ZITTING HOF GAAT PLOTS NIET DOOR

We krijgen zojuist van het Haagse Hof de volgende mededeling binnen: Geachte heer Kat, Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft vanochtend uw raadsman bericht over de voortgang van de door u genoemde procedure. Hieruit blijkt dat een zitting en daarmee uw verzoek tot het maken van beeldopnamen hiervan op dit moment niet aan de orde zijn. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maartje Verweij

Het heeft er alle schijn van dat het Hof zodanig in de problemen is gebracht door ons camera-verzoek, dat ze de hele zitting maar direct van de agenda hebben verwijderd. Onze advocaat

Gerard van der Meer meldt dat het Hof hem heeft laten weten dat het hoger beroep tegen de uitspraak van de tweede wrakingskamer dat voor het einde van deze week gepland was nu opeens behandeld moet gaan worden door de strafsector en niet door de civiele sector. Hierdoor is een zitting ‘voorlopig niet aan de orde’. Deze move mag bizar worden genoemd omdat die discussie over straf versus civiel reeds gevoerd is, op het moment van het indienen van de stukken. Toen is er een hele discussie gevoerd of die naar straf moesten of naar civiel. Uiteindelijk is besloten dat civiel de zaak zou gaan behandelen. Nu komt het Hof daar weer op terug, blijkbaar omdat men een alibi nodig heeft geen beslissing te hoeven nemen over de camera.

Print Friendly, PDF & Email
Share