BREAKING: CONCLUSIES IN MICHA-CLAIM

DIT WEEKEIND ONTVINGEN WE DE CONCLUSIES VAN ANTWOORD IN DE MICHA-CLAIM ZAAK TEGEN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN WESTENBERG * WESTENBERG-WEBSITE WEER GEUPDATE * WESTENBERG-MAFIA BLIJFT LIEGEN EN BEDRIEGEN, OOK IN OFFICIELE STUKKEN * EN PROBEERT ZICH TE ONTTREKKEN AAN INHOUDELIJKE BEHANDELING

Twee enorme pakketten waarvan er een zo groot is, dat ik hem moest ophalen bij de buren. Die tweede was afkomstig van Arnold Croiset van Uchelen, de advocaat van Westenberg en Beatrix. Ik trof een enorme binder aan met daarop in grote letters Allen & Overy, het plunder-kantoor dat voor deze excercitie minimaal 60.000 Euro in rekening brengt bij de belastingbetaler. Het andere dossier kwam van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het kantoor van de Raad voor de Rechtspraak dat een leidende en bedriegelijke rol heeft gespeeld bij mijn recente strafrechterlijke veroordeling. Na tien minuten had ik het al wel gezien. De Raad voor de Rechtspraak roept dat ik ‘niet ontvankelijk moet worden verklaard’ omdat de Raad ‘geen rechtspersoonlijkheid heeft en derhalve niet zelfstandig in rechte kan worden betrokken’. Westenberg roept dat mijn claim ‘verjaard is’.

Natuurlijk worden subsidiair -als de rechters deze ridicule claims van niet-ontvankelijkheid en verjaring afwijzen- nog allerlei andere meer inhoudelijke verweren gevoerd waarover later wellicht meer, maar de kern is dat beide corrupte partijen er gewoon niet aan willen. Ze weigeren welke onrechtmatige daad dan ook van Westenberg te erkennen en daarmee zijn ze te scharen onder de kop ‘krankzinnig’ omdat immers vast staat dat Westenberg advocaat Hugo Smit telefonisch heeft geintimideerd zoals ook zal worden aangetoond. Al is aangetoond en bevestigd door meerdere uitspraken en door het OM in Utrecht. Desalniettemin schrijft Croiset van Uchelen: “Van telefoongesprekken over de zaak met advocaten is in de Chipshol-procedure geen sprake geweest.” Duidelijk is inmiddels dat zo’n uitspraak niet is gebaseerd op de feiten, maar op de gigantische consequenties voor Westenberg en de staat als deze feiten worden erkend, namelijk een aansprakelijkheidsstelling van meerdere miljarden voor de Staat en van een miljoen voor Westenberg en in het kielzog daarvan de ineenstorting van de mythe van de ‘onafhankelijke rechter’ in Nederland. Overigens: zelfs al zou de bewering van Croiset van Uchelen wel juist zijn en al zou Westenberg niet hebben gebeld -quod non- dan was de procedure ook onrechtmatig geweest omdat ik als journalist de vrijheid heb een bron te citeren als dat citaat juist is, los dus van de vraag of het citaat ook waar is. Er staat dus nogal wat op het spel in deze procedure. Reden te meer op nu in te stappen in de Micha-claim en een bedrag over te maken! To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share