BREAKING: DNA-BEDROG VAATSTRA WEER BEWEZEN

WAAR JAN VLUG ALS ADVOCAAT VAN JASPER NOG WEIGERDE EEN CONTRA-EXPERTISE TE LATEN UITVOEREN OM DE LEUGEN IN STAND TE KUNNEN HOUDEN, WEIGERT HET OM NU BOTWEG ZELF TEGENONDERZOEK TOE TE LATEN IN DE ZAAK-NICOLE VAN DEN HURK * BLOKKERING VAN DE WAARHEIDSVINDING IN PEDO-STRAFZAKEN GEBEURT NU IN ALLE OPENHEID

JosdeG
De nieuwe Jasper S. heet Jos de G. Door de weerzinwekkende gang van zaken in de zaak-Nicole is het aannemelijk dat ook die moord is (mede)gepleegd door ‘topmensen’ van Justitie

Het gaat steeds rapper met de onttakeling van de rechtstaat mensen. Hoe meer bewijs er op tafel komt inzake de rechtstreekse betrokkenheid van topmensen van Justitie bij de meest weerzinwekkende zedendelicten, hoe grover worden de blokkades van de waarheidsvinding en de intimidaties. In de zaak-Vaatstra rolde het OM zijn agenda nog uit via advocaat Jan Vlug en liet hem weigeren tegenonderzoek te laten doen naar het ‘DNA van Jasper’, in de zaak-Nicole gaat Justitie nog een stap verder en probeert gewoon zelf contra-expertise te blokkeren. Hiermee geeft het OM impliciet toe dat het DNA-bewijs tegen verdachte Jos de G. is vervalst. Uit deze gang van zaken is zonder enige twijfel de gevolgtrekking te maken dat ook het DNA-bewijs tegen Jasper is vervalst, nog los van de containers aan ander bewijs voor de onschuld van Jasper die worden gepresenteerd in het boek van Hans en Wim. Mensen, waar gaat dit in godesnaam op uitdraaien? Wij weten dat want wij hebben er al eerder over geschreven. Het satanische OM wil voor God gaan spelen en zelf uitmaken wie de dader is van een moord los van feiten, omstandigheden en bewijzen. Het is nu wachten wanneer het DNA van Micha, Wim en Hans wordt aangetroffen op een lijk van een jonge vrouw ergens in een weiland of een sloot in Nederland.

Print Friendly, PDF & Email
Share