BOUBLOG: OPEN BRIEF AAN STERINGA

BELUISTER DE ARGUSOOG RADIO UITZENDING VAN GISTEREN MET MARCEL VERVLOESEM, STEVE BROWN, ANDRE VERGEER, AREND ZEEVAT EN MICHA KAT

STEUN DE PETITIE DIE JAN VLUG OPROEPT DE ‘VERDEDIGING’ VAN JASPER PER DIRECT NEER TE LEGGEN

Open brief aan mevrouw Steringa

Geachte mevrouw Steringa,

Hoewel ik u liever niet had lastig gevallen, heb ik na enige aarzeling toch besloten om u een open brief te schrijven. De reden is dat ik volledig overtuigd ben van de onschuld van uw man, die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra. Uw man is volgens mij beslist niet de dader, hoewel hij op dit moment alle schijn tegen zich heeft. In deze brief wil ik u uitleggen waarom uw man volgens mij de dader niet kan zijn en wat u op dit moment voor hem kunt doen. Uw man zal voor zijn vrijheid moeten vechten tegen een machtige tegenstander: het OM. Dat kan hij niet zelf, want hij kent de regels niet. Uw man heeft een goede advocaat nodig!

Het voordeel van een on line brief, is dat deze kan verwijzen naar informatie die reeds op internet staat. Zo is dit een link naar de lekke banden van Spencer en Wietse, en dit naar de niet kloppende details over de plaats delict. Als u klikt op de link met de Ctrl ingedrukt, dan opent deze in een aparte pagina. Zo kunt u de informatie rustig bekijken en vergelijken.

Dat ik uw man voor onschuldig houd, heeft niets te maken met uw man, maar alles met Marianne. Uw man zou dat meisje ‘s nachts zijn tegengekomen op de Keningswei, waar ze zou hebben gereden op een gestolen herenfiets. Wellicht probeert u zich nu wanhopig te herinneren of uw man in de nacht die volgde op Koninginnedag 1999 ‘s nachts zijn bed uit is geweest, bij voorbeeld om te gaan kijken naar een koe die moest kalven. Na zoveel jaar is het niet verwonderlijk als u dit echt niet meer weet. Maar waar uw man was, doet helemaal niet ter zake, want Marianne fietste die nacht niet op de Keningswei!

Marianne zou volgens de “bewezen verklaring” omstreeks half een ‘s nachts achterop bij Spencer en/of Wietse van Kollum naar Buitenpost zijn gereden, maar vele getuigen verklaren dat de fietsen van Spencer en Wietse platte banden hadden! De ventielen waren er uit gehaald. Vervolgens zouden Spencer en Wietse bij het station van Buitenpost een herenfiets voor Marianne hebben gestolen. Ze zouden samen naar het tunneltje onder de Lauersmeerweg zijn gereden, dit alles nog steeds op die platte banden! Daarna zou Marianne alleen verder zijn gefietst, terwijl ze bang was in het donker en ze haar broer Johan mocht bellen, die haar dan met de auto zou hebben opgehaald. De herenfiets die in de greppel aan de Keningswei stond, kwam van het landbouwmuseum. Er zijn op die fiets geen sporen van Marianne aangetroffen. Zelfs de speurhonden liepen niet in de richting van de Keningswei, maar naar het noorden en oosten. Er is geen enkel bewijs dat Marianne ‘s nachts op de Keningswei fietste, maar er is wel bewijs van het tegendeel!

Omdat uw man Marianne niet kon tegenkomen op de Keningswei, heeft hij haar niet verkracht en vermoord.

Dat iedereen nu gelooft in de schuld van uw man, komt door het programma van PR de Vries over de zaak Vaatstra in mei van dit jaar. Peter R. is een ervaren showmaster, hij levert een spannend programma met hoge kijkcijfers voor SBS6, maar met de waarheid neemt hij het niet altijd zo nauw. Omdat de meeste mensen niet in staat zijn om op de TV feit van fictie te onderscheiden, slikte het grote publiek dat programma over de Vaatstra-zaak voor zoete koek. Er volgde een grootscheeps DNA-onderzoek, waarbij het NFI een match vond tussen het DNA van de dader en dat van uw man. Het NFI blijkt echter een nogal onbetrouwbare instantie! Om de schuld of onschuld van uw man aan te tonen, zou er een onafhankelijk onderzoek moeten komen naar deze DNA-match.

