, op papier, maar ik heb er niets meer op gehoord.’

Print Friendly, PDF & Email
Share