BILDERBERG-BANDEN MARIKO BEWEZEN

ONGEKENDE INZAGE IN NWO EN BILDERBERG-STRUCTUREN DANKZIJ MARIKO-GATE * ARROGANTE EN OVERMOEDIGE MARIKO HARI OVERSPEELDE HAAR HAND EN WAANDE ZICH ONKWETSBAAR * GROOTSTE CRISIS UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE POLITIEK: BILDERBERG IN DE KERN VAN DE MACHT * MINISTER ROSENTHAL MOET ZWIJGEN OVER MARIKO-GATE OMDAT HIJ SINDS DIT JAAR OOK BILDERBERGER IS

We wisten dat het eraan zat te komen, maar hoe verbijsterend de nieuwe feiten ook zijn, ook hiermee is de complete Mariko-beerput nog niet geleegd. Maar we gaan stap voor stap. Fasten your seatbelts! Kern van de nieuwe keten aan bewijs is de volgende mededeling die we vinden in diverse bio’s van Mariko: Zo was zij namens de Nederlandse regering de adviseur van Dr.Rangin Dadfar Spanta, de minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan. Van wie? En hoezo wordt iemand ‘namens de Nederlandse regering’ adviseur van de minister van BuZa van Afghanistan? Nou, dat gaan we jullie dus stap voor stap uitleggen!

Hier lezen we de basics over deze Dr. Spanta. Hoeveel MSM-journalisten en kamerleden zouden dit stuk hebben gelezen? 0 of 0,1? Ze mogen dit allemaal niet lezen en niet weten omdat dat verboden is door Bilderberg en Beatrix zelf die aan de top staat van Bilderberg! Maar het gaat vooral om deze zin: He was appointed to that position by Hamid Karzai during a cabinet reshuffle on March 21, 2006 and approved by the 249-seat lower house on April 20, 2006. We hebben hier dus te maken met een personal pick van Hamid Karzai. Karzai is 100% made by Bilderberg en dus is die Spanta van wie Mariko de ‘adviseur’ was ook 100% Bilderberg en dus is Mariko ook 100% Bilderberg. Nog meer bewijs? Nou, kan allemaal hoor! Want Hamid Karzai heeft een bepaald Bilderberg ‘lesprogramma’ gevolgd onder het potsierlijke banier The International Vision Leadership Program. En wie volgde datzelfde programma samen met Hamid? Jan Peter Balkenende himself, wiens broer overigens nog steeds zijn zakken vult [verbijsterende backgrounds] met het aanleggen van pijpleidingen in Talibanie. Hier meer achtergronden over Bilderberg University met een lijst met namen die er niet om liegt. En wie staat aan de wieg van deze ‘opleiding’? Juist ja, de familie Rockefeller. No more questions, your honour! We zetten hier de essentie van Mariko-gate nog eens neer in a nutshell:

Mariko Peters is gerecruteerd door Amerikaanse geheime diensten om te infiltreren in de Nederlandse politiek en aldus Amerikaanse (Bilderberg) belangen te dienen. Haar belangrijkste taak was het zeker stellen van Nederlandse deelname aan de Bilderberg-oorlogsmachine. Daartoe is besloten haar in te zetten bij Groen Links. Als ‘opleiding’ voor deze missie is zij benoemd als adviseur van de toenmalig Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken die in de regering is neergezet door Hamid Karzai die weer rechtstreeks afkomstig is uit de Bilderberg-fabriek van NWO-wereldleiders net als Jan Peter Balkenende. Tevens nam zij als deel van haar opleiding zitting in het bestuur van de Atlantische Commissie. Het moment van recruteren is niet zeker, maar moet hoogstwaarschijnlijk worden bepaald op het moment dat zij reeds voor BuZa werkte in Kabul. Door haar speciale positie namens Bilderberg die bekend is bij minister Rosenthal die zelf de laatste Bilderberg-conferentie bezocht is zij boven iedere kritiek vanuit de politiek verheven. Immers, Beatrix zelve waakt over Bilderberg. Dat dit allemaal nu boven tafel komt is te danken aan de arrogantie van Mariko die meende alles te kunnen maken inclusief het plunderen van de schatkist ten bate van haar liefje en het gijzelen van zijn kinderen.

In het filmpje hierboven zien we hoe Mariko medio 2007 wordt ‘gebracht’ als Bilderberg-politica door Bilderberg-krant NRC Handelsblad. De eerste Bilderberger van NRC, Ben Knapen, werd lid van het kabinet-Rutte. Ook hij is dus verbonden via de Bilderberg-omerta om Mariko te blijven dekken. Hebben we het door, mensen? De twee belangrijkste mensen uit het kabinet die over Mariko zouden moeten gaan, Rosenthal en Knapen, zijn Bilderbergers! De krant die het meest pro-Mariko is, is de Bilderberg-krant NRC Handelsblad! We zijn benieuwd of er morgen een bestorming plaatsvindt van het Binnenhof door burgers die ons land terug willen halen uit de criminele klauwen van Mariko Hari en haar Bilderberg-mafia!

Print Friendly, PDF & Email
Share