Mr. Vlug, de advocaat van uw man, vraagt daar zelfs niet om. Volgens mr. Vlug is deze moordzaak nu zelfs opgelost!

Ook verklaarde mr. Vlug openlijk, dat uw man aan hem reeds na 10 minuten een bekentenis aflegde. Dit leidde tot grote verontwaardiging van andere juristen! Luister even naar wat zij er van denken:

Verder met Vlug ? 10-12-12 duurt 10 minuten.

Op internet staat inmiddels ook een petitie: Jan Vlug moet PER DIRECT aftreden als advocaat voor Jasper Steringa. Hoewel ik het daar vrijwel helemaal mee eens ben, heb ik deze petitie niet getekend. Naar mijn bescheiden mening kan alleen uw man bepalen door welke advocaat hij zich laat verdedigen. De tekst is echter duidelijk genoeg. Over de manier waarop mr. Vlug uw man “verdedigt”, zou u een klacht kunnen indienen bij de Orde van Advocaten.

Mr. Vlug blijkt geen goede advocaat voor uw man. Hij lijkt aan te sturen op een schuldig verklaring met wat verzachtende omstandigheden, of misschien wel een TBS. Hij gaat er openlijk van uit dat uw man de dader is, zonder zelfs maar te kijken naar het tegenbewijs. Terwijl hij in de media de begripvolle advocaat speelt, doet hij ernstig afbreuk aan de verdediging van uw man. Heel Nederland spreekt er reeds schande van!

Hoewel alleen uw man kan bepalen welke advocaat hij kiest, wil ik u toch dringend verzoeken om een andere advocaat in te schakelen. Op de website van Wim Dankbaar heeft zich meteen iemand aangeboden: Jacques Taekema, telefoon 070-3389621; http://www.taekema-harlequin.nl. Wim dankbaar is een burger-onderzoeker die in de zaak Vaatstra vele feiten boven water haalde. Ook hij is overtuigd van de onschuld van uw man. Hetzelfde zal gelden voor mr. Taekema, die me verder onbekend is. Uw man heeft een advocaat nodig die van zijn onschuld overtuigd is!

Mijn eigen belang bij deze zaak heeft weinig te maken met u of uw man, al heb ik wel met u te doen. Jasper Steringa en zijn familie zijn reeds de zoveelste slachtoffers van de corruptie bij Justitie. Mijn enige belang in deze zaak is het algemeen belang! Een corrupte Justitie tast immers de wortels van onze rechtsstaat aan. De hoogste topambtenaar van Justitie, Joris Demmink, wordt al sinds de jaren ’90 beschuldigd van pedofilie en kinderhandel, maar het OM heeft steeds geweigerd om hem te vervolgen. Hij is onlangs met pensioen gegaan, terwijl er tegen hem reeds een aantal malen aangifte is gedaan. Op dit moment veroorzaakt dat zelfs een internationaal schandaal.

In de zaak Vaatstra blijken twee of drie asielzoekers uit het AZC Kollum onmiddellijk na de moord op Marianne te zijn overgeplaatst. Een van hen, Ali Hassan, is in het diepste geheim via Schiphol uitgezet en weggesluisd naar Noorwegen, zonder enige bagage of papieren. Op dat moment was Joris Demmink de hoogste ambtenaar van Vreemdelingenzaken, alleen hij kan deze geheime uitzetting hebben geregeld. Joris Demmink lijkt daarom ook betrokken bij de zaak Vaatstra!

De roep om Joris Demmink strafrechtelijk te vervolgen, wordt steeds luider. Demmink staat echter niet alleen, hij maakt deel uit van een heel corrupt netwerk bij Justitie. Als Demmink wordt aangeklaagd, dan gaan er meer koppen rollen. Vandaar dat men nu uit alle macht probeert om de doofpot weer te sluiten door uw man als dader aan te wijzen. Daarbij zijn kosten nog moeite gespaard! Eerst die uitzending van Peter R. de Vries, daarna een grootschalig DNA-onderzoek en tot slot werd uw man aangewezen als dader. Er zijn maar weinig mensen die doorzien dat dit echt niet kan.

