BEN VAN DEN BRINK HANGT AAN ZIJDEN DRAAD

UPDATE: POLITIE UTRECHT HEEFT ‘GEEN ZIN’ VRAGEN TE BEANTWOORDEN OVER DE ZAAK-VAN DEN BRINK [NIBURU.CO]

DOODSBEDREIGINGEN EN COMPUTER-HACKS MOETEN PEDO-KLOKKENLUIDER KAPOT MAKEN * AANGIFTE BEN VAN DEN BRINK TEGEN POLITIE * OORLOG TEGEN BEN VAN DEN BRINK PAS IN WERELDWIJDE CLAMPDOWN OP VRIJE INFORMATIESTROMEN

Onderstaande email ontvingen wij zojuist van Frides Lameris, de vertrouwensman van Ben van den Brink: Heren, ze wilden de aangifte niet opnemen en verscholen zich als zo vaak onder hun stelling dat er aangifte moet worden gedaan in Schoorl. Ik ben inmiddels al redelijk bekend met de burokratische dienders in Nederland en laat mij hierdoor niet beïnvloeden. Ik heb de verdenking van het strafbare feit (= feit 1) bij de dienders in Groningen bekend gemaakt en zet er nu wat over op het internet. Mijn mail aan Roelevink van zojuist is feit no 2 en daar kan ook niemand om heen. En zo gaan we weer verder vandaag om het nog voortvluchtige echtpaar te ondersteunen. We’ll be victorious! Groetjes, Frides LEES DE AANGIFTE VAN BEN VAN DEN BRINK HIERONDER:

RECHERCHE UTRECHT
CC: WERKGROEP MORKHOVEN

Geachte heer Roelevink,

Dit is een aanvulling op mijn telefoontje op uw mobiele voicemail van vanochtend. Ik heb vanochtend op uw voicemail ingesproken dat de heer van den Brink mij kenbaar Heeft gemaakt dat een rechercheur van politie Utrecht, Mariëlle Hansen en haar partner Ingrid Ouwens in de nacht van zaterdag op zondag 1 op 2 juni jl., tijdens een bezoek aan de familie van den Brink op hun woonadres in Schoorl aan de Hulstweg 11. Tijdens een slaapperiode van de heer van den Brink, op diverse wijzen zijn computer hebben bewerkt met als resultaat dat een gezamelijk emailbestand van zo’n 2500 mails (in -en uitgaande), alle relaterend aan informatie over de activiteiten van een crimineel pedofielenetwerk in Noord- en Zuidholland van de computer zijn gewist. Vele mails waren ook voorzien van belangrijke bijlagen en bestanden.

Omdat de heer van den Brink afgelopen zaterdag nog een ernstige doodsbedreiging had ontvangen, afkomstig uit het ons inmiddels overbekende criminele pedofielenmilieu, heeft hij vanochtend vroeg tesamen met zijn vrouw Leonie zijn huis in Schoorl verlaten en heeft hij mij gevraagd actie te ondernemen.

In overleg met dhr. van den Brink hebben wij vanochtend besloten aangifte te doen van deze ernstige hacking, die ongetwijfeld ten doel heeft te voorkomen dat het ons bekende pedofielennetwerk verder wordt exposed.

Omdat dit voor mij het meest praktisch was, heb ik enkele uren geleden door een bezoek aan het hoofdpolitieburo aan de Radermarkt in Groningen aldaar kenbaar gemaakt dat ik namens de heer van den Brink met spoed aangifte wilde doen tegen deze hacking, in het bijzonder daar hier de verdenking rust op een Utrechtse rechecheur, die zeer goed thuis is in het dossier van den Brink en waarmee u – volgens onze informatie – goed bekend bent.

Ik heb dan ook zowel bij de balie als aan de dienstdoende chef de hr. Konings expiciet gemeld dat ik aangifte wenste te doen tegen

RECHERCHEUR POLITIEKORPS UTRECHT MARIELLE HANSEN EN HAAR
PARTNER INGRID OUWENS.

Ik heb hierdoor overeenkomstig de wetboek aan mijn plicht voldaan om onverwijld een ernstig strafbaar feit kenbaar te maken aan de politie, zodat de politie op kan treden om deze zaak te onderzoeken.

Volgens het wetboek kan een burger een dergelijke melding overal in het land doen.

Wat de politie Groningen met deze melding verder wel of niet doet is m.i. niet mijn primaire verantwoordelijkheid.

Hopende u met deze extra informatie voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Zuidlaren, vertrouwenspersoon van familie van den Brink uit Schoorl
050-4096142

Print Friendly, PDF & Email
Share