BOODSCHAP VAN HET OPPERBEVEL AAN NEDERLAND

KONING WILLEM ALEXANDER, OPPERBEVELHEBBER VAN HET NEDERLANDSE LEGER EN SREBRENICA-VETERAAN, SPREEKT HET VOLK TOE BIJ HET VERKLAREN VAN DE OORLOG AAN HET RUSSISCHE MONSTER VLADIMIR POETIN

EXTRA: JUICHENDE REACTIES VAN HET NEDERLANDSE VOLK OP OORLOGSVERKLARING AAN RUSLAND * ALLE POLITIEKE PARTIJEN STEUNEN OORLOG TEGEN POETIN

wimlexras
Koning en opperbevelhebber Willem Alexander maakt samen met NAVO-SG Rasmussen plannen om Rusland een vernietigende nederlaag toe te brengen ter ere van het Nederlandse volk.

Landgenoten!

Bijna 20 jaar geleden, in 1995, was ik in Srebrenica. Daar heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen tot welke grootse daden het Nederlandse leger in staat is. De dappere en effectieve wijze waarop ons leger toen niet alleen heeft kunnen standhouden tegen een machtige vijand, maar zelfs ook een actieve rol heeft kunnen spelen in de strijd, heeft diepe indruk op me gemaakt. Zo diep, dat ik besloot mee te feesten en te hossen met onze manschappen vanuit de gedachte dat ons koningshuis steeds moet voorgaan in de strijd en op beslissende momenten daar moet zijn, waar het leger, het volk en het land kroonprinsen en staatshoofden nodig hebben. Als dat op het slagveld is, dan moet dat op het slagveld zijn. Een koning deinst daar niet voor terug, tenzij er natuurlijk zeer bijzondere omstandigheden een rol spelen zoals het geval was in 1940 toen mijn overgrootmoeder Wilhelmina besloot om met gevaar voor eigen leven uit te wijken naar Engeland om vanuit Londen des te daadkrachtiger en effectiever leiding te kunnen geven aan de strijd tegen de vijand.

WILLEM-ALEXANDER-BOSNIE-DUTCHBAT
Koning Willem Alexander tussen de zegenrijke troepen in Srebrenica, juli 1995

Thans staat ons land opnieuw op de drempel van oorlog. Nadat Poetin persoonlijk de opdracht gaf een verkeersvliegtuig te laten neerhalen waarbij bijna 200 van onze beste landgenoten de dood vonden, nadat Poetin een onafhankelijk en weerloos land binnenviel, de Oekraine, op dezelfde wijze als Hitler destijds mijn land, hebben we als democratische rechtstaat en als leidend land waar het gaat om het uitdragen en verspreiden van vrede en veiligheid, geen andere keus dan samen met onze bondgenoten ten strijde te trekken tegen deze nieuwe Hitler en onze vrienden in de Oekraine te hulp te schieten net als de Amerikanen en Canadezen dat 70 jaar geleden deden bij ons.

Landgenoten, het is mij een eer maar ook een plicht mijn volk ten oorlog te voeren, een oorlog die moet worden gevoerd als we nadien althans nog in de spiegel willen kijken van de normen en waarden waar Nederland en Oranje altijd voor hebben gestaan en gestreden. Samen met mijn oorlogsstaf, bestaande uit premier Mark Rutte, Piet-Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State en mijn deskundige en ervaren schoonzus Prinses Mabel en de legerleiding zal ik ons land aanvoeren en naar de overwinning leiden. God staat aan onze zijde. Ik ben ervan overtuigd dat de zege ons niet kan ontgaan en verheug me reeds nu op opnieuw een feest tussen mijn dappere en zegenrijke troepen zoals destijds in Srebrenica.

Print Friendly, PDF & Email
Share