Mijn eigen belang is dat ik graag in een rechtsstaat wil leven en niet in een corrupte en pedofiele bananen-monarchie! Het heeft er alle schijn van dat Marianne het slachtoffer is geworden van de porno-industrie, die door Justitie ongemoeid wordt gelaten. De zaak Vaatstra is daarom van cruciaal belang in het aantonen van deze corruptie bij Justitie. Het belang van uw man valt volkomen samen met het algemeen belang! Daarom vraag ik u om een andere advocaat in te schakelen.

Als deze advocaat betrouwbaar is, dan zal hij het volgende doen:

  • Hij zal mr. Vlug aanklagen bij de Orde van Advocaten en daarbij eisen dat het dossier onmiddellijk en volledig aan hem wordt overgedragen.
  • Hij zal uw man vragen of hij ook in 2009 DNA heeft afgestaan. Mocht dit zo zijn , dan maakt dat deze fraude tot een zacht eitje!
  • Hij zal een tegen-expertise eisen omtrent dat DNA onderzoek van het NFI, waaruit uw man als dader naar voren kwam.
  • Hij zal het autopsierapport opvragen van Marianne Vaatstra. Haar ouders hebben dat reeds tevergeefs geprobeerd, omdat de advocaten Anker & Anker een termijn hadden laten verstrijken. Uw man heeft recht op dat rapport!
  • Hij zal in zijn verdediging van uw man alle getuigenverklaringen inbrengen die door het OM niet werden gehoord, maar die wel op YouTube staan!

Mocht u op deze open brief willen reageren, dan kan dat op twee manieren: openlijk zichtbaar, door een reactie te plaatsen, of achter de schermen door te klikken op Contact. Als u niet reageert, vind ik dat ook best. Als uw man een andere advocaat kiest, dan komt dat vanzelf in de krant. Ik hoop dat hij een goede kiest, iemand die begrijpt dat hij onschuldig is!

Rest me nog slechts om u, uw man, uw kinderen en alle andere familie en vrienden oprecht veel sterkte toe te wensen! Ik wens u toe dat u de kracht zult vinden om te vechten tegen dit onrecht, dat u willens en wetens wordt aangedaan door corrupte mensen bij Justitie. Zodra u weer contact heeft met uw man, zeg hem dan dat er mensen zijn die zeker weten dat hij onschuldig is en dat deze mensen achter hem staan.

BRON: BOUBLOG.NL

Marianne Vaatstra en de verklaring van Geke

Het huis waar de fietsen van Spencer en Wietse stonden

Dit is het huis van Geke aan de Voorstraat in Kollum. Geke heeft in de avond en nacht van 30 april op 1 mei 1999 het een en ander gezien en gehoord dat verband houdt met de moord op Marianne Vaatstra. Tegen het hekje voor haar huis stonden de fietsen van Spencer en Wietse. Rond half 7 ‘s avonds zag Geke hen in café-snackbar ‘t Filtsje, vlak bij haar huis. De jongens hadden ruzie met wat asielzoekers. Spencer verklaarde tegen Geke: “Ze gaan vanavond mijn vriendinnetje pakken”. Daarna is Geke naar huis gegaan. Medewerksters van ‘t Filtsje bevestigden haar verhaal van een beginnende ruzie rond die tijd, ze hebben dat buiten de deur gesust.

Rond 19.00 uur zag zij door het raam die asielzoekers voor haar huis staan. Een van hen prutste aan de banden van de twee fietsen die tegen haar hek stonden. Toen ze wat beter keek, zag ze dat hij de ventielen uit de banden haalde. Het was een groepje van vijf: drie asielzoekers, waaronder Feik, zijn vriendin Stephanie en haar vriendin Tineke. Zij moesten lachen om de ‘sabotage’ van de fietsen.

Marianne werd omstreeks half 11 door haar broer met de auto afgezet bij de disco Paradiso. Wat zich daar heeft afgespeeld, is in de drukte verloren gegaan. Nog voor middernacht heeft Marianne de disco verlaten, want volgens een medewerkster van ’t Filtsje was ze omstreeks middernacht in de snackbar. Om 12 uur sloot de deur voor binnenkomers, op dat moment waren Marianne, Spencer en Wietse, Stefanie en wat asielzoekers binnen, maar ook de Duitser Ludger Dill. Wat er daarna gebeurde in ‘t Filtsje, is onduidelijk. Misschien kan deze medewerkster ons ook vertellen in welke volgorde deze mensen zijn weggegaan!

