BEATRIX LEIDT MEGA-GENOCIDE

NEDERLAND MAAKT ZIJN ROL ALS BILDERBERG-LAND BIJ UITSTEK MEER DAN WAAR MET EEN LEIDENDE ROL IN DE NADERENDE HOLOCAUST * HORROR-KONINGIN BEATRIX -DIE VAN DE ‘DUURZAAMHEID’- IS DE DUIVELSE ARCHITECT VAN EEN NADERENDE MASSAMOORD * ALLEEN HIER DE BEWIJZEN * BLIJF LACHEN MENSEN, BLIJF DE TELEGRAAF LEZEN!EXTRA: HORROR-VIDEO OVER DE WERELD VAN BEATRIX EN BILDERBERG, MUST WATCH * IS DIT MAJESTEITSSCHENNIS? NEE, HET IS ONZE PLICHT HET VOLK TE WAARSCHUWEN VOOR DE GENOCIDE VAN BEATRIX CS.

Twee dagen geleden waarschuwden we Beatrix en de rest van haar familie dat we hun agenda beginnen te doorzien. Deze agenda bestaat eruit dat de Bilderbergers en de NWO mede onder leiding van ons staatshoofd thans de laatste hand leggen aan een draaiboek waaraan gewerkt is vanaf rond 1900 en dat tot doel heeft het uitmoorden van de wereldbevolking cq. deze te reduceren tot een omvang van 500 miljoen. Beatrix laat Nederland als top-Bilderberger een leidende rol spelen bij het in de steigers zetten van deze mega-genocide. Gelooft u dit? Nee? Dat is uw goed recht. Maar vraag u dan ook het volgende af: 1. Waarom is er altijd zo hysterisch gedaan over die Bilderberg-groep dat er niets maar dan ook niets naar buiten mocht komen? 2. Waarom werd kamerlid Harry van Bommel (SP) als een hond teruggejaagd in zijn hok toen hij er kamervragen over stelde?

3. Waarom ontwikkelt het team van Ab ‘geen belangenverstrengelingen’ Osterhaus een killer-virus dat de hele wereldbevolking kan uitmoorden zoals deze site als eerste medium berichtte? 4. Waarom moeten de gegevens over dit ‘extreem dodelijke virus’ van minister Schippers ‘geheim blijven’ zoals de landelijke media berichtten?

Domme, debiele idioten! Zelfs krantenkoppen als GEGEVENS EXTREEM DODELIJK VIRUS GEHEIM HOUDEN slagen er niet in het volledig gebrainwashte Nederlandse volk op de barricades te krijgen! Wat zullen Beatrix en haar collega-Bilderbergers bulderen van het lachen om de in hun eigen stront wroetende varkens die zich volproppen met gif en leugens en nog met vlaggetjes staan te zwaaien ook als Beatrix daarom vraagt -al zijn dat er gelukkig wel steeds minder
!

5. Waarom windt geen kamerlid zich op over deze ‘geheimhouding’ van het ‘extreem dodelijke virus’ net zomin als over Bilderberg of over het bedrog van Nout Wellink of over de vaccinatie-vergiftigingen en over alle andere NWO-onderwerpen die te maken hebben met het uitroeien van de bevolking? 6. Waarom wordt er thans op de Spitsbergen de laatste hand gelegd aan een Ark van Noach-achtige ‘databank’ voor alle zaden en gewassen die de mensheid hebben gevoed, een bizar initiatief waarin onze universiteit van Wageningen een leidende rol speelt? Heeft dat iets te maken met een komende mega-introductie van gen-gewassen die slechts een keer kunnen ontkiemen om aldus de wereldbevolking verder uit te roeien in het kader van de genoemde komende mega-Holocaust? 7. Waarom heerst er ook een compleet taboe in de MSM over berichten over (de gevaren van) gen-voedsel en de activiteiten van ondernemingen als Monsanto? 8. Waarom zijn de Beatrix-kleinkinderen van Bilderberg-oprichter Bernhard allemaal actief in NWO- en Holocaust-gerelateerde activiteiten zoals in dit artikel wordt uiteengezet? 9. Waarom tekent geen partij e/o politicus serieus protest aan tegen het leegzuigen van de Nederlandse welvaart ten gunste van het in stand houden van Bilderberg-troetelkind de EU, zulks nadrukkelijk tegen de wens van het Nederlandse volk? 10. Waarom sleuren het RIVM, Roel Coutinho en Ab ‘geen belangenverstrengelingen’ Osterhaus een Nederlandse huisarts voor de rechter die vraagtekens zet bij ‘het nut’ van de griepprik?

