BALK EN BEA IN CIA-TERREURNETWERK

balkenendejoker4DETROIT-ATTACK WAS EEN SETUP * NEDERLAND WERKT 100% MEE AAN CIA-FEARMONGERING * DOEL: INVOEREN BODYSCANS, ATTACKING YEMEN, SCARING THE PEOPLE * BEATRIX EN DEMMINK 100% INVOLVED * WEBMASTER BINNENKORT BIJ POLITIE OM ACTIE TEGEN BILDERBERGERS

Als de MSM extreme aandacht op iets vestigen en een onderwerp pagina naar pagina uitmelken weet je een ding zeker: het is allemaal leugen met als doel het ten uitvoer brengen van geheime agenda’s. In het geval van de ‘verijdelde’ aanslag op het Delta Airlines-vliegtuig op eerste kerstdag is het allemaal extra doorzichtig waardoor eens te meer de conclusie kan worden getrokken: Nederland onder Beatrix en Balkenende is verworden tot een 100% verlengstuk van de VS-NWO-Bilderberg-agenda ter vernietiging van de individuele vrijheden en ter vestiging van een global government onder leiding van een nieuwe ‘wereldelite’. Voor de feitelijke onderbouwing van de stelling dat de hele ‘aanslag’ een setup was zie de site van Alex Jones met alarmerende beelden van nota bene CNN [beluister]. Maar waar het ons thans om gaat is de rol van Nederland in dit hele verhaal: duidelijk blijkt dat Schiphol in het complot zit, dat de VS en de CIA met andere woorden speciaal voor Schiphol lijken te hebben gekozen voor het stagen van deze fake-aanslag omdat ‘ze’ in ons land immers zulke trouwe uitvoerders en bedienden zijn van de Bilderberg-agenda dankzij Bilderberg-Beatrix en Bilderberg-Balkenende. En dankzij Joris Demmink natuurlijk waarover later meer in dit verband. Eerst even, nu de feiten aantonen dat het ‘officiele’ verhaal opnieuw niet klopt, het blootleggen van de primaire doelen van het complot hetgeen, opnieuw dankzij de 100% corrupte MSM, een fluitje van een cent is: Kamer Voorstander van Inzet Bodyscans krijst De Telegraaf immers [zie ook De Volkskrant]! En C&A Handelsblad: Zorgen om Yemen Nemen toe na Mislukte Aanslag.  Het achterliggende doel is natuurlijk vooral

bilderberg4scaring the people -net als met de Mexicaanse Griep die nu opeens weer voorbij is maar waarvoor nu dus een nieuwe terror-scaring wave in de plaats komt- zodat het volk rustig blijft en de elite niet verder stoort bij het verwezelijken van hun monsterlijke objectives. Maar laten we thans de stelling dat Nederland het ‘braafste jongetje’ uit de NWO-klas is eens wat verder uitwerken en toelichten.

De bewijzen en aanwijzingen zijn te talrijk om nog langer te negeren en wijzen ondermeer op een diepe, fundamentele betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij de grootste en meest monsterlijke delicten uit de menselijke geschiedenis.

*De prominente rol van de Bilderbergers en de Trilateralists bij het vestigen van de NWO-wereldheerschappij staat vast. Tevens staat vast de prominente rol van Oranje binnen Bilderberg. Dat de MSM over dit alles nog geen letter durven te schrijven, bevestigt de juistheid van dit alles eens te meer.

*De fundamentele betrokkenheid van ons land bij de genoemde NWO-agenda blijkt ook uit de voortvarendheid en de gretigheid waarmee ons land naar de Amerikaanse pijpen danst inzake Irak en Afghanistan. Andere landen zijn (veel) minder slaafs jegens de VS. Dat hier sprake is van ‘geheime’ politieke besluitvorming die niet in de openbaarheid mag komen blijkt uit de hysterische toestanden rond het Irak-onderzoek door de Commissie-Davids, de extreme en onbegrijpelijke houding van verzet en zelfs sabotage van Balkenende op dit punt en met name ook door de reactie van de overheid toen De Telegraaf het hele complot -Nederland voert de oekazes vanuit Washington een op een uit- leek bloot te gaan leggen. Een ding is zeker: de Davids-commissie moet een doofpot-commissie worden want als het werkelijke verhaal boven tafel komt is het einde Nederland. De aanwezigheid van Oranje-geschiedvervalser Cees Fasseur in de commissie lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens te rol van Oranje en Bilderberg-Bea bij de slachting op het Irakese volk buiten beeld te houden. In januari 2010, kort na het uitkomen van het Edwin-onderzoek van de Ombudsman, kunnen we de Davids-doofpot verwachten.

