BREAKING: DE GESTAPO VAN WIM JUNG IL

COMPLETE LEGER, POLITIE, VEILIGHEIDSDIENSTEN EN OPSPORINGSAPPARAAT STAAT TER BESCHIKKING VAN EEN ENKELE MAN: KONING WIM JUNG IL * FALENDE MEDIA EN POLITIEK HEBBEN ONS LAND LATEN AFGLIJDEN TOT HORROR-STAAT * DE GESTAPO WILDE OP DE KRONINGSDAG MICHA KAT ARRESTEREN, MAAR GREEP REPUBLIKEIN HANS MAESSEN DIE NU AANGIFTE DOET TEGEN DE POLITIE

WOORDVOERDER JEROEN RANZIJN VAN DE AMSTERDAMSE POLITIE TEGEN MICHA: ‘JE BENT EEN CRIMINEEL. DAT HEB IK GEZIEN OP WIKIPEDIA. IK BEN ENORM GESCHROKKEN VAN WAT IK DAAR ALLEMAAL LAS’

Hans-Maessen-Micha-Kat1

De Amsterdamse korpschef Pieter Jaap Aalbersberg, op de troon gehesen door Joris Demmink, liet onderzoek naar de pedonetwerken saboteren. Publicaties hierover verdwenen vervolgens als sneeuw voor de zon van internet en werden gevolgd door een witwas-campagne die natuurlijk compleet mislukte. Zijn korps lanceerde de afgelopen jaren een krankzinnige terreur-campagne tegen Micha met tientallen arrestaties. De ‘kroon’ op het werk van de pedo-Gestapo had 30 april 2012 moeten zijn: de spectaculaire en heroische arrestatie van ‘terrorist’ Micha Kat op de Dam tijdens de troonswisseling. Maar we zeiden het al zo vaak: de corrupte pedo-plunderaars zijn zo verdorven, dat alles wat ze aanraken verandert is bloed, stront en ellende. Zo ook op die dag. In plaats van Micha Kat werd Hans Maessen in de boeien geslagen, de campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap die op grond van heldere afspraken alle rechten had aanwezig te zijn op de Dam en te demonstreren. En nu doet Maessen volledig terecht aangifte. Overigens zou de grond voor arrestatie van Micha hebben gelegen in diens positie op een geheime blacklist van twintig mensen voor wie op die dag geen enkel grondrecht meer gold. Er is maar een verklaring voor de positie van Micha op deze lijst: zijn onthullingen over Joris Demmink. Hiermee is opnieuw de directe bescherming aangetoond van Demmink door het koningshuis. Micha’s advocaten hebben nog duidelijkheid proberen te krijgen over diens positie op de zwarte lijst, maar daarop is uiteraard nooit een helder antwoord gekomen, zij het dat hen wel te verstaan werd gegeven dat Micha niet langer staat ‘gesignaleerd’ -voor wat dat waard is.

Waar Maessen heeft gekozen voor een aangifte tegen de politie -iets wat net zo kansrijk is als de arrestatie van Joris Demmink- koos Micha ervoor het korps van de corrupte Aalbersberg civiel onder druk te zetten. Micha is nog steeds bezig met zijn advocaten een dagvaarding voor de bereiden voor de Gestapo aan de Elandsgracht die dient te worden beschouwd als de grootste misdaad-organisatie van Nederland waarvan de leden -Fred Buffing- zelfs van Koning Wim Jong Il carte blanche hebben te moorden. Maar de bobo’s van de politie zijn zo arrogant, zo corrupt en zo verdorven dat ze met geen enkele mogelijkheid in staat zijn het eigen handelen op de loep te nemen. En dus kreeg Micha van korps-voorlichter Jeroen Ranzijn enkele weken geleden te horen dat hij ‘een crimineel is’ met als bronvermelding het artikel op Wikipedia. Het woord schadevergoeding wilde Ranzijn niet eens in de mond nemen. Het was eerder omgekeerd: op verkapte en subtiele wijze werd Micha te verstaan gegeven dat hij kan worden geconfronteerd met hernieuwde dwangmiddelen, als hij zijn acties tegen de pedo-politie zou voortzetten. We zijn benieuwd -of nou ja, eigenlijk niet benieuwd- hoe het verder gaat met de aangifte van Hans Maessen.

Print Friendly, PDF & Email
Share