BETALEN EN JE SMOEL HOUDEN SLAVENTUIG!

Ingezonden door een ontwaakte lezer

Met belangstelling volg ik jullie site al een aantal maanden en ik kom tot de conclusie dat het allemaal waar is.

De gebeurtenissen en ervaring met de zgn democratie, de rechtsstaat in nederland is een grote leugen.

Mijn moeder is onder “beschermingsbewind” gesteld door de rechtbank Den Dosch en haar eigen kinderen moeten in de clinch voor de meest elementaire zaken met een wildvreemde bewindvoerder/mentor die in haar belang zou handelen.

Dit heeft mij verandert in een achterdochtig en teleurgesteld mens. Alles waar ik in geloofde is een grote leugen gebleken, heel dit land is in alle lagen corrupt en rot en wordt bestuurd door een stel imbecielen met teveel inkomen!

Zouden jullie aandacht willen besteden aan het steeds meer toenemen van zgn beschermingsbewinden en mentorschappen waarbij kantonrechters, de branchevereniging en banken allen samenspannen om dementerende oude mensen financiëel uit te kleden en kinderen geen klacht kunnen indienen, geen belanghebbende aldus kantongerecht met alle kwalijke gevolgen van dien.

Dit neemt steeds meer toe. Er is een hele business omheen gegroeid met verpleeghuizen, rechters, banken en niet te vergeten frauderende bewindvoerders die zichzelf moeten keuren middels hun “onafhankelijke” branchevereniging. Dit samenspannen (samenzweren) is een ernstige vorm van machtsmisbruik en schending van mensenrechten om eigen familie buiten spel te zetten. Uiteraard in het belang van de client aldus de rechtbank.

Velen hebben met dit bijltje gehakt en kwamen na overlijden van hun ouder erachter dat die lui de boel oplichten en er een financiëel zooitje van maken en als er dan een klacht weg gaat is de rechthebbende overleden en is er GEEN belang meer, einde verhaal.

De minister van justitie en consorten zijn hier van op de hoogte en houden die lui de hand boven de kop met ingewikkelde wetten die familie buiten spel zet.

Gaarne jullie reactie:

Een vrouw van 50 jaar met toch hoop op een rechtvaardiger en betere wereld.

PS keep up the good work!

—-Einde—-

Bedankt beste lezer van Klokkenluideronline voor het inzenden van het onderbuikgevoel van onze maatschappij. Ik wil nog even toevoegen dat er een hele groep is die het voor de poen doet, voor hen is poen het doel, maar de aansturende groep is satanisch, voor hen is poen slechts een middel. Laat het deze (o.a. Rothschild) satanisten zijn die eigenaar zijn van de geldpersen (FED, ECB, IMF, etc) op deze wereld, zij sturen dus die andere verkochte zielen aan waar wij als volk mee te maken krijgen in de vorm van rechters, politici, media, bankiers en ander verkocht bukkend geheim genootschaps tuig. Het is de satanist om onze energie te doen, daar leven de demonische entiteiten namelijk op die door deze satanisten aanbeden worden. Het maakt niet uit of je dit gelooft of niet, de satanist gelooft het, en de satanist heeft op dit moment nog steeds de (afbrokkelende) macht. Wanneer wij dit massaal in gaan zien en dit gaan beseffen, dan komt de macht weer bij de rechtmatige bewoner van deze aarde, te weten de massa/het volk die de ziel nog niet verkocht heeft en nog steeds in het licht staat waarin hij/zij geboren is. Herrijs mensen, voor echte vrijheid!

Print Friendly, PDF & Email
Share