BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEINTIMIDEERD

DE LAATSTE FASE IN DE ONTTAKELING VAN DE RECHTSTAAT: HET ‘BIJSTANDSVERBOD’ VOOR MICHA KAT IS NU EEN FEIT MET HET AFHAKEN VAN OOK ZIJN LAATSTE TWEE ADVOCATEN * FRAUDE, BEDROG, VERRAAD: DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR IS ER NOG ERGER AAN TOE DAN IN 1940 * ALLE ZAKEN TEGEN EN PROCESSEN VAN MICHA WORDEN VAN MIJ UIT NU STOPGEZET * WIE KAN NOG IETS BETEKENEN VOOR MICHA TE MIDDEN VAN DEZE HYSTERISCHE TERREUR EN INTIMIDATIES?

opstelten.mic
Als de hoogste man op het Ministerie van Veiligheid en Justitie een criminele pedofiel is, als de minister die een studievriend van hem is vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem saboteert, als vervolgens de hoogste jurist van ons land, de president van de HR, de minister hierover schoffeert en er gebeurt helemaal niets.. dan ben je uitgepraat. Dat is het klaar. Einde.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de advocaten die voor mij hebben gewerkt en de wijze waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten): Stond Micha in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg maar weigerde Micha bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door Micha in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs): Nam het stokje over van Kaaks in de zaak-Westenberg maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten): Als kantoorgenoot en mede-eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met Micha op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting-bedrijven van Micha’s websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg): Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art 13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten): Stond Micha bij in de Pedograaf-zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

6. Gerard van der Meer (Drummen en Van der Meer): Micha’s steun en toeverlaat in alle strafzaken verbrak deze zomer op stel en sprong de relatie en dumpte alle 5 de lopende strafzaken zonder een verklaring te willen of kunnen geven. ‘Dien maar een tuchtklacht in’ waren zijn laatste woorden.

7. Thijs Stapel (Vos en Vennoten): Stond Micha bij in het conflict met Moszkowicz en zou kijken naar civiele aansprakelijkheid van diverse partijen die aangifte tegen Micha deden; liet niets meer van zich horen.

8. Doeko Bosscher (Plan B Advocaten): Nam het Westenberg-stokje over van Aantjes en ging voortvarend aan de slag met het hoger beroep van de Micha-claim; ook zou hij namens Micha Eric Donk dagvaarden. Hij kwam echter toezeggingen op dit punt niet na en er kwam geen dagvaarding tegen Donk. Over de Westenberg-zaak waarin Bosscher dus de vierde advocaat is hebben we het maar niet meer.

9. Haje Weisfelt (Weisfelt & Lintz): nam het stokje over van Gerard van der Meer in de strafzaken. Zou tevens KG voeren tegen Justitie wegens verplichte DNA-afgave door Micha samen met Bosscher maar geen enkele voortgang. Staat Micha nog bij in lopende strafzaken.

10. Gijs van Bolhuis (Plan B Advocaten): zou het KG tegen Eric Donk overnemen om Bosscher te ontlasten; stelde een concept-dagvaarding op maar reageerde daarna nergens meer op.

11. Michiel Kuyp (destijds Delissen & Martens; thans Jebbink & Soeteman): zou namens Micha een KG voeren tegen de Haagse rechtbank wegens onrechtmatige weigering Micha zijn eigen proces te laten filmen. Maakte concept-dagvaarding maar liet daarna niets meer horen.

De volgende advocaten weigerden voor Micha op te treden: Otto Volgenant, Hans Bousie, Adele van der Plas, Daan Lunsingh Scheurleer.

Hier is duidelijk sprake van een van hogerhand opgelegd ‘bijstandsverbod’. De verklaring hiervoor ligt in de kracht van Micha’s zaken juist tegen Justitie en de rechterlijke macht. Met andere woorden: als Micha de beschikking zou hebben over adequate bijstand, zouden Justitie zelf en de ZM definitief worden exposed als criminele organisaties die op basis van list en bedrog proberen af te rekenen met een journalist die hun eigen wandaden aan de kaak stelt -en zulks reeds nu met voor Justitie verwoestende gevolgen. De enige way out voor Justitie is dus Micha zijn recht op effectieve rechtsbijstand te ontnemen hetgeen op zichzelf natuurlijk een delict betreft van monsterlijke proporties.
Overigens is ook in tal van andere zaken het misdadige en satanische optreden van Justitie in ‘volle glorie’ aan het licht gekomen (Edwin de Roy van Zuydewijn, Julio Poch, Baybasin, Demmink, Vaatstra). Steeds weer blijkt dat Justitie niet optreedt in het algemeen belang, maar de belangen beschermt van een selecte club geprivilegeerden zoals het Koningshuis en politici/bestuurders. Daarbij pleegt het zelf bij voortduring delicten. Je kunt het ook zo zeggen: ons land is gehyjacked door een bende criminelen waarvan Justitie een cruciaal deel uitmaakt. Op geen enkele wijze is meer sprake van onpartijdige rechtspraak of eerlijke vervolgingen. We staan voor dezelfde situatie als in 1940. Ook toen liet de advocatuur zien geen enkele bereidheid aan de dag te willen leggen om op te komen voor de democratische rechtstaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share