BREAKING: DEMMINK NO 1 OP NUJIJ

IS DE PEDO-TSUNAMI NOG TE STOPPEN? * MSM BLIJVEN DE ZAAK WEGDRUKKEN MAAR MAKEN ZO ZICHZELF OOK KAPOT * OM: ADELE VAN DER PLAS CITEERT ONS VERKEERD!

De big awakening van ons land op pedo-gebied lijkt dan eindelijk te zijn begonnen. Het bericht over de Demmink-files staat thans met vlag en wimpel bovenaan op Nujij.nl met een link naar de site van Adele. Maar het OM heeft het er maar moeilijk mee. De kwalificaties ‘onmachtig’ en ‘met handen en voeten gebonden’ die Adele van der Plas op haar site gebruikt bij monde van coördinerend officier van justitie rijksrecherche mr.J.van Zijl ‘kloppen niet’. Dat zegt althans Evert Boerstra van het Parket Generaal die voor nadere info verwijst naar zijn collega bij het Landelijk Parket Wim de Bruin (neemt niet op). Het bericht op Geenstijl heeft inmiddels ruim over de 200 reacties. Ook Zaplog geeft de zaak ruime aandacht. Hey pedo-collaborerende Elsevier

zwijgt de zaak uiteraard dood, maar wordt door de eigen lezers hardhandig tot de orde geroepen onder een stuk over het OM en pedo-club Martijn. Stuitend is het zwijgen van HP/de Tijd nadat Bas Pedonotte cs. Micha Kat enkele weken geleden nog probeerden weg te zetten als een ‘crimineel’. Telegraaf, Volkskrant, NRC Handelsblad, NOS: niets. EenVandaag heeft reacties op hun site over Demmink onder het item met Herman Bolhaar verwijderd en wordt daarvoor inmiddels op de eigen site ook weer op de vingers getikt. Wat een weerzinwekkende toestanden, mensen!

Print Friendly, PDF & Email
Share