BERICHTEN UIT DE BAJES (8)

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

Door Micha Kat

“Wij dragen allemaal een Kruis met ons mee. We hopen dat God oog heeft voor onze kruizen zoals hij ook oog heeft voor het kruis van Jesus Christus”. Dominee Wijtze staat op zondag te preken in de gevangeniskerk voor zo’n 35 gedetineerden: Russen, Albanezen, Surinamers, Antilianen, Arabieren en Nederlanders. Achterin houden twee vrouwelijke PIW’ers de zaak in de gaten. Je weet maar nooit. In het begin van de dienst nodigde de dominee gevangenen uit een van de kaarsen aan te steken van de grote zevenarmige kandelaar op het altaar onder een groot houten kruis aan de muur, geflankeerd door twee grote vazen vol witte rozen. “Noem tijdens het aansteken de mensen op voor wie je wil bidden” zegt de dominee. Ik hoor “vrouw” en “kinderen”. De preek van de dominee wordt afgewisseld met muziek: psalmen en gebeden. “Ssstt!” roept ze. “We gaan eerst drie kwartier samen zingen en bidden. Bewaar de gesprekken voor bij de koffie!”. Op de eerste rij naast mij zit een oudere man die vastzit voor het stelen van een potje haring bij de Albert Heijn. Tot meer is hij ook niet in staat: het is een wrak. Maar hij heeft een keurige broek aan en een schoon overhemd. “Dat is mijn originele trouwpak” fluistert hij. Enige dagen geleden werd hij overgeplaatst omdat zijn buurman klaagde over neurotisch gestamp en gebonk. “Vrede en rust in het hoofd en in het hart” hoor ik de dominee zeggen alvorens door te schakelen naar psalm 23 (De heer is mijn herder) een lied dat ‘met name gevangen altijd veel steun heeft gegeven’. “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij!”. Dan krijgen we Marcus 6 (30 – 34) voorgeschoteld:  “Jesus zei tegen hen: Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten”. De dominee: “Jullie kunnen de periode hier ook zo zien: rust uit, denk na over de volgende stappen in je leven”. Na de dienst is er koffie met Jodenkoeken en mag iedereen een witte roos meenemen naar zijn cel.

De dag daarop daalt de werkelijkheid weer in volle glorie over me neer. Spanje stort weer in. Overal bosbranden en brandende braambossen. Torren uit de hel vreten onze bomen op. Utrechtse wijken worden geëvacueerd: een asbestplaag! De pedofiele directeur van het Hofnarretje, Albert Drent, onder wiens toezicht bijna honderd peuters en baby’s zijn verkracht, wordt niet vervolgd. Nog geen dag heeft hij vastgezeten. Ook het monster Badr Hari wordt, meerdere aangiften ten spijt, geen haar gekrenkt. Alles mag in Nederland, maar de wantoestanden onthullen binnen Justitie, nee, dat wordt niet getolereerd! God lijkt slechts oog te hebben voor een beperkt aantal kruizen. Dat zijn de kruizen die worden gedragen door de machtigen der aarde: de pedofielen van Justitie, de criminele bankiers, de liegende en plunderende politici en de moorddadige killer-cops die zich schietend en schoppend ‘inzetten’ voor onze ‘veiligheid’. Heeft God ook oog voor het kruis van die neurotische man die gisteren op de eerste rij zat in zijn ‘originele trouwpak’? En voor mijn kruis? Of is hij te druk met het beschermen van zijn pedofiele priesters en andere ‘kindervrienden’ en grijze pakken? Zou God zelf ook een pedofiel zijn? Het moet haast wel.

Even later loop ik de gevangenis bibliotheek binnen. Daar ligt het ‘Bonjo Bajes Bulletin’, een krant voor gedetineerden. De openingskop luidt: Ombudsman Brenninkmeijer oordeelt hard over zorg in de bajes” met als subkop: “Lakse houding heeft dood gedetineerden tot gevolg”.  Hier volgen enige citaten: “Bewakers vertelden dat ze de cel niet waren ingegaan op het moment dat een gedetineerde ernstig ziek was. Dat mocht niet van hun bazen. Die houding had de dood van gedetineerden tot gevolg”. En: “Hoe gaat het qua procedure als iemand in de cel dood gaat? Er vinden twee onderzoeken plaats. Die dienen onafhankelijk van elkaar te zijn (….). Volgens  Brenninkmeijer voldoen deze onderzoeken niet aan de eisen die je mag stellen aan een behoorlijk onderzoek naar waarheidsvinding bij een geval van overlijden in detentie. Schokkend is dat er onvoldoende aandacht is voor de onafhankelijkheid van het onderzoek”. Welk MSM-medium heeft over dit onderzoek van de ombudsman (het rapport verscheen medio april) bericht? Intussen wachten we hier op de komst van killer-cop Fred Buffing die cel voor cel de gedetineerden door het hoofd schiet. Uit zelfverdediging natuurlijk, net als die Rotterdamse agente met die zwerver in het portiek. Gelukkig kunnen we hier nog wel naar de Kerk. Maar dominee Wytze zal er volgende week niet zijn. Want op de handout van de dienst van 22 juli lezen we onder ‘mededelingen’: “Tot 12 augustus is dominee Wytze met vakantie. Zijn gespreksgroepen vallen daarom uit. Voor een persoonlijk gesprek kun je deze maand terecht bij pastor Maria”.

BERICHTEN UIT DE BAJES (1)

BERICHTEN UIT DE BAJES (2)

BERICHTEN UIT DE BAJES (3)

BERICHTEN UIT DE BAJES (4) ?

BERICHTEN UIT DE BAJES (5)

BERICHTEN UIT DE BAJES (6)

BERICHTEN UIT DE BAJES (7)


Print Friendly, PDF & Email
Share