Beerput Oranje (9): de bank van Wellink

wimlex_dnbIn een speciale aflevering van de geruchtmakende serie Beerput Oranje staan we in deel 9 stil bij het falen van De Nederlandsche Bank als toezichthouder en de rol hierin van de Oranjes. Ons koningshuis helpt niet allleen de rechterlijke macht om zeep, niet alleen de vrijheid van meningsuiting noch beperkt het zich tot het mede-beramen van genocides en het leegplunderen van het volk dan wel het samenspannen met fascistische regimes, nee, ook de economie moet en zal mede door de ‘familie’ worden vernietigd!

Beerput De Nederlandsche Bank

In de Raad van Commissarissen: een vastgoed-brokkenpiloot annex kroonprins, een gecorrumpeerde magistraat  en een society-advocate die het grootste krantenconcern van Nederland om zeep heeft geholpen * president Wellink voert als lid van de Trilateral Commission een NWO-agenda met Beatrix en Bilderberg * Denkt u nou echt dat er bij DNB sprake is van serieus toezicht?

Begin juli ontstond een korte, maar felle discussie over het lidmaatschap van onze kroonprins van de Raad van pwaCommissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Achtergrond was het tanende gezag van DNB in het licht van de steeds verder om zich heen grijpende financiele crisis, ondermeer nog versterkt door de steken die DNB liet vallen in de Icesave-affaire maar ook inzake het toezicht op bankreuzen als Fortis en ING. De gedachte achter het ter discussie stellen van de positie van Willem Alexander was natuurlijk dat een RvC dient te bestaan uit competente en waar mogelijk deskundige leden hetgeen eens te meer geldt in tijden van crisis en nog in versterkte mate voor een organistatie als DNB met een cruciale maatschappelijke missie.

Zowel Wouter Bos als Balkenende zelf sprongen echter direct voor de prins in de bres: aan zijn commissariaat wordt niet getornd. De politiek durfde de zaak niet verder op de spits te drijven: liever een incompetente commissaris dan de woede van Oranje, zo moet met name PvdA-kamerlid Paul Tang hebben overwogen die aangaf de zaak verder te laten rusten omdat de discussie anders ‘te snel persoonlijk wordt’. Overigens durfde diezelfde politiek het gebrek aan deskundigheid van PWA niet eens expliciet te noemen in de discussie. De zaak werd merkwaardig genoeg omgedraaid: het falen van DNB zou een aantasting kunnen gaan vormen voor het gezag van onze toekomstige koning!

Amper twee maanden verder heeft de genoemde DNB-commissaris zijn gezag echter verspeeld op twee andere manieren: door een absurd –en alom weggehoond- proces te beginnen tegen een groot international persbureau wegens de ‘vakantiekiekjes’ en door een onroerend goed-project in Afrika zo uit de hand te laten lopen, dat Balkenende zelf moest ingrijpen. Opmerkelijk in dit laatste schandaal is dat er sprake is van criminaliteit. Blijkbaar is iemand die er niet eens in slaagt criminelen buiten de deur te houden in een groot prive-project wel geschikt om toezicht te houden op DNB. Maar de discussie is gesloten. Opvallend is nog wel dat de kroonprins om de Afrikaanse puinhopen op te ruimen de hulp heeft ingeroepen van het kantoor Spigthoff in Amsterdam, een kantoor dat gespecialiseerd is in ‘belastingontwijking’ ten faveure van ‘zeer vermogende particulieren en hun ondernemingen’ en voor dat doel een groot kantoor heeft op Curacao. Eerder liep een van de leading partners van dat kantoor tegen de lamp in een voorkennis-affaire (BinckBank) die Nederland schokte (hier het stuk hierover op AccountingWeb). Bij uitstek het environment voor een commissaris van DNB! Tot zover DNB-commissaris Willem-Alexander.

