BERICHTEN UIT DE BAJES (4)

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Journalist en hoofdredacteur van klokkenluideronline.is Micha Kat, belt vanuit de gevangenis te Zoetermeer.

* UPDATE*

Door Micha Kat

TOTALE GELIJKSCHAKELING MSM NU GEREALISEERD * VOLGENDE STAP: OPRICHTING MINISTERIE VAN VOLKSVOORLICHTING.

Vanuit de bajes heb je alle gelegenheid het dagelijks nieuws intensief te volgen via je TV: NOS, BBC, RTL, genoeg keuze. Ook kranten komen door (met meerdere dagen vertraging, dat wel) in de cellen, maar tijdens het wekelijkse bezoek aan de Bieb kun je de kranten (Volkskrant, Telegraaf en AD) lezen van die dag. Na een maand van analyse is er maar één conclusie mogelijk: de gelijkschakeling van de MSM is anno 2012 gecompleteerd. De volgende stap is nu de oprichting van een Ministerie van Volksvoorlichting zoals tijdens de bezetting door de Nazi’s. We zien de volgende ontwikkelingen in de media en de ‘journalistiek’ die het bovenstaande bevestigen.

Standaardisering van het nieuws: Steeds vaker zie je ‘media-breed’ dezelfde nieuwsitems terugkeren, van ‘toenemend geweld tegen de politie’ via ‘foto’s opgedoken van Nederlandse executies tijdens politionele acties?’ tot ‘Aziatische tor gesignaleerd in Nederland’. Van radio 538 via de Telegraaf tot NOS journaal en NRC Handelsblad: alle media berichten deze (waarschijnlijk van ‘hoger hand’ opgelegde) ‘feiten’. Omgekeerd betekent dit ook dat er sprake is van van ‘hoger hand’ opgelegde taboes waarover dus geen enkel medium mag berichten: van de rol van Rabobank in de Libor-manipulatie via de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra tot de zaak-Demmink.

Positivering/trivialisering van het nieuws: gehandicapten die meedoen aan de vierdaagse, de nadere opening van het Rijksmuseum en Somaliërs die trainen voor de Olympische Spelen: het halve 8-uur journaal van 6 juli is al vol. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme opmars van de sport in het ‘harde nieuws’. Doelbewust worden we gebrainwashed met non-items om echt nieuws over bijvoorbeeld de crisis naar de  achtergrond te drukken en de ‘sfeer’ van ons land ‘positief’ te houden.

Spinning van het nieuws: Steeds vaker gebruiken belangengroepen en de macht de MSM om bepaalde voorgekookte informatie ‘uit te rollen’. Schokkende voorbeelden van de laatste weken: de geconstrueerde ‘muiterij’ van de twee PVV-Kamerleden op de dag dat die partij zijn verkiezingsprogramma zou presenteren en de ‘vondst bij het vuilnis’ van foto’s die zouden moeten aantonen dat Nederlandse soldaten in Indonesië mensen hebben geëxecuteerd tijdens de politionele acties, nadat enige weken daarvoor in de MSM was opgeroepen tot ‘nader onderzoek’ naar de rol van Nederland destijds. Dit zijn slechts simpele voorbeelden uit het nationale nieuws; het nieuws uit landen als Libië, Syrië en Irak is 100% het product van spinning door Amerikaanse geheime diensten.

Bronnen te koop: Steeds meer bronnen kopen zich in bij de MSM om tegen betaling hun verhaal te mogen doen. Het economische nieuws over de crisis wordt anno 2012 voor 100% ‘geduid’ door mensen van ING en Rabobank die zelf medeschuldig zijn aan alle ellende. Deze banken betalen media als RTLZ en BNR. Al even alarmerend is de opmars van mensen van universiteiten als bron en als ‘duiders’. Deze mensen worden door de Staat betaald en dragen ook de visie uit van de Staat. En als ze niet door de Staat worden betaald, is het het bedrijfsleven (banken, advocaten- en accountantskantoren, big farma-bedrijven) dat ze dwingt hun liederen te zingen.

Propaganda:  Dit is het gevaarlijkste dat er bestaat in de journalistiek en vormde het fundament onder de opmars van zowel Hitler als Stalin. Toch zien we ook in Nederland een alarmerende opmars van nieuwspropaganda. De belangrijkste kenmerken: bewieroking van ‘helden’ en leiders zoals de Koninklijke familie, idealisering van mensen in uniform (veteranendagen, politie-propaganda), sterk accent op massabijeenkomsten en massale ‘vieringen’, idealisering van de eigen staat en cultuur (Oranje-hysterie, ik hou van Holland).

 

 

Beste mensen, schrijf  de politiek gevangene Micha Kat zo vaak en zo veel als mogelijk!  We vragen de lezers om ons te helpen om de C.V. van Nicole Vogelenzang boven water te halen, tevens ook melding te maken bij het NVJ van deze zaak en bij andere gevestigde Media. Bij voorbaat dank voor al jullie hulp!

Print Friendly, PDF & Email
Share