BLINDE PANIEK BIJ HOF DEN HAAG

NA BLOEDSTOLLENDE REGIE-ZITTING IN DE GRAFFITI-ZAAK HEEFT HET HAAGSE HOF TWEE WEKEN NODIG OM TE BESLISSEN OVER HET HOREN VAN CRUCIALE GETUIGEN

HOE HET AANBRENGEN VAN WAT GRAFFITI DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT LAAT WANKELEN

Op 26 maart beslist het Haagse Hof of Micha een serie getuigen mag horen in de graffiti-zaak onder wie Joris Demmink, Nout Wellink, Hans Westenberg, Annemarie Stordiau, Victor Halberstadt, Adele van der Plas en beide officieren van justitie Djoesoef Djamil en Talsma van het arrondissementsparket. Na een werkelijk bloestollend pleidooi van Gerard van der Meer moest de advocaat-generaal toevlucht nemen tot standaard formuleringen als ‘geen belang’, ‘niet noodzakelijk’ en ‘niet voldoende onderbouwd’. Ze was in tien minuten klaar waar Van der Meer drie kwartier aan het woord was. Pijnlijk was dat de AG in haar repliek

geheel vergat in te gaan op het verzoek Adele van der Plas te horen. De advocate van Baybasin zou moeten getuigen over ondermeer de terreur van de kant van Justitie tegen journalisten zoals Micha. In deze terreur die zelfs uitmondde in een Berufsverbot ligt een motief van waaruit Micha heeft gehandeld dat kan leiden tot een schulduitsluitingsgrond. Toen de AG op deze omissie werd gewezen, riep ze ‘ja dat is onvoldoende onderbouwd’. Intussen zaten de raadsheren de zweten. Wat moeten ze beslissen? Blijven ze volharden in hun weigering waarheidsvinding toe te staan en zetten ze de lijn van terreur en intimidatie tegen Micha door of laten ze het recht zijn loop krijgen? We hadden natuurlijk het eerste verwacht en hielden rekening met een directe afwijzing van al onze verzoeken. Maar zo ging hiet niet. De raadsheren gaven aan meer tijd nodig te hebben en komen op 26 maart met een beslissing die verregaande consequenties kan hebben voor de rechtstaat in Nederland en de affaire-Demmink in het bijzonder.

Het OM heeft tot nu toe geweigerd inhoudelijk in te gaan op de woorden die Micha op het huis van Demmink heeft gespoten en op de panden van de Raad voor de Rechtspraak, het Paleis van Justitie en het Parket-Generaal te Den Haag. ‘Vandalisme’ en ‘zaaksbeschadiging’: dat is hun interpretatie van de delicten. De getuigen moeten nu aantonen dat er geen sprake was van vandalisme, maar van het aandacht vragen voor grote maatschappelijke misstanden zoals de affaire-Demmink en corruptie binnen de rechterlijke macht. “Ik kan maar niet begrijpen waarom het wel wordt toegestaan dat een club als Greenpeace delicten mag plegen om aandacht te vragen voor het milieu -delicten die vaak veel meer schade veroorzaken dan het aanbrengen van graffiti- maar ik op deze wijze geen aandacht mag vragen voor ernstige misstanden in de rechterlijke macht” zei Micha tegen de raadsheren toen hem aan het begin van de zitting werd gevraagd waarom hij in hoger beroep is gegaan.

Een extra dimensie werd aan de zaak toegevoegd toen de rol van het OM in eerste aanleg ter sprake kwam. De aanvankelijke zaaksofficier Djoesoef Djamil moest zich terugtrekken toen aan het licht kwam dat hij hechte banden onderhoudt met Joris Demmink.

“De hele vervolging lijkt op een prive-project van het OM” aldus Van der Meer. Djamil en Talsma zouden moeten worden gehoord over de wijze waarop die eerste op de zaak werd gezet en over de achtergronden van de wisseling van officier. In andere zaken, zoals de zaak-Horchner, is directe bemoeienis van Demmink in strafzaken reeds aangetoond. Nu het in deze zaak mede gaat om een waarschuwing aangebracht op zijn eigen huis, ligt een dergelijke inmenging eens te meer voor de hand. Daarnaast moet Demmink natuurlijk worden gehoord over zijn vermeende kindermisbruik hetgeen het onderwerp was van de waarschuwing die Micha op zijn pand aanbracht. De AG wees het horen van haar beide collega’s af met als argument dat er ‘te veel tijd zit’ tussen het aan het licht komen van de banden tussen Djamil en Demmink -die hiermee dus impliciet werden toegegeven- en de behandeling van de zaak in hoger beroep.

Wellink en ook SP-kamerlid Jan de Wit moeten worden gehoord over de ‘verstoring’ door Micha van de ondervraging van Wellink in de commissie-De Wit. Officier Djamil bleek het dossier op dit punt te hebben gemanipuleerd door een filmpje aan het dossier toe te voegen waaruit het einde was weggehouden. In dit einde is te zien en te horen dat Wellink positief reageert op de suggestie van Micha zich te laten ondervragen over zijn lidmaatschap van de Trilateral Commission en of hij in dat gremium heeft gesproken over Nederlandse banken zoals ING. Van der Meer verzocht de raadsheren het complete filmpje aan het dossier toe te voegen. “Dan zal duidelijk worden dat er geen sprake was van verstoring van de orde, maar van participatie in het debat” aldus Van der Meer.

Victor Halberstadt moet worden gehoord over de Bilderberg-groep waarbinnen hij een soort bestuursfunctie bekleedt. Aldus moet duidelijk worden dat de actie bij het hoofdkantoor van Bilderberg in Leiden geen vandalisme was, maar een Greenpeace-achtige actie om aandacht te vragen voor een -steeds algemener erkende- maatschappelijke misstand. Ondermeer SP-kamerlid Harry van Bommel heeft zich expliciet in dergelijke bewoordingen uitgelaten:

Stordiau-van Egmond, destijds directeur voorlichting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, moet worden gehoord over vanuit haar ministerie door Demmink aangestuurde ‘vedetta’ tegen Micha Kat die ondermeer uitmondde in een Berufsverbot. De vraag is nu of de raadsheren zelfstandig kunnen beslissen of dat de beslissing ‘op hoger nivo’ wordt genomen en dat daarom zo veel meer tijd nodig is. To be continued op 26 maart!

Print Friendly, PDF & Email
Share