BREAKING: MARIKO PETERS AMERIKAANSE

OPNIEUW EEN BEERPUT BIJ GROEN-LINKS * GROEN-LINKS OOK PEDO-PARTIJ MET [VIDEO] MATTHIEU HEMELAAR * MARIKO PETERS WERKTE VOOR DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK, HET KANTOOR VAN JORIS DEMMINK

Het hevig in opspraak geraakte GL-kamerlid Mariko Peters [backgrounds] blijkt in het bezit van een Amerikaans paspoort. Ze heeft over haar dubbele nationaliteit nooit openheid betracht. De Amerikaanse nationaliteit gekoppeld aan haar stationering in Afghanistan als Nederlands diplomate in 2005

wekt de suggestie dat Peters heeft gewerkt voor de CIA e/o andere Amerikaanse inlichtingendiensten. Wikipedia meldt dat Peters -thans ondermeer woordvoerder Justitie- in het dagelijks bestuur zit van de Atlantische Commissie. Het bezit van haar dubbele paspoort kwam aan het licht in een email-wisseling met Hans Vogel van ProRepublica:

geachte mevrouw Peters,
Aangezien u in de VS bent geboren, neem ik aan dat ook de VS-nationaliteit bezit en een VS-paspoort heeft. Is dat juist? U zoudt mij zeer verblijden met een spoedig antwoord. Met vriendelijke groet,
Dr. H.Ph. Vogel

On Thu, 26 May 2011 17:46:52 +0200, Peters M. wrote:
Geachte heer Vogel,
Met welk doel stelt u deze vraag?
Met vriendelijke groet,
Mariko Peters

Op 26 mei 2011 om 19:56 heeft “Hans Vogel” het
volgende geschreven:

Geachte mevrouw Peters,
Ten eerste heb ik als Nederlands staatsburger er recht op, de antecedenten te kennen van de leden van de volksvertegenwoordiging, die immers uit mijn naam besluiten nemen en wetten uitvaardigen. Ten tweede is het gezien de discussie over dubbele nationaiteit, voor de publieke opinie van belang te weten welke leden van de Tweede Kamer een dubbele nationaliteit bezitten. Voor zover ik weet is uw naam in dit verband nog niet genoemd.
Kortom, bezit u wel of niet de VS-nationaliteit?
Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph Vogel

Subject: Re: reizen naar de VS
Date: Thu, 26 May 2011 22:52:21 +0200
From: “Peters M.”
To: Hans Vogel

Geachte heer Vogel uw opvatting dat u recht heeft op mijn persoonsgegevens deel ik niet want ik acht evt dubbele nationaliteit niet van belang voor de wijze waarop aan een publieke functie invulling wordt gegeven. Anderzijds is het voor mij ook geen geheim dat ik twee nationaliteiten bezit.
Groet Mariko Peters

Alarmerend is tevens het verleden van Peters als advocate bij De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor dat het Nederlandse pedofielen-netwerk bijstaat onder wie Joris Demmink en tevens een uiterst smerige rol heeft gespeeld in de Chipshol-zaak die thans, met het toestaan door de rechter-commissaris van het horen van Demmink als getuige, naar een bloedstollende climax gaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share