BRAM BAKKER IS CRIMINELE HORROR-PSYCHO

EXTRA**: VOOR WIE HET NOG NIET HAD GELEZEN: JAN VLUG ZIT IN HET COMPLOT

EXTRA: POSITIE JAN VLUG ALS ADVOCAAT VAN JASPER NU REEDS ONMOGELIJK. LATER MEER OP DEZE SITE * VLUG IS NET ALS BAKKER EEN SMERIGE, CORRUPTE EN CRIMINELE COLLABORATEUR, HET MOET NU EENMAAL GEZEGD WORDEN

PARTY-PSYCHO WEIGERT TE MELDEN BIJ WELKE KLACHTENCOMMISSIE HIJ IS AANGESLOTEN EN HANDELT DAARMEE OPNIEUW KLACHTWAARDIG * BAKKER INGEZET DOOR DE POLITIEK EN DE MACHT TEGEN TEGENSTANDERS ALS GEERT WILDERS EN MICHA KAT * LEUGENS, LIST, BEDROG EN POOIERIJ DOOR HORROR-PSYCHIATER * BAKKER WORDT GEDEKT DOOR MSM * WIE MAAKT EEN EINDE AAN ZIJN CRIMINELE PRAKTIJKEN?

IS BRAM BAKKER OOK NOG KRANKZINNIG? EERST NOEMT HIJ MICHA EEN PSYCHOPATISCHE GEK EN DAN SCHRIJFT HIJ DAT DE KANS DAT JASPER S. MET ZIJN VERMEENDE STOORNIS DE DADER IS ‘ZEER KLEIN’ IS

Party-psychiater Bram Bakker weigert deze website te melden bij welke klachtencommissie voor de psychiatrie hij is aangesloten waarmee hij probeert te verhinderen dat zijn bizarre gedragingen voor de camera van Pownews worden getoest. Hiermee is hij opnieuw in overtreding van de beroepsregels. Het wordt eentoning met deze psychiater die zijn eigen patienten als een pooier ‘uitleent’ aan vrienden en bekenden [MUST READ; PURE HORROR] en zich laat inhuren door de politiek om -in de geest van Jozef Stalin en Adolf Hitler- af te rekenen met ‘onwelgevallige politici’ waarbij leugens en list [MUST READ, PURE HORROR] niet worden geschuwd.

Bram Bakker is een criminele horror-psychiater die door de MSM is gecreerd als ‘troetelkind’ om te kunnen optreden als ‘geheim wapen’ van the powers that be om af te rekenen met hun tegenstanders. Die conclusie moet worden getrokken na zijn optreden bij Powned waar hij Micha Kat -zonder deze ooit te hebben gesproken of gezien- vergeleek met een krankzinnige moordenaar omdat hij zich niet neerlegt bij het daderschap van Jasper S. Dat Bakker zich vervolgens in De Volkskrant zelf distantieert van het nogelijke daderschap van Jasper, wijst op een psychopatische en paranoide stoornis bij Bakker zelf. Vervolgens probeert hij ook nog eens het indienen van een klacht te frusteren door geen openheid te bieden over de klachtencommissie waarbij hij is aangesloten en emails hierover onbeantwoord te laten. Eerder drukte zijn ‘management’ ons op het hart de psychiater annex souteneur ‘verder met rust te laten’. Zelf schreef Bakker ons in een email ‘dat ons gedrag verwerpelijker is dan het zijne omdat hij allemaal ongewenste emails krijgt’. Volgens bronnen vanuit de psychiatrie is Bakker reeds meermalen op de vingers getikt voor het geven van ‘diagnoses’ voor de media van mensen die hij nooit heeft gesproken en/of gezien.

Wij stellen dat Bakker geen serieuze paychiater is, maar dat hij in de post-Fortuyn periode is ‘gecreeerd’ door politieke spindoctors en de MSM om te worden ingezet om tegenstanders zoals Geert Wilders en Micha Kat te demoniseren.

Print Friendly, PDF & Email
Share