*De uitverkiezing van de incompetente clown Jaap de Hoop Scheffer tot de topman van de NAVO in 2004 is een bewijs voor bovenstaande stellingen.

*De MSM in Nederland ‘steunen’ de agenda’s van de Bilderbergers sterker en schaamtelozer dan de MSM in andere landen. Op geen enkele wijze wordt aandacht besteed aan de genoemde bewijzen dat het bij de ‘aanlag’ door de Nigeriaan om een setup gaat terwijl MSM uit andere landen zoals CNN hier wel aandacht aan besteden. Ook inzake 9-11 bleek reeds dat de Nederlandse MSM de meest corrupte zijn in de hele wereld: er werd uitsluitend in de meest honende termen bericht over de 9-11 truthers terwijl in vrijwel alle andere landen veel meer ruimte is voor alternatieve lezingen. Maar ja, in welk ander land zijn de MSM zo diep gezonken dat er thans zelfs wordt gesproken over ‘Plasterk-journalisten?’ Je kunt eigenlijk beter zeggen: Beatrix-journalisten.

*Dan nu de plaats van Joris Demmink in dit hele verhaal. Reeds bewezen is dat Demmink (en daarmee Nederland) met zijnbilderberg pedofielen-dossier wordt gechanteerd door Turkije. Ook zijn er zeer sterke aanwijzingen dat Demmink-pedofielen-dossiers via het verdwenen Duitse jongetje Manuel Schadwald en de toenmalige Stasi [backgrounds: belangrijk!] in handen zijn gekomen van de Amerikanen. Hier opnieuw -net als inzake de rol van de AIVD in het Irak-dossier waar De Telegraaf op stuk liep-: de zaak-Schadwald mocht niet verder worden onderzocht. Maar mocht zulks niet het geval zijn is reeds de aanwezigheid van de pedofielen-dossiers in Turkse handen voldoende aanname om te veronderstellen dat ze ook zijn doorgespeeld naar Washington. Immers: de extreme en criminele verwevenheid tussen de Amerikaanse en de Turkse geheime diensten is aan het licht gekomen in de zaak rond Sibel Edmonds [bekijk docu Kill the Messenger]. Hiermee hebben de Amerikanen (Bilderbergers en NWO-complottisten) een duivels wapen in handen Nederland te dwingen tot alles wat ze willen: de openbaarmaking van de Demmink-pedofielendossiers met daarin opnieuw de betrokkenheid van Oranje. Dit zou ook kunnen verklaren waarom ons nog altijd geen pedofielen-materiaal op beeld over Demmink is toegespeeld: de belangen van de (voortgaande) chantage van ons land op basis van de delicten van Demmink zijn eenvoudigweg te groot. Dit verklaart ook direct hoe het mogelijk is dat zowel de gehele politiek (de SP, Krista van Velzen, Jan de Wit [watch video]) als de gehele media compleet zijn kalltgestellt inzake Demmink en een journalist van Zembla zelfs met de dood werd bedreigd hetgeen vervolgens ook weer taboe is verklaard.

Er zijn ongetwijfeld nog meer aanwijzingen en bewijzen te vinden. Maar die zijn eigenlijk niet eens meer nodig. Nederland bestaat niet meer. Danzkij Beatrix, Balkenende en Joris Demmink. En het mooie is dat de corrupte MSM via hun doorzichtige pogingen het volk te blijven bedriegen en voor te liegen de waarheid uiteindelijk toch nog prijsgeven!

Uw webmaster werd eind november gesommeerd zich te melden bij de politie te Leiden wegens het aanbrengen van enige grafitti-leuzen op een pand van de Bilderbergers in die stad. Hij zal dat binnenkort gaan doen en daarvan op deze website verslag uitbrengen.

Print Friendly, PDF & Email
Share