Bilderberger Chavannes gooit de hoorn

Luister en huiver chavannes.bilderberg naar de totale ondergang van de journalistiek in Nederland bij monde van de meest weerzinwekkende verrader en collaborateur uit de geschiedenis van ons vak! Lux et Libertas!

Print Friendly, PDF & Email
Share