Bilderbergers tekenen voor secrecy

LIVESTREAM VANUIT ATHENE WAAR DE BILDERBERG-GESTUURDE INEENSTORTING THANS PLAATSVINDT * URI ROSENTHAL NU OFFICIEEL ONTMASKERD ALS LANDVERRADER

door Hans Vogel

Deelnemers aan Bilderbeg-conferenties worden uitsluitend toegelaten nadat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Ze moeten beloven helemaal niets naar buiten te brengen. Dat betekent dat ze hun mond moeten houden over wat er wordt besproken tijdens te zittingen, maar ook in de wandelgangen. Ze mogen niet vertellen wie er ook bij waren en in het algemeen de lippen stijf op elkaar houden. Waar het Jaap Winter van De Brauw Blackstone betreft, of anderen uit het bedrijfsleven kan ik dat wel begrijpen. Maar in geval van ;Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal is het natuurlijk te gek voor woorden. Die man wordt door ons betaald en werkt voor ons. Nou ja, officieel althans.
Maar wat te denken van de journalisten die er dit jaar in Sankt Moritz bij waren? Het is toch de voornaamste taak van een journalist om kritisch te zijn, vooral tegenover de macht? Dit jaar waren er tenminste drie journalisten bij: Mattias Nass, Adjunct-redacteur van Die Zeit het meest gerespecteerde en prestigieuze weekblad van Duitsland; John Micklethwait, hoofdredacteur van de eerbiedwaardige Engelse The Economist; en tenslotte Marc Chavannes, political columnist bij NRC-Handelsblad, en daarnaast nog professor Journalistiek aan de Universiteit Groningen.

Een echte journalist zou toch nooit een geheimhoudings-overeenkomst ondertekenen? Hij zou juist proberen de gebeurtenissen te verslaan! Vol ongeloof stuurde ik een mail naar Die Zeit:

“Zou u mij kunnen vertellen waarom Die Zeit niet bericht over de Bilderbergconferentie in Sankt Moritz? Volgens de officiële site van Bilderberg is uw redacteur Matthias Nass lid van het bestuur (Steering Committee) van deze groep. Men zou dan toch kunnen verwachten geïnformeerd te worden over wat er in Sankt Moritz wordt besproken. Er zal daar heus niet gesproken worden over koetjes en kalfjes.”

daarop kreeg ik dit antwoord van Die Zeit’s Barbara Hussek:

“Ik wijs u er op dat de heer Nass in dit geval, evenals trouwens alle deelnemers van de Bilderbergconferenties, een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend en zich graag daaraan houdt.”

— Dr. H.Ph. Vogel
Kalmthout/Buenos Aires

Hieronder de oorspronkelijke tekst van de email van Die Zeit:

Subject: WG: [broadmail] Zeit – ZEIT BriefRe: In Ihrer ZEIT: Horst
Köhler bricht sein Schweigen
Date: Tue, 14 Jun 2011 12:12:10 +0200
From: <[email protected]>
To: <[email protected]>

Sehr geehrter Herr Vogel,

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir haben für alle Anregungen stets ein offenes Ohr und nehmen diese
gerne auf.

Gerne möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Herr Nass in diesem Fall,
wie alle anderen Teilnehmer der Bilderberg-Konferenzen auch, eine
Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hat und sich an diese hält.

Gerne leite ich Ihre Nachricht dennoch an die zuständige Redaktion
weiter und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit der ZEIT.

Herzliche Grüße aus dem Hamburger Pressehaus
Barbara Hussek
DIE ZEIT
____________________________
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
Buceriusstraße · Eingang
Speersort 1
20095 Hamburg
Fax: 040 / 32 80 – 125

 

Print Friendly, PDF & Email
Share