Omdat wij paranoide en door haat en rancune voortgedreven complotdenkers zijn -en Beatrix, Rutte en de Haagse rest verstandige, redelijke en rationele mensen- geven we hier de antwoorden op onze tien vragen:

1. Die hele Bilderberg-groep stelt niets voor. Het is gewoon een discussie-clubje van mensen die elkaar iets te vertellen hebben. Dat gefrustreerde mensen die er zelf graag bij zouden willen zijn gaan roepen om openheid is voor de Bilderbergers natuurlijk nog geen reden daaraan te voldoen.

2. Harry van Bommel was in zijn Bilderberg-actie louter uit op goedkoop electoraal gewin over de ruggen van goedwillende wereld-leiders en royalty. Logisch dat zo’n man wordt afgestraft.

3. Ab ‘geen belangenverstrengelingen’ Osterhaus kickt nu eenmaal op het ontwikkelen van killer-virussen. Daar moet je niets achter zoeken. Wetenschappers zijn vaak rare ‘prof. Zonnebloem-achtige’ mensen met aparte activiteiten.

4. Het killer-virus moet absoluut geheim blijven omdat anders kwaadwillenden -zoals Al Qaida of Iran- het zouden kunnen gaan namaken en als wapen tegen ons kunnen gaan inzetten.

5. De politiek houdt zich nu eenmaal vooral bezig met zaken die de mensen ter harte gaan zoals de openingstijden van winkels en maximum-snelheden. Omdat niemand zich in ons land druk maakt over killer-virussen en komende genocides, doet de politiek dat ook niet. Zo werkt de democratie nu eenmaal en dat is maar goed ook!

6. De huidige gewassen worden opgeslagen voor de toekomst omdat we nu eenmaal leven in onzekere tijden. Door bijvoorbeeld de global warming of door tsunami’s en kernrampen als Fukushima zouden gewassen en varieteiten kunnen uitsterven. Nu kunnen we deze soorten via de zaden-bank altijd weer terug-opkweken als dat nodig mocht zijn.

7. Kranten en de MSM brengen bij voorkeur zaken die de mensen interesseren. Niemand interesseert zich voor GMO-voedsel en Monsanto.

8. De zonen van Beatrix willen graag iets zinvols om handen hebben. Kernenergie, spionage vanuit de ruimte en micro-chipping zijn spannende terreinen waarop jonge, getalenteerde professionals graag hun kunnen willen beproeven.

9. Gelukkig in de Nederlandse politiek -een incidentele uitzondering daargelaten- nog geheel doordrongen van de plicht de armen en de behoeftigen te helpen en te betalen. Dat we tientallen en desnoods honderden miljarden weggeven aan landen als Griekenland en Portugal is dan ook meer een eer dan een probleem.

10. Met name door de komst van internet bestaat het risico dat er steeds meer mensen gaan twijfelen aan de goede bedoelingen van de Staat en van het Koninklijk Huis. In dat licht is het logisch dat personen die met name onder vuur liggen van door haat en rancune voortgedreven ‘komplot-denkers’ hun positie verdedigen en afrekenen met laster en smaad via de in ons land gelukkig nog geheel onafhankelijke rechter.

NIETS AAN DE HAND DUS! PETER OLSTHOORN, TON BIESEMAAT, BAS HAAN, STAN DE JONG, BART MOS, KOEN VOSKUIL: JULLIE HEBBEN GELIJK! WIJ ZIJN DOOR LOUTER HAAT EN RANCUNE VOORTGEDREVEN! DAAROM IS NIETS WAT WIJ ZEGGEN SERIEUS TE NEMEN! MAAR WAT JULLIE ZEGGEN IS WEL SERIEUS TE NEMEN! MENSEN: GELOOF DEZE SITE NIET! ER ZIJN GEEN PEDO-NETWERKEN! ER KOMT GEEN HOLOCAUST! ER IS NIETS AAN DE HAND! WE HERHALEN: ER IS NIETS AAN DE HAND EN ER IS AL HELEMAAL GEEN REDEN TOT PANIEK!

VIDEO: DE WERELD VAN BEATRIX EN BILDERBERG

Print Friendly, PDF & Email
Share