vandeldenEen andere commissaris is ex-toprechter Bert van Delden. Van Delden heeft bij DNB zelfs een dubbelfunctie: hij is ook nog lid van de ‘bankraad’, een extra ‘klankbord voor de directie’ dat maar liefst uit 14 leden bestaat. De ware reden voor het bestaan van deze ‘bankraad’ is er dan ook in gelegen om een ‘eervolle functie’ te creeren voor mensen die ergens voor moeten worden beloond. Deze Van Delden is direct en tot over zijn oren betrokken bij het grootste schandaal binnen onze rechterlijke macht ooit: het willens en wetens ongemoeid laten van een corrupte rechter (Hans Westenberg van de rechtbank Den Haag die vorige week werd ontslagen). Vijf keer werd Van Delden, eerst in zijn hoedanigheid van president van de rechtbank en dus als Westenberg’s directe superieur en later als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het toezichthoudende orgaan, op de hoogte gebracht van de corruptie van Westenberg (zijn vice-president) en vijf keer greep hij niet in. Sterker: de berichten over Westenberg waren voor Van Delden reden wild om zich heen te gaan schoppen en zelfs om rechterlijke uitspraken onderuit te halen! Is deze man een toezichthouder of een medeplichtige crimineel? Overigens is Van Delden ook nog waarnemend voorzitter van de meest geheime commissie die ons land kent, de Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Binnen deze club worden zaken besproken zoals de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Volgens de betreffende website is Van Delden op dit moment zelfs het enige lid van deze commissie!

Het is aardig ook even de focus te richten op een derde commissaris, advocate en society-figuur Els Swaab. Deze swaabSwaab heeft in haar hoedanigheid van topvrouw van krantenconcern PCM een chaos gecreeerd die zijn gelijke in de geschiedenis van corporate Nederland slechts met moeite kent –zo stelde de ondernemingskamer wanbeleid vast met nog eens een extra kwalijke rol voor juist het onderdeel waar Swaab verantwoordelijk voor was, de allesbepalende Stichting Kleptocra Democratie en Media. De schade als gevolg van deze affaire liep in de honderden miljoenen en PCM is thans in handen van een Belgisch krantenbedrijf. Managers van de onderneming verrijkten zich bovendien met tientallen miljoenen en waarschijnlijk liet Swaab zichzelf ook niet onbedeeld. Kan dit rampenproject lid zijn van de RvC van DNB? Blijkbaar is dat geen enkel probleem.

In het licht van dit alles en van de aanhoudende fouten en blunders van DNB in de uitoefening van de kerntaak –het toezichthouden op het Nederlandse bankwezen- is het niet meer dan logisch dat de positie van president Nout Wellink ook onder druk komt te staan. Eind juli roerde de politiek zich opnieuw –net als inzake de kroonprins een maand eerder: een nieuwe benoeming van Wellink zou niet in de rede liggen. Op dat moment doet Wellink iets wellinkongelofelijks: hij richt zich (medio augustus) rechtstreeks tot de politiek met een expliciete waarschuwing zijn ‘gezag’ niet ter discussie te stellen! Zoiets is in ons land nog nooit eerder gebeurd. Waar haalt Wellink de moed vandaan? Het antwoord daarop is even duidelijk als onthutsend: Wellink maakt deel uit van een mondiale elite die allerlei geheime plannen heeft voor de financiele toekomst van onze wereld. Dat blijkt met name uit zijn alarmerende en compleet verzwegen lidmaatschap van de Trilateral Commission, een direct aan de Bilderberg-groep gelieerd NWO (New World Order)-orgaan. Een van de meest prominente leden van de Bilderberg-groep is koningin Beatrix, de moeder van DNB-commissaris Willem Alexander. Zo blijkt de hele DNB niet meer te zijn dan een speeltje in de hand van een schimmige ‘wereldelite’ waarover geen vragen mogen worden gesteld en die door niemand kan worden gecontroleerd.

Print Friendly, PDF & Email
Share