Rond half 1 was Geke bezig om naar bed te gaan, ze was dus boven. Toen hoorde zij stemmen op straat. Vanuit haar raam zag zij Marianne staan, samen met Stephanie van Reemst. Ze stonden bij de fietsen, Marianne lachte hard en zei opvallend vrolijk: “Kijk alle vier de ventielen zijn eruit!”. Geke ging daarop naar bed, ze zag geen reden om zich er mee te bemoeien, maar een of twee minuten later hoorde zij een gil en het dichtslaan van een autodeur, waarop zij een auto hoorde ‘wegscheuren’.

Ongeveer een uur later (rond 01.30 uur, tijdstip niet zeker), hoorde Geke opnieuw rumoer, nu aan de zijkant van haar huis (het Raboplein). Zij zag vanuit haar zijraam een vloekende Spencer en zijn vriend, die de fietsen met lekke banden wegdroegen. Direct daarna zijn zij ingestapt bij een vrouw in een auto. Later is Geke met een smoesje op bezoek gegaan bij die vrouw. Het bleek de moeder van Spencer.

JDTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9

Dat Marianne om half een ‘s nachts niet in gezelschap van Spencer en Wietse was, wordt bevestigd door een heel andere getuige: Verry, een kennis van Spencer uit Buitenpost, was met zijn vriendin op weg naar huis, op de fiets van Kollum naar Buitenpost. Bij de tennisbanen zagen ze Spencer en een andere jongen staan morrelen aan een fiets. Zij hebben elkaar gegroet, dus Spencer heeft Verry ook gezien op dat moment. Uit dit alles blijkt dat Marianne NIET achterop bij Spencer en Wietse naar Buitenpost is gereden! Daar heeft ze dan EVENIMN een fiets kunnen stelen, laat staan dat zij ‘s nachts om half twee in haar eentje op de Keningswei reed. Dat dhr. Jasper Steringa haar daar heeft ontmoet, is ONMOGELIJK!

De getuigenis van Verry Brouwer bij PR de Vries

Wim Dankbaar heeft verscheidene telefoongesprekken met Geke gevoerd. Deze heeft hij nu gepubliceerd op Recht is Krom. De gesprekken zijn geïllustreerd met archiefmateriaal over de zaak Vaatstra. Men kan volgens mij het beste eerst luisteren en dan voor dit materiaal de video nogmaals afspelen.

In deze gesprekken hoort men behalve Wim en Geke ook Klaske, de vriendin van Maaike, de moeder van Marianne Vaatstra. Net als Wim Dankbaar is Klaske op de hoogte van alle feiten in deze zaak, maar anders dan Wim spreekt ze vloeiend Fries! Ook kent ze de hele buurt op haar duimpje! En ze praat met iedereen over de zaak Vaatstra, want het zit haar dwars.

Geke duurt 30 minuten.

Het zit ook Geke bijzonder dwars, want Lutger of Ludwig Dill woonde in een pipo-wagen die in de schuur van dhr. Kloppenburg stond, dat is bij het Landbouwmuseum. Dat was het werkhuis van Geke! Ze kwam daar regelmatig! Zij weet allerlei dingen over Dill en over de dood van Jolanda Meijer, omdat zij al langer vermoedt dat Dill iets met deze zaak te maken heeft. In dat geval ligt de dader van deze moord op het kerkhof, want Ludger Dill is dood!

Geke3 duurt 35 minuten.

In het derde gesprek gaat het weer over de lekke banden van Spencer en Wietse, over de rol van Stephani, Tineke, hun ouders en anderen. Dit is een gesprek tussen alleen Wim en Geke. Wie denkt dat Geke geen betrouwbare getuige is, moet even goed opletten vanaf minuut 19, want Geke weet iets wat waar is, maar wat verder niemand weet! Zij heeft geen “dader-kennis”, maar “getuige-kennis”!

Geke4 duurt 24 minuten.

Zie voor de reacties ook Recht is Krom. Met dank aan Wim Dankbaar.

BRON: BOUBLOG.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share