BART MOS-GATE IS HUGO HILLENAAR-GATE

EXTRA: AMNESTY INTERNATIONAL IN VRIJE VAL * BESTOOK DEZE GRAAIERS EN LEUGENAARS MET EMAILS, BRIEVEN EN TELEFOONTJES

DE HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE TE BREDA HUGO HILLENAAR STAAT CENTRAAL IN DE ZAAK-BART MOS. HILLENAAR BEDREIGDE NAMENS JORIS DEMMINK KLOKKENLUIDER GERRIT DE WIT MET DE DOOD. BART MOS ZOU HIEROVER BERICHTEN, MAAR STELDE OPEENS ‘HET CRIMINEME MILIEU’ VERANTWOORDELIJK.

Dat Hugo Hillenaar (foto) een hitman was van Joris Demmink staat vast. Samen met Demmink zette hij de fake-zaak Baybasin in elkaar en de aangifte van Baybasin wegens ondermeer lidmaatschap van een criminele organisatie was ook gericht aan Hillenaar. Hillenaar heeft onder ede gelogen over de zaak-Baybasin. Het wekt dus geen enkele verbazing dat Joris Demmink opnieuw een beroep deed op Hillenaar toen Gerrit de Wit, voorzitter van de Expertgroep Klokkenluiders en mede-auteur van het boek De Demmink Doofpot, met de dood moest worden bedreigd omdat hij op het punt stond de hand te leggen op de zogeheten ‘Mosterd-papers’: aantekeningen van de vermoorde chauffeur van Joris Demmink. Aldus meldde Hillenaar aan De Wit ‘dat hij beter zes maanden het land uit kon gaan omdat hij anders zou worden vermoord’. Dat heeft Gerrit de Wit zelf verklaard. Mede op basis van deze verklaring zette Jan Poot

een grote advertentie in diverse dagbladen onder de kop Klokkenluider met de dood bedreigd via Justitie. De naam Hillenaar werd niet genoemd. Dat zou Bart Mos doen in een artikel in De Telegraaf. Maar wat deed dappere Bart? In plaats van Hillenaar te noemen, kwam de doodsbedreiging opeens ‘uit het criminele milieu’! Micha werd zo boos om dit laffe nazi-verraad -als Bart de waarheid had geschreven was ons een hoop ellende bespaard gebleven!- dat hij hem opbelde en iets toebeet in de trant van ‘als jij zo doorgaat krijg jij ook een kogel door je kop!’. Bart Mos die zich natuurlijk naar en schuldig voelde raakte in paniek en begon om zich heen te bellen -in elk geval naar Chipshol en advocate Adele van der Plas- en de roepen dat ‘Micha hem met de dood bedreigd’. Dat kreeg ik uiteraard terug en ik heb Bart toen een email gestuurd met de aanhef ‘sorry’. Om de zaak te deescaleren. Desalniettemin deed Bart Mos -op bevel van zijn hoofdredacteur, van Justitie?- aangifte tegen mij wegens ‘doodsbedreiging’! Om deze aangifte behandeld te krijgen, moest Bart zijn toevlucht nemen tot evidente leugens die hij zelf heeft moeten toegeven. Ik werd vervolgens gearresteerd. Dat is het verhaal. Waar dus maandag Micha Kat terechtstaat wegens ‘doodsbedreiging’ had eigenlijk Hugo Hillenaar moeten staan.

Over Hugo Hillenaar gesproken: kan het toeval zijn dat juist deze hoofdofficier als eerste ooit excuses moest aanbieden omdat onder zijn leiding een complete zaak was gafaked op zo’n extreme wijze, dat zelfs minister Opstelten door het stof moest?

Print Friendly, PDF & Email
Share