BEN VD BRINK EN DE STINKENDE RECHTSGANG

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

The answer my friend, is smelling in the wind
De zaak Ben van den Brink blijft een dag in de wind stinken. Men schijnt er maar niet genoeg van te kunnen krijgen om de ene na de andere onrechtmatigheid te plegen. Nepzittingen, nepdagvaardingen, nepbeschikkingen en echte onrechtmatige, al dan niet buitensporig gewelddadige arrestaties, zijn de kenmerken van deze zwaar stinkende rechtsgang.

CHILD SNATCHERS (zo zijn de kinderen van Ben vd Brink ook gehaald)


 

Oproep
Aan het eind van de laatste zitting in Amsterdam op 24 mei, waar twee aanklachten werden behandeld in tegenstelling tot de vier aanklachten bij de zitting van 26 april, kreeg van den Brink van de Officier van Justitie (OvJ) te horen dat de volgende zitting op 11 juli gepland was en dat hij daar geen oproep voor zou krijgen. Tevens wist zij te melden dat er tijdens die zitting weer vier aanklachten zouden worden behandeld. Kan men dit een normale rechtsgang noemen?

Twee OvJ’s
Uit een getuigeverslag van een aanwezige bij die laatste zitting bleek, dat er een andere OvJ bij die zitting was dan op 26 april. Het vreemde echter was dat de OvJ van 26 april wel in de rechtszaal zat. Van den Brink gaf aan dat dit ook het geval was met betrekking tot de griffier. Diezelfde getuige vertelde dat zowel de voorzitter van de zitting, Bianchi, als de OvJ een uiterst nerveuze indruk maakten, daar ze verrast waren dat er toeschouwers op kwamen dagen. Bianchi had al met de zitting willen beginnen toen de toeschouwers nog niet aanwezig waren, maar werd door van den Brink gevraagd te wachten tot het door hem verwachtte publiek binnen zou zijn.

De aanwezige getuige wist verder te melden dat de OvJ gedurende de zitting regelmatig zat te sms-en. Daardoor leek ze soms niet bij de les te zijn. Toen deze getuige de rechtszaal even verliet voor een toiletgang, zag hij in de gang buiten de rechtszaal de OvJ van 26 april driftig staan te sms-en. Hij kon haar ongemerkt een tijdje observeren, maar toen zij hem zag schrok zij zichtbaar en maakte zich ijlings uit de voeten.  Hoort dit bij een normale rechtsgang?

Volgende ronde
De datum van 11 juli nadert met rasse schreden en Ben van den Brink had tot gisteren inderdaad nog geen oproep voor de komende zitting ontvangen. Wat schetste gisteren zijn verbazing, toen hij telefonisch benaderd werd door de voor hem zeer bekende agent G.B. Hij vertelde van den Brink dat er op het politiebureau te Alkmaar een dagvaarding voor hem lag, die hij mocht komen ophalen. Van den Brink vertrouwde dit niet en wilde het één en ander verifiëren bij de rechtbank in Amsterdam. Daar kreeg hij in eerste instantie te horen dat er in het systeem geen zitting voor 11 juli gepland stond. Toen hij later een tweede keer belde, stond die zitting wel in het systeem. Men bleek echter geen dagvaarding te hebben verstuurd. Daarbij verwees de telefoniste naar de woorden van de OvJ van 24 mei, aangaande het niet zullen krijgen van een oproep. Hoort deze waanzinnige verwarringzaaierij bij een normale rechtsgang?

Ben van den Brink is gisteren uiteindelijk wel naar het politiebureau in Alkmaar gegaan, om in ieder geval de dagvaarding te bekijken. Hij nam daarop waar dat er twee parketnummers op stonden. Hij besloot niet voor de ontvangst er van te tekenen en het nepdocument op het politiebureau te laten. Het was immers niet door de rechtbank Amsterdam verstuurd, volgens de door Ben gesproken rechtbankmedewerkster. Bovendien is het toch gebruikelijk dat je een dagvaarding door de rechtbank krijgt toegestuurd, waarin ook de tenlasteleggingen worden vermeld, zodat de verdediging zich daarop kan voorbereiden? Dus waar komt die nepdagvaarding vandaan en waarom moest die op het politiebureau worden opgehaald? Is dit allemaal gebruikelijk in een normale rechtsgang?

Agent G.B.
De agent G.B. viel overigens in november vorig jaar, na Ben’s gewelddadige arrestatie, zijn vrouw Leonie thuis regelmatig telefonisch lastig. Op beeldopnamen uit die tijd is waar te nemen hoe deze G.B. ook bij hun huis ronddoolde, aanbelt en geen gehoor treft. Waarna hij lijkt te verdwijnen, maar besluit terug te komen om voor het raam te gaan staan en naar binnen te kijken. Tot slot klopt hij op een bepaalde manier op het raam en kiest er uiteindelijk voor om dan toch maar weg te gaan. Dit zijn beelden die ik heb gezien. Diezelfde G.B. was als agent van het Korps Noord-Holland Noord ook aanwezig bij de laatste arrestatie van van den Brink in Scheveningen. Wat had hij daar te zoeken? Behoort hij tot de inner circle, die deze vieze spelletjes uitdenken om daarmee bepaalde zaken onder de pet te houden en Ben van den Brink het zwijgen op te leggen?

Seponeren van de hele zaak
Inmiddels heeft Ben van den Brink meer dan genoeg van dit voor hem en zijn vrouw zeer belastende nepjuridische steekspel.  Dit was voor hem reden genoeg om op 12 juni zelf  bij de rechtbanken van Haarlem en Amsterdam een verzoekschrift in te dienen, om zijn zaak in het geheel te seponeren. Hierna een afbeelding van dat verzoekschrift.

 

Dat de rechtbank Alkmaar, in tegenstelling tot de door haar gevoerde zaken in Amsterdam, niets meer met de zaak Ben van den Brink te maken zou mogen hebben, gezien de aangifte van rechtbankvoorzitter Schotman tegen Ben van den Brink, moge duidelijk zijn. Dat dit door een officieel document onderbouwd wordt mag blijken uit de volgende afbeelding van de beschikking van de beroepszitting van 4 april die diende voor het Gerechtshof in Amsterdam.

Wat nu?
Dat die zitting van 11 juli zo corrupt is als het maar kan, mag duidelijk zijn. Hij heeft van de rechtbank geen dagvaarding gekregen, want die zou  niet verstuurd worden en zijn. Desondanks moest hij er toch één op komen halen op het politiebureau in Alkmaar. Maar wat zal er nu gebeuren?  Mocht Ben van den Brink deze corrupte justitiële bende onder leiding van Joris Demmink willen negeren, wordt hij dan weer opgepakt? Feit is dat hij nog steeds niet beschikt over zijn volledige strafdossier, voor zover dat überhaupt al bestaat. Feit is dat hij nog steeds niet beschikt over een beschikking en een proces verbaal van de zitting van 24 mei.

Het zal spannend worden hoe deze zaak verder haar beloop zal krijgen.

BRON: ARGUSOOG.ORG

Print Friendly, PDF & Email
Share