Beerput Oranje (15): smaad en laster

croisetOp veler verzoek hervatten we onze succesvolle serie Beerput Oranje. Dit heeft zeker alles te maken met de verbanden tussen ons koninklijk huis en het pedofielen-netwerk zoals dat thans door ons onderzoek in kaart is gebracht. Echter, voordat we het geschut weer laten uitrollen en gaan richten op Huis ten Bosch, willen we toch wel even weten hoe ver we kunnen gaan met het belasteren en door de stront sleuren -op basis van feiten, maar toch- van de verheven familie die ons bij ‘de gratie Gods’ besteelt en leeg plundert en waarvan ons ‘staatshoofd’ op onze kosten ons land verraadt op de geheime Bilderberg-vergaderingen. Hiertoe gingen we te rade bij de advocaat van Beatrix zelve, Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy die ook reeds figureerde in het laatste deel van deze serie, aflevering 14. We stelden hem concrete en zakelijke vragen zoals: is het thans juridisch geoorloofd Bernhard te omschrijven als ‘een nazi’. De antwoorden van de koninklijke topadvocaat zijn ontluisterend en alarmerend.

From: micha kat [mailto:[email protected]]
Sent: 21 June 2010 04:11
To: Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM)
Subject: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk

Beste Arnold,

Zoals je wellicht weet ben ik al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van een Nederlandse Dutroux-achtig netwerk van hooggeplaatste pedofielen. Dat heeft geleid tot de onderstaande inventarisatie:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4285/het-nederlands-pedo-netwerk-2010.html

Nu valt op dat er talloze banden zijn tussen het netwerk en het Koninklijk Huis waarvan jij de raadsman bent. Mijn vragen in dit verband zijn de volgende:

1. Mag ik Prins Claus beschrijven als lid van een pedo-netwerk zonder het risico te lopen te worden gedagvaard wegens smaad?

2. Mag ik Beatrix beschrijven als ‘pedofielen-beschermer’ zonder het risico te lopen te worden gedagvaard wegens smaad?

3. Mag ik Beatrix beschrijven als landverrader wegens haar prominente rol binnen Bilderberg zonder datzelfde risico te lopen?

4. Is het inmiddels juridisch ‘gecleared’ Bernhard te omschrijven als ‘nazi’?

5. Mag ik het Koninklijk Huis als geheel omschrijven als een criminele organisatie zonder voornoemd risico te lopen?

6. Ik heb reeds de serie ‘beerput Oranje’ gepubliceerd; in deel 6 beschuldig ik Beatrix van medeplichtigheid aan genocide:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/2132/beerput-oranje-6-genocide-trix.html

is deze serie juridisch in orde?

Gaarne spoedig vernemend,
met groet,

Micha Kat

From: [email protected] <[email protected]>
Subject: RE: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk (0094936-0000002)
To: [email protected]
Date: Monday, June 21, 2010, 9:38 AM

Beste Micha,

De uitspraken die je me voorlegt zijn onjuist en beneden ieder peil, dienen geen enkel redelijk doel en zijn onnodig grievend.

Ik denk dat je dat weet en geloof dan ook niet dat je in ernst op een serieuze beantwoording rekent.

Groet

From: micha kat [mailto:[email protected]]
Sent: 21 June 2010 12:02
To: Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM)
Subject: RE: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk (0094936-0000002)/URGENT

Beste Arnold,
Ik ben al meer dan 20 jaar journalist en het behoort tot mijn expertise te beoordelen wat ‘juist’ is en wat ‘onjuist’. Net zoals het jouw expertise als jurist is te beoordelen wat onrechtmatig is en wat niet.
Ik ben als professional tot het oordeel gekomen dat onderstaande beweringen in die zin ‘juist’ zijn dat ze de test van de journalistieke ‘waarheidstoets’ kunnen doorstaan. Mijn vraag aan jou is of ze ook de juridische onrechtmatigheids-toets kunnen doorstaan, maar jij weigert die vraag te beantwoorden.
Dat ik zeker als bekwaam mag gelden wat betreft het toetsen van informatie op criteria als juistheid, relevantie en actualiteit moge blijken uit de omstandigheid dat ik tot nu toe alle procedures tegen mij heb gewonnen waaronder die tegen een vice-president van de Haagse rechtbank en tegen NRC Handelsblad. Ik heb Maurice Lippens, voormalig bestuursvoorzitter van Fortis alsmede de rechtspersonen Fortis NV en Fortis SA tot een voor hen vernederende vaststellingsovereenkomst kunnen dwingen na eerder te zijn gedagvaard door De Brauw Blackstone Westbroek. Ook hier speelden beschuldigen van kindermisbruik door de Fortis-top een centrale rol. Vanuit deze achtergrond verbaast het me dat je me probeert weg te zetten als een clown en een cabaretier
Ik reken absoluut op een serieuze beantwoording van mijn vragen en hoop deze dan ook binnen een redelijke termijn te ontvangen. Anders zal ik ervan uit moeten en kunnen gaan dat de geciteerde uitspraken niet onrechtmatig zijn.
Met groet,

Micha

Beste Micha,
Een verdere discussie over de rechtmatigheid van het soort uitlatingen als in jouw email opgesomd lijkt me noch nodig noch zinvol.
Ik acht me niet gehouden op verdere emails daarover nog te reageren.
Met vriendelijke groet

Arnold R.J. Croiset van Uchelen
Partner
Allen & Overy LLP
www.allenovery.com

Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam
Secretary +31 (0) 20 674 1286
Direct fax +31 (0) 20 674 1933

Print Friendly, PDF